PNJA - Science & Technology 4

 0    193 fiszki    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
napędzany przez internet
rozpocznij naukę
Internet-driven
oszukiwanie; zwodzenie; urojenie
rozpocznij naukę
delusion
rzeczywistość wirtualna
rozpocznij naukę
virtual reality
odcień; cień
rozpocznij naukę
shade
neurobiolog
rozpocznij naukę
neurobiologist
instytut; zakład naukowy
rozpocznij naukę
institute (for)
opanować (coś); ujarzmiać; nabierać wprawy
rozpocznij naukę
to master
poznanie
rozpocznij naukę
cognition
świadomy, poinformowany, powiadomiony
rozpocznij naukę
cognizant
być dotkniętym przez
rozpocznij naukę
to be affected by
być pokrytym czymś
rozpocznij naukę
to be covered in
poszukać w internecie
rozpocznij naukę
to do a Web search
objaśnienie; interpretacja; rozumienie
rozpocznij naukę
interpretation
nagłówki (gazet)
rozpocznij naukę
the headlines
inteligentny; elegancki
rozpocznij naukę
smart
wynik; rezultat; zakończenie koniec
rozpocznij naukę
conclusion
być szybkim; być prędkim (w robieniu czegoś)?
rozpocznij naukę
to be quick to do something
odłączyć się (od); oddzielać się (od)
rozpocznij naukę
to disassociate oneself from something
skan mózgu
rozpocznij naukę
brain scan
przeciwstawny; przeciwny; odwrotny
rozpocznij naukę
contrary
być rozjaśnionym; być rozświetlonym
rozpocznij naukę
to be lit up
skuteczny; wydajny; sprawny
rozpocznij naukę
efficient
zachowywać się
rozpocznij naukę
to behave
obserwować; przestrzegać; obchodzić (jakąś uroczystość)
rozpocznij naukę
to observe
być przekonanym
rozpocznij naukę
to be convinced
być upoważnionym
rozpocznij naukę
to be empowered
neurologicznie
rozpocznij naukę
neurologically
plastyczność neurologiczna?
rozpocznij naukę
neuroplasticity
plastyczność
rozpocznij naukę
plasticity
interakcja; wzajemne oddziaływanie na siebie; współdziałanie
rozpocznij naukę
interaction with
troskliwy; myślący o innych; zadumany, zamyślony; rozważny
rozpocznij naukę
thoughtful
skacząco (muz.)?
rozpocznij naukę
staccato
zajmować się (czymś); przeanalizować z uwagą
rozpocznij naukę
to go into something
specjalista od marketingu
rozpocznij naukę
marketer
wielozadaniowość; wykonywanie wielu czynności na raz
rozpocznij naukę
multi-tasking
roztargnienie; rozproszenie
rozpocznij naukę
distraction
entuzjasta; zapaleniec
rozpocznij naukę
enthusiast
kompetencje; zdolność; możliwość; pojemność
rozpocznij naukę
capacity
użytkownik
rozpocznij naukę
user
podatny na; narażony na
rozpocznij naukę
vulnerable to
manipulacja
rozpocznij naukę
manipulation
wykorzystywać; wyzyskiwać
rozpocznij naukę
to exploit
na pozór; pozornie; najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently
interaktywny; oddziaływujący (wzajemnie)
rozpocznij naukę
interactive
osoba potrafiąca robić kila rzeczy na raz
rozpocznij naukę
multitasker
nieistotny; nieważny
rozpocznij naukę
irrelevant
rozdzielić/podzielić coś na dwa
rozpocznij naukę
to split something into two
zgrabnie; pięknie
rozpocznij naukę
neatly
osoba badana
rozpocznij naukę
subject
porównywać; zestawiać (z)
rozpocznij naukę
to compare with
asortyment, wybór; sortowanie, segregowanie
rozpocznij naukę
assortment of
być rozproszonym przez
rozpocznij naukę
to be distracted by
przypadkowy
rozpocznij naukę
random
niezdolny (do), nienadający się do niczego, niezdatny, nieporadny
rozpocznij naukę
incapable of
nazywać; mianować
rozpocznij naukę
to name
istotny; ważny
rozpocznij naukę
relevant to
w pobliży; niedaleko
rozpocznij naukę
at hand
przechowywać; magazynować
rozpocznij naukę
to store
organizować; uporządkować
rozpocznij naukę
to organise
zdobyć/zbierać punkty; osiągać (wynik); naliczać; odnosić (sukces)
rozpocznij naukę
to score
zapamiętywać; uczyć się na pamieć
rozpocznij naukę
to memorise
sortować; segregować
rozpocznij naukę
to sort
kompetentny; właściwy
rozpocznij naukę
competent
wkręcić kogoś; nabrać; oszukać
rozpocznij naukę
to fool somebody into doing something
podstawowy; zasadniczy; fundamentalny
rozpocznij naukę
fundamental
rozumowanie analityczne
rozpocznij naukę
analytic reasoning
rozumowanie
rozpocznij naukę
reasoning
podstawa; zachowanie
rozpocznij naukę
attitude
niezwyciężony; niepokonany
rozpocznij naukę
invincible
ogromny; wielki; masywny
rozpocznij naukę
massive
przeniesienie (czegoś)
rozpocznij naukę
carryover
wszczepiać; implantować
rozpocznij naukę
to implant
fałszywa pamięć
rozpocznij naukę
false memory
zabrać (gdzieś); odjąć; odebrać
rozpocznij naukę
to take away
faktyczny; rzeczywisty; wirtualny
rozpocznij naukę
virtual
symulacja wirtualna
rozpocznij naukę
virtual simulation
tagować; przyczepić etykietę
rozpocznij naukę
to tag
zajście; przypadek; wydarzenie
rozpocznij naukę
incident
zbudzić się z sennego koszmaru
rozpocznij naukę
to wake up form a nightmare
krzywdzić; niesłusznie posądzać
rozpocznij naukę
to wrong somebody
mieć zwyczaj coś robić
rozpocznij naukę
to tend to do something
zmiana; modyfikacja
rozpocznij naukę
modification
wcielenie; awatar
rozpocznij naukę
avatar
behawioralny; związany z zachowaniem
rozpocznij naukę
behavioural
zwyczaj; nałóg; przyzwyczajenie; nawyk
rozpocznij naukę
habit
studium; analiza
rozpocznij naukę
study
mieć przewagę w
rozpocznij naukę
to have an advantage in
teoretycznie
rozpocznij naukę
in theory
pokonać; zwyciężyć
rozpocznij naukę
to beat somebody
negocjowanie
rozpocznij naukę
negotiation
zadziwiać; szokować
rozpocznij naukę
to stun
bez względu na
rozpocznij naukę
regardless of
rzeczywisty; faktyczny; właściwy; konkretny
rozpocznij naukę
actual
twarzą w twarz
rozpocznij naukę
face to face
zdemaskowanie; wystawienie na; narażenia; ekspozycja
rozpocznij naukę
exposure in
przenosić (np. pomysły)
rozpocznij naukę
to carry over to
dziwaczny; osobliwy
rozpocznij naukę
weird
zapytać; zakwestionować; przesłuchiwać
rozpocznij naukę
to question
gral; żwir, piasek
rozpocznij naukę
grail
święty
rozpocznij naukę
holy
niezawodny; godny zaufania; wiarygodny
rozpocznij naukę
dependable
kontrola umysłu; władza nad umysłem?
rozpocznij naukę
mind control
to become very anxious, upset or afraid, or make someone very anxious, upset or afraid
rozpocznij naukę
to freak somebody out
być pierwszym w kolejce
rozpocznij naukę
to be first in line for something
zebrane dane, ustalenie, konkluzje, wnioski
rozpocznij naukę
findings
pole bitwy
rozpocznij naukę
battlefield
w głębokim szoku
rozpocznij naukę
traumatised
weteran
rozpocznij naukę
veteran
pourazowy
rozpocznij naukę
post-traumatic
ponownie doświadczać
rozpocznij naukę
to re-experience
zaburzenie; nieporządek
rozpocznij naukę
disorder
wywoływać u kogoś uraz; pozostawić uraz
rozpocznij naukę
to traumatise somebody
znieczulać się na coś
rozpocznij naukę
to desensitise oneself to something
wstrząs; wpływ; działanie
rozpocznij naukę
impact
rozrywka; wypoczynek; odtworzenie; rekonstrukcja
rozpocznij naukę
recreation
providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound
rozpocznij naukę
immersive (television sets)
wypadek samochodowy
rozpocznij naukę
car crash
śmiertelny; zgubny
rozpocznij naukę
fatal
walka; bój
rozpocznij naukę
combat
wyrazistość; obrazowość; jaskrawość
rozpocznij naukę
vividness
lodowaty; zimny; odlotowy
rozpocznij naukę
chilling
szczepić (kogoś czymś/przeciw czemuś); zaszczepiać
rozpocznij naukę
to inoculate with/against
trauma; uraz
rozpocznij naukę
trauma
trenować; szkolić
rozpocznij naukę
to train
marketing neurologiczny?
rozpocznij naukę
neuromarketing
spełnienie, uległość, ustępliwość, podatność; zastosowanie się (do); kompromisowość; zgodność
rozpocznij naukę
compliance (with)
zawodowiec; fachowiec; profesjonalista
rozpocznij naukę
professional
dane w postaci liczb i wykresów
rozpocznij naukę
hard data
reagować; odpowiadać
rozpocznij naukę
to respond to
pojawić się; posuwać się naprzód
rozpocznij naukę
to come along
uderzenie; udar
rozpocznij naukę
stroke
ofiara
rozpocznij naukę
victim
płatek uszny
rozpocznij naukę
lobe
na prośbę/zadanie...
rozpocznij naukę
at the behest of
demaskować; odsłaniać; wystawiać; narażać
rozpocznij naukę
to expose
opakowanie; pakowanie
rozpocznij naukę
packaging
zmierzyć
rozpocznij naukę
to measure
kandydat
rozpocznij naukę
candidate
mierzyć; określać; oceniać
rozpocznij naukę
to gauge
odpowiedź; rekacja
rozpocznij naukę
response
surowy; ordynarny; niedelikatny; niedojrzały
rozpocznij naukę
crude
zezwalać
rozpocznij naukę
to permit
kontrolowanie; nadzorowanie
rozpocznij naukę
monitoring
być aktywnym/uruchomionym/działającym
rozpocznij naukę
to be activated
gromadzić; zbierać
rozpocznij naukę
to accumulate
automatyczny
rozpocznij naukę
automatic
niezliczony
rozpocznij naukę
countless
najbliższa rodzina; ludziska
rozpocznij naukę
folks
stopień; natężenie; poziom; zenit; szczyt; boisko
rozpocznij naukę
pitch
wyłaniać się; wyjść na jaw; pojawić się
rozpocznij naukę
to emerge
nieprzytomny
rozpocznij naukę
unconscious
proces podejmowania decyzji
rozpocznij naukę
decision-making process
występować; zdarzać się; mieć miejsce
rozpocznij naukę
to occur
mrugnięcie; błysk; migotanie
rozpocznij naukę
blink
bezpośredni marketing
rozpocznij naukę
direct marketing
baza danych
rozpocznij naukę
database
śledzić; być na bieżąco
rozpocznij naukę
to keep track of
preferencja
rozpocznij naukę
preference
posiadający kota
rozpocznij naukę
cat-owning
osoba pijąca
rozpocznij naukę
drinker
dojeżdżać do pracy
rozpocznij naukę
to commute to work
nachodzić na siebie; zbiegać się
rozpocznij naukę
to overlap
samochód dwudrzwiowy
rozpocznij naukę
two-door car
podbijać
rozpocznij naukę
to conquer
być podążanym/naśladowanym przez
rozpocznij naukę
to be followed by
przekonfigurować się do czegoś
rozpocznij naukę
to reconfigure oneself to something
uprzedzenie; skłonność; zamiłowanie
rozpocznij naukę
bias
przystosować się do; zaadaptować się
rozpocznij naukę
to adapt
skakać; podskakiwać
rozpocznij naukę
to leap
dwowymiarowy
rozpocznij naukę
two-dimensional
oprogramowanie
rozpocznij naukę
software
anulować; cofnąć; przeprosić
rozpocznij naukę
to take something back
gadzi
rozpocznij naukę
reptilian
etyczny
rozpocznij naukę
ethical
potomek
rozpocznij naukę
descendant
nowoodkryty
rozpocznij naukę
newfound
współzależność
rozpocznij naukę
correlation between
leworęczny
rozpocznij naukę
left-handed
zmiażdżyć; skruszyć; chrupać
rozpocznij naukę
to crunch
reklama; reklamowy; komercyjny
rozpocznij naukę
commercial
kolega; towarzysz; rówieśnik; współpracownik
rozpocznij naukę
fellow
wpaść na; wymyślić; wynaleźć
rozpocznij naukę
to come up with
podstępny; sprytny; chytry; zręczny; trudny
rozpocznij naukę
tricky
przystosowalny
rozpocznij naukę
adaptable
organ; narząd
rozpocznij naukę
organ
zwinny; żwawy; zręczny; bystry
rozpocznij naukę
nimble
oryginalnie; autentycznie
rozpocznij naukę
genuinely
zderzyć się; zrozbijać się; roztrzaskiwać się
rozpocznij naukę
to crash
iluzja; złudzenie
rozpocznij naukę
illusion
przedsiębiorstwo; korporacja
rozpocznij naukę
corporation
gościć; prowadzić program TV
rozpocznij naukę
to host
nielegalne mieszkanie; pękaty; przysadzisty
rozpocznij naukę
squat
nakleić; trzymać się (z kimś); dotrzymywać; wspierać
rozpocznij naukę
to stick

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.