Mięśnie kończyny górnej

 0    62 fiszki    Nosio
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przyczep początkowy
rozpocznij naukę
origin

przyczep końcowy
rozpocznij naukę
insertion

belly

tendon

mięśnie obręczy kończyny górnej
rozpocznij naukę
scapohumeral (intrinsic shoulder) muscles

mięsień naramienny
rozpocznij naukę
deltoid muscle

część obojczykowa
rozpocznij naukę
anterior part (clavicular)

część barkowa
rozpocznij naukę
middle part (acromial)

część grzebieniowa
rozpocznij naukę
posterior part (spinal)

mankiet mięśni rotatorów
rozpocznij naukę
rotator cuff muscles

mięsień podłopatkowy
rozpocznij naukę
Subscapularis muscle

mięsień nadgrzebieniowy
rozpocznij naukę
supraspinatus muscle

mięsień podgrzebieniowy
rozpocznij naukę
Infraspinatus muscle

mięsień obły mniejszy
rozpocznij naukę
teres minor muscle

kaletka maziowa podbarkowa
rozpocznij naukę
subacromial bursa

mięsień obły większy
rozpocznij naukę
teres major muscle

mięśnie grzbietu i klatki piersiowej działające na stawy obojczyka i staw ramienny
rozpocznij naukę
Thoracoappendicular (extrinsic shoulder) muscles

mięsień piersiowy większypectoralis major muscle
rozpocznij naukę
większypectoralis pectoralis major muscle

mięsień najszerszy grzbietu
rozpocznij naukę
latissimus dorsi muscle

mięsień czworoboczny
rozpocznij naukę
trapezius muscle

mięsień równoległoboczny większy
rozpocznij naukę
rhomboid major muscle

mięsień równoległoboczny mniejszy
rozpocznij naukę
rhomboid minor muscle

mięsień dźwigacz łopatki
rozpocznij naukę
levator scapulae muscle

mięsień piersiowy mniejszy
rozpocznij naukę
pectoralis minor muscle

mięsień zębaty przedni
rozpocznij naukę
serratus anterior muscle

mięsień podobojczykowy
rozpocznij naukę
subclavius muscle

mięśnie ramienia
rozpocznij naukę
muscles of the arm

grupa przednia (zginacze)
rozpocznij naukę
anterior group (flexors)

mięsień dwugłowy ramienia
rozpocznij naukę
biceps brachii muscle

mięsień kruczo-ramienny
rozpocznij naukę
coracobrachialis muscle

mięsień ramienny
rozpocznij naukę
brachialis muscle

grupa tylna (prostowniki)
rozpocznij naukę
posterior group (extensors)

mięsień trójgłowy ramienia
rozpocznij naukę
triceps brachii muscle

głowy: długa, boczna, przyśrodkowa (mięśnia trójgłowego ramienia)
rozpocznij naukę
Heads: long, lateral, medial (of triceps brachii muscles)

mięsień łokciowy
rozpocznij naukę
anconeus muscle

powięź i przedziały powięziowe ramienia
rozpocznij naukę
fascia of the upper limb and its compartments

przedział przedni ramienia
rozpocznij naukę
anterior compartment

przedział tylny ramienia
rozpocznij naukę
posterior compartment

powięź ramienia
rozpocznij naukę
brachial fascia

przegroda międzymięśniowa
rozpocznij naukę
intermuscular septum

mięśnie przedramienia
rozpocznij naukę
muscles of the forearm

mięsień nawrotny obły
rozpocznij naukę
pronator teres muscle

mięsień nawrotny czworoboczny
rozpocznij naukę
pronator quadratus muscle

mięsień zginacz powierzchowny palców
rozpocznij naukę
flexor digitorum superficialis muscle

mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
rozpocznij naukę
flexor carpi radialis muscle

mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
rozpocznij naukę
flexor carpi ulnaris muscle

mięsień zginacz głęboki palców
rozpocznij naukę
flexor digitorum profondus muscle

mięsień zginacz długi kciuka
rozpocznij naukę
flexor pollicis longus muscle

mięsień dłoniowy długi
rozpocznij naukę
palmaris longus muscle

rozcięgno dłoniowe
rozpocznij naukę
palmar aponeurosis

mięsień odwracacz
rozpocznij naukę
supinator muscle

mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
rozpocznij naukę
extensor carpi radialis longus muscle

mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
rozpocznij naukę
extensor carpi radialis brevis muscle

mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
rozpocznij naukę
extensor carpi ulnari muscle

mięsień prostownik palców
rozpocznij naukę
extensor digitorum muscle

mięsień prostownik wskaziciela
rozpocznij naukę
Extensor indicis muscle

mięsień prostownik palca małego
rozpocznij naukę
extensor digiti minimi muscle

mięsień prostownik długi kciuka
rozpocznij naukę
extensor pollicis longus muscle

mięsień odwodziciel długi kciuka
rozpocznij naukę
abductor pollicis longus muscle

tabakierka atomiczna (dołek promieniowy)
rozpocznij naukę
anatomical snuffbox

mięsień ramienno-promieniowy
rozpocznij naukę
Brachioradialis muscle

troczek mięśni prostowników
rozpocznij naukę
extensor retinaculum


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.