module 3&4

 0    130 fiszek    kacperkoniok
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sala wykładowa
rozpocznij naukę
auditorium

teren szkoły
rozpocznij naukę
school grounds

assignment

zostawanie po lekcjach
rozpocznij naukę
detention

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam

sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
Roll

school assembly

uczestniczyć w zajeciach
rozpocznij naukę
attend classes

przyciągać uwagę
rozpocznij naukę
to attract attention

to cheat

to fail

resit

zdawać poprawkę
rozpocznij naukę
retake

opuścić lekcję
rozpocznij naukę
leave a lesson


doganiać, nadążać
rozpocznij naukę
catch up

drop out

pozostawać w tyle
rozpocznij naukę
fall behind

wpaść w długi
rozpocznij naukę
get into debt

hand in

być na bieżąco
rozpocznij naukę
keep out

look over

sprawdzić coś
rozpocznij naukę
look sth up

tell off

pojawiać się
rozpocznij naukę
turn up

postgraduate

undergraduate

expenses


Wsparcie finansowe
rozpocznij naukę
financial support

uroczystość wręczenia dyplomów
rozpocznij naukę
graduation ceremony

wyróżnienie
rozpocznij naukę
honours

instalments

internship

nauka na odległość
rozpocznij naukę
long-distance learning

jednorazowa wpłata
rozpocznij naukę
lump sum

tytuł magistra
rozpocznij naukę
Master's


kurs powtórkowy
rozpocznij naukę
refresher course

Opłata rejestracyjna
rozpocznij naukę
registration fee

stypendium naukowe
rozpocznij naukę
scholarship

student ostatniego roku
rozpocznij naukę
senior

kredyt studencki
rozpocznij naukę
student loan


timetable

tuition fee


charge

to finance

upoważniony
rozpocznij naukę
to entitled

udzielić potrzebnych informacji
rozpocznij naukę
provide the required details

kontroler ruchu lotniczego
rozpocznij naukę
the air traffic controller

auctioneer

barrister

urzędnik służby cywilnej
rozpocznij naukę
civil servant

construction worker

counsellor

projektant mody
rozpocznij naukę
fashion designer

gardener

graphic designer

projektant wnętrz
rozpocznij naukę
interior designer

lifeguard


kierownik personelu
rozpocznij naukę
personnel manager

porter

refuse collector

sprzedawca / ekspedient
rozpocznij naukę
sales assistant

księgowość
rozpocznij naukę
accounts

usługi dla klientów
rozpocznij naukę
customer services

human resources

handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail trade

buyer

customer

earnings


dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
chief executive

supervisior

zamknąć sklep
rozpocznij naukę
to close up shops

declare


podnieść/obniżyć
rozpocznij naukę
mark up/down

run

złe warunki pracy
rozpocznij naukę
poor working conditions

zapewniać obsługę klienta
rozpocznij naukę
provide customer service

możliwości szkolenia
rozpocznij naukę
training opportunities

Dyskryminacja w miejscu pracy
rozpocznij naukę
workplace discrimination

commission

increments

płaca minimalna
rozpocznij naukę
minimum wage

pay rise

dowód wpłaty
rozpocznij naukę
pay slip

dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
rozpocznij naukę
perks

promotion


praca na zmiany
rozpocznij naukę
shift work

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job

płaca / zarobki
rozpocznij naukę
wage

be promoted

przekazać informacje
rozpocznij naukę
report

ubiegać się o stanowisko
rozpocznij naukę
apply for the post

zwołać posiedzenie
rozpocznij naukę
call a meeting

rozwój zawodowy
rozpocznij naukę
career advancement

cele zawodowe
rozpocznij naukę
career goals

postęp w karierze
rozpocznij naukę
career move

Aktualna pozycja
rozpocznij naukę
current position

elastyczny czas pracy
rozpocznij naukę
flexible working hours

świadczenia socjalne
rozpocznij naukę
fringe benefits

go on strike

trudne do zdobycia
rozpocznij naukę
hard to come by

przepalenia pracy
rozpocznij naukę
job burnout

job reference

zarobić na życie
rozpocznij naukę
make a living

urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave

płatne nadgodziny
rozpocznij naukę
paid overtime

dotychczasowe doświadczenia
rozpocznij naukę
previous experience

zasiłek chorobowy
rozpocznij naukę
sick pay

przykuty do biurka
rozpocznij naukę
stuck behind a desk

wziąć dzień wolny
rozpocznij naukę
take the day off

duch zespołu
rozpocznij naukę
team spirit

zmiany pracy
rozpocznij naukę
work shifts

stres związany z pracą
rozpocznij naukę
work-related stress

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
dole

pension

wyrzucić kogoś z pracy
rozpocznij naukę
to give sb the sack

zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
lay sb off

zwolnić w związku z redukcją zatrudnienia
rozpocznij naukę
make sb redundant

resign

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

przejść przez trudny okres
rozpocznij naukę
go through a difficult time


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.