PNJA - Science & Technology 4

 0    193 fiszki    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

napędzany przez internet
rozpocznij naukę
Internet-driven

oszukiwanie; zwodzenie; urojenie
rozpocznij naukę
delusion

rzeczywistość wirtualna
rozpocznij naukę
virtual reality

odcień; cień
rozpocznij naukę
shade

neurobiologist

instytut; zakład naukowy
rozpocznij naukę
institute (for)

opanować (coś); ujarzmiać; nabierać wprawy
rozpocznij naukę
to master

cognition

świadomy, poinformowany, powiadomiony
rozpocznij naukę
cognizant

być dotkniętym przez
rozpocznij naukę
to be affected by

być pokrytym czymś
rozpocznij naukę
to be covered in

poszukać w internecie
rozpocznij naukę
to do a Web search

objaśnienie; interpretacja; rozumienie
rozpocznij naukę
interpretation

nagłówki (gazet)
rozpocznij naukę
the headlines

inteligentny; elegancki
rozpocznij naukę
smart

wynik; rezultat; zakończenie koniec
rozpocznij naukę
conclusion

być szybkim; być prędkim (w robieniu czegoś)?
rozpocznij naukę
to be quick to do something

odłączyć się (od); oddzielać się (od)
rozpocznij naukę
to disassociate oneself from something

brain scan

przeciwstawny; przeciwny; odwrotny
rozpocznij naukę
contrary

być rozjaśnionym; być rozświetlonym
rozpocznij naukę
to be lit up

skuteczny; wydajny; sprawny
rozpocznij naukę
efficient

zachowywać się
rozpocznij naukę
to behave

obserwować; przestrzegać; obchodzić (jakąś uroczystość)
rozpocznij naukę
to observe

być przekonanym
rozpocznij naukę
to be convinced

być upoważnionym
rozpocznij naukę
to be empowered

neurologicznie
rozpocznij naukę
neurologically

plastyczność neurologiczna?
rozpocznij naukę
neuroplasticity

plastyczność
rozpocznij naukę
plasticity

interakcja; wzajemne oddziaływanie na siebie; współdziałanie
rozpocznij naukę
interaction with

troskliwy; myślący o innych; zadumany, zamyślony; rozważny
rozpocznij naukę
thoughtful

skacząco (muz.)?
rozpocznij naukę
staccato

zajmować się (czymś); przeanalizować z uwagą
rozpocznij naukę
to go into something

specjalista od marketingu
rozpocznij naukę
marketer

wielozadaniowość; wykonywanie wielu czynności na raz
rozpocznij naukę
multi-tasking

roztargnienie; rozproszenie
rozpocznij naukę
distraction

entuzjasta; zapaleniec
rozpocznij naukę
enthusiast

kompetencje; zdolność; możliwość; pojemność
rozpocznij naukę
capacity

user

podatny na; narażony na
rozpocznij naukę
vulnerable to

manipulation

wykorzystywać; wyzyskiwać
rozpocznij naukę
to exploit

na pozór; pozornie; najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently

interaktywny; oddziaływujący (wzajemnie)
rozpocznij naukę
interactive

osoba potrafiąca robić kila rzeczy na raz
rozpocznij naukę
multitasker

nieistotny; nieważny
rozpocznij naukę
irrelevant

rozdzielić/podzielić coś na dwa
rozpocznij naukę
to split something into two

zgrabnie; pięknie
rozpocznij naukę
neatly

osoba badana
rozpocznij naukę
subject

porównywać; zestawiać (z)
rozpocznij naukę
to compare with

asortyment, wybór; sortowanie, segregowanie
rozpocznij naukę
assortment of

być rozproszonym przez
rozpocznij naukę
to be distracted by

random

niezdolny (do), nienadający się do niczego, niezdatny, nieporadny
rozpocznij naukę
incapable of

nazywać; mianować
rozpocznij naukę
to name

istotny; ważny
rozpocznij naukę
relevant to

w pobliży; niedaleko
rozpocznij naukę
at hand

przechowywać; magazynować
rozpocznij naukę
to store

organizować; uporządkować
rozpocznij naukę
to organise

zdobyć/zbierać punkty; osiągać (wynik); naliczać; odnosić (sukces)
rozpocznij naukę
to score

zapamiętywać; uczyć się na pamieć
rozpocznij naukę
to memorise

sortować; segregować
rozpocznij naukę
to sort

kompetentny; właściwy
rozpocznij naukę
competent

wkręcić kogoś; nabrać; oszukać
rozpocznij naukę
to fool somebody into doing something

podstawowy; zasadniczy; fundamentalny
rozpocznij naukę
fundamental

rozumowanie analityczne
rozpocznij naukę
analytic reasoning

reasoning

podstawa; zachowanie
rozpocznij naukę
attitude

niezwyciężony; niepokonany
rozpocznij naukę
invincible

ogromny; wielki; masywny
rozpocznij naukę
massive

przeniesienie (czegoś)
rozpocznij naukę
carryover

wszczepiać; implantować
rozpocznij naukę
to implant

fałszywa pamięć
rozpocznij naukę
false memory

zabrać (gdzieś); odjąć; odebrać
rozpocznij naukę
to take away

faktyczny; rzeczywisty; wirtualny
rozpocznij naukę
virtual

symulacja wirtualna
rozpocznij naukę
virtual simulation

tagować; przyczepić etykietę
rozpocznij naukę
to tag

zajście; przypadek; wydarzenie
rozpocznij naukę
incident

zbudzić się z sennego koszmaru
rozpocznij naukę
to wake up form a nightmare

krzywdzić; niesłusznie posądzać
rozpocznij naukę
to wrong somebody

mieć zwyczaj coś robić
rozpocznij naukę
to tend to do something

zmiana; modyfikacja
rozpocznij naukę
modification

wcielenie; awatar
rozpocznij naukę
avatar

behawioralny; związany z zachowaniem
rozpocznij naukę
behavioural

zwyczaj; nałóg; przyzwyczajenie; nawyk
rozpocznij naukę
habit

studium; analiza
rozpocznij naukę
study

mieć przewagę w
rozpocznij naukę
to have an advantage in

teoretycznie
rozpocznij naukę
in theory

pokonać; zwyciężyć
rozpocznij naukę
to beat somebody

negocjowanie
rozpocznij naukę
negotiation

zadziwiać; szokować
rozpocznij naukę
to stun

bez względu na
rozpocznij naukę
regardless of

rzeczywisty; faktyczny; właściwy; konkretny
rozpocznij naukę
actual

twarzą w twarz
rozpocznij naukę
face to face

zdemaskowanie; wystawienie na; narażenia; ekspozycja
rozpocznij naukę
exposure in

przenosić (np. pomysły)
rozpocznij naukę
to carry over to

dziwaczny; osobliwy
rozpocznij naukę
weird

zapytać; zakwestionować; przesłuchiwać
rozpocznij naukę
to question

gral; żwir, piasek
rozpocznij naukę
grail


niezawodny; godny zaufania; wiarygodny
rozpocznij naukę
dependable

kontrola umysłu; władza nad umysłem?
rozpocznij naukę
mind control

to become very anxious, upset or afraid, or make someone very anxious, upset or afraid
rozpocznij naukę
to freak somebody out

być pierwszym w kolejce
rozpocznij naukę
to be first in line for something

zebrane dane, ustalenie, konkluzje, wnioski
rozpocznij naukę
findings

battlefield

w głębokim szoku
rozpocznij naukę
traumatised

veteran

post-traumatic

ponownie doświadczać
rozpocznij naukę
to re-experience

zaburzenie; nieporządek
rozpocznij naukę
disorder

wywoływać u kogoś uraz; pozostawić uraz
rozpocznij naukę
to traumatise somebody

znieczulać się na coś
rozpocznij naukę
to desensitise oneself to something

wstrząs; wpływ; działanie
rozpocznij naukę
impact

rozrywka; wypoczynek; odtworzenie; rekonstrukcja
rozpocznij naukę
recreation

providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound
rozpocznij naukę
immersive (television sets)

wypadek samochodowy
rozpocznij naukę
car crash

śmiertelny; zgubny
rozpocznij naukę
fatal

combat

wyrazistość; obrazowość; jaskrawość
rozpocznij naukę
vividness

lodowaty; zimny; odlotowy
rozpocznij naukę
chilling

szczepić (kogoś czymś/przeciw czemuś); zaszczepiać
rozpocznij naukę
to inoculate with/against

trauma; uraz
rozpocznij naukę
trauma

trenować; szkolić
rozpocznij naukę
to train

marketing neurologiczny?
rozpocznij naukę
neuromarketing

spełnienie, uległość, ustępliwość, podatność; zastosowanie się (do); kompromisowość; zgodność
rozpocznij naukę
compliance (with)

zawodowiec; fachowiec; profesjonalista
rozpocznij naukę
professional

dane w postaci liczb i wykresów
rozpocznij naukę
hard data

reagować; odpowiadać
rozpocznij naukę
to respond to

pojawić się; posuwać się naprzód
rozpocznij naukę
to come along

uderzenie; udar
rozpocznij naukę
stroke


płatek uszny
rozpocznij naukę
lobe

na prośbę/zadanie...
rozpocznij naukę
at the behest of

demaskować; odsłaniać; wystawiać; narażać
rozpocznij naukę
to expose

opakowanie; pakowanie
rozpocznij naukę
packaging

to measure

candidate

mierzyć; określać; oceniać
rozpocznij naukę
to gauge

odpowiedź; rekacja
rozpocznij naukę
response

surowy; ordynarny; niedelikatny; niedojrzały
rozpocznij naukę
crude

to permit

kontrolowanie; nadzorowanie
rozpocznij naukę
monitoring

być aktywnym/uruchomionym/działającym
rozpocznij naukę
to be activated

gromadzić; zbierać
rozpocznij naukę
to accumulate

automatyczny
rozpocznij naukę
automatic

countless

najbliższa rodzina; ludziska
rozpocznij naukę
folks

stopień; natężenie; poziom; zenit; szczyt; boisko
rozpocznij naukę
pitch

wyłaniać się; wyjść na jaw; pojawić się
rozpocznij naukę
to emerge

nieprzytomny
rozpocznij naukę
unconscious

proces podejmowania decyzji
rozpocznij naukę
decision-making process

występować; zdarzać się; mieć miejsce
rozpocznij naukę
to occur

mrugnięcie; błysk; migotanie
rozpocznij naukę
blink

bezpośredni marketing
rozpocznij naukę
direct marketing

database

śledzić; być na bieżąco
rozpocznij naukę
to keep track of

preference

posiadający kota
rozpocznij naukę
cat-owning

osoba pijąca
rozpocznij naukę
drinker

dojeżdżać do pracy
rozpocznij naukę
to commute to work

nachodzić na siebie; zbiegać się
rozpocznij naukę
to overlap

samochód dwudrzwiowy
rozpocznij naukę
two-door car

to conquer

być podążanym/naśladowanym przez
rozpocznij naukę
to be followed by

przekonfigurować się do czegoś
rozpocznij naukę
to reconfigure oneself to something

uprzedzenie; skłonność; zamiłowanie
rozpocznij naukę
bias

przystosować się do; zaadaptować się
rozpocznij naukę
to adapt

skakać; podskakiwać
rozpocznij naukę
to leap

dwowymiarowy
rozpocznij naukę
two-dimensional

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

anulować; cofnąć; przeprosić
rozpocznij naukę
to take something back

reptilian

ethical

descendant

newfound

współzależność
rozpocznij naukę
correlation between

left-handed

zmiażdżyć; skruszyć; chrupać
rozpocznij naukę
to crunch

reklama; reklamowy; komercyjny
rozpocznij naukę
commercial

kolega; towarzysz; rówieśnik; współpracownik
rozpocznij naukę
fellow

wpaść na; wymyślić; wynaleźć
rozpocznij naukę
to come up with

podstępny; sprytny; chytry; zręczny; trudny
rozpocznij naukę
tricky

przystosowalny
rozpocznij naukę
adaptable

organ; narząd
rozpocznij naukę
organ

zwinny; żwawy; zręczny; bystry
rozpocznij naukę
nimble

oryginalnie; autentycznie
rozpocznij naukę
genuinely

zderzyć się; zrozbijać się; roztrzaskiwać się
rozpocznij naukę
to crash

iluzja; złudzenie
rozpocznij naukę
illusion

przedsiębiorstwo; korporacja
rozpocznij naukę
corporation

gościć; prowadzić program TV
rozpocznij naukę
to host

nielegalne mieszkanie; pękaty; przysadzisty
rozpocznij naukę
squat

nakleić; trzymać się (z kimś); dotrzymywać; wspierać
rozpocznij naukę
to stick


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.