Marzena letter

 0    50 fiszek    sebii123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Szanowni Państwo, / Szanowny Panie Smith
rozpocznij naukę
Dear Sir or Madam, / Dear Mr. Smith

Piszę w związku z...
rozpocznij naukę
I am writing in connection with...

Muszę przyznać że / Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
I have to admit that / In my opinion...

Po pierwsze.../ Po drugie...
rozpocznij naukę
Firstly, Scondly

Na przykład
rozpocznij naukę
For example, for instance

Moreover,... What is more,... Besides,...

Z jednej strony ... / Z drugiej strony...
rozpocznij naukę
On the one hand, ... / ... On the other hand,

Podsumowując... / Na koniec...
rozpocznij naukę
All in all,... / T o sum up,... / Finally ,...

Oczekuję odpowiedzi z Państwa strony.
rozpocznij naukę
I look forward to hearing from you.

Z poważaniem (do konkretnej osoby)
rozpocznij naukę
Sincerely (a specific person)

Z poważaniem (nie znamy)
rozpocznij naukę
Yours faithfully,

Piszę odnośnie Pana listu (negatywny aspekt)
rozpocznij naukę
I am writing with regard to your letter

Piszę w nawiązaniu do ogłoszenia...
rozpocznij naukę
I am writing in reference to the announcement...

Piszę w związku z Pana listem
rozpocznij naukę
I am writing in connection with your letter

Piszę w odpowiedzi na Pana email
rozpocznij naukę
I am writing in reply to your email

Piszę w imieniu Jane Smith
Dzwonię w imieniu Jane Smith.
rozpocznij naukę
I am writing on behalf of Jane
I'm calling on behalf of Jane Smith.

Piszę aby zapytać Pana o coś
rozpocznij naukę
I am writing to ask you about something

Piszę aby zaprosić Pana
rozpocznij naukę
I am writing to invite you

Piszę aby poinformować Pana że
rozpocznij naukę
I am writing to inform you that

Piszę aby dać znać że
rozpocznij naukę
I am writing to let you know that

Z przykrością muszę poinformować Pana
rozpocznij naukę
I regret to inform you

Jestem zachwycony żeby poinformować Pana
rozpocznij naukę
I am delighted to inform you

Czuję się zobowiązany żeby poinformować Pana
rozpocznij naukę
I feel obliged to inform you

Piszę w odpowiedzi na Pana list
rozpocznij naukę
I am writing in response to your letter

Piszę w związku z twoim zapytaniem o...
rozpocznij naukę
I am writing in connection with your inquiry about...

Co więcej chciałbym zaakcentować
rozpocznij naukę
Moreover, I would like to stress

Ostatecznie sądzę że powinienieś wiedzieć
rozpocznij naukę
Finally, I think that you should know

Ostatecznie sądzę że powinienieś być świadomy fakty że
rozpocznij naukę
Finally, I think that you should be aware of the facts that

Mam nadzieję że te informacje będą pewnym wsparciem
rozpocznij naukę
I hope this information will be of some support

Mam nadzieję że będę zdolny odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania
rozpocznij naukę
I hope I will be able to answer all of your questions

Będę zadowolony zapewniając tobie dodatkowe informacje
rozpocznij naukę
I would be pleased to provide you with any additional information

Proszę nie wahaj się skontaktować ze mną mając inne informacje
rozpocznij naukę
Please do not hesitate to contact me should you have any other information

Mam nadzieję że byłem pewną pomocą
rozpocznij naukę
I hope I have been of some assistance

Prosze bądź poinformowany
rozpocznij naukę
Please be informed

Chcę poinformować ciebie
rozpocznij naukę
I want to inform you

Pozwól że poinformuję ciebie
rozpocznij naukę
Let me inform you

Pozwól że uściślę pewne detale w związku z
rozpocznij naukę
Let me specify some details in connection with

Żeby uczynić naszą współpracę bardziej wydajną, Ja potrzebuję uściślić pewne detale
rozpocznij naukę
To make our cooperation more efficient, I need to specify some details

Żeby lepiej przygotować się do zadania
rozpocznij naukę
To get prepared well to the task

Żeby przygotować wszystko dobrze do zadania
rozpocznij naukę
To prepare everything well to the task

Po pierwsze pozwól mi zapewnić w pewne niezastąpione informacje o...
rozpocznij naukę
To start with, let me provide you some indispensable information about

Proszę bądź poinformowany że twoje prośba została zatwierdzona przez mojego dowódcę
rozpocznij naukę
Please be informed that your request has been approved by my commander

jestem oficerem odpowiedzialnym za zadanie i otrzymałem zadanie od mojego dowódcy zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
I am an officer responsible for the task and I have been task by my commanders to do something

Proszę zaakceptuj moje szczere przeprosiny za
rozpocznij naukę
Please accept my sincere apologies for

W odniesieniu do twojego listu pragnę przeprosić za
rozpocznij naukę
With regard to your letter, I want to apologize for

Pozwól mi wyjaśnic pewne powody dla...
rozpocznij naukę
Let me explain some reasons for...

Mam nadzieję że moje przeprosiny będą zaakceptowane
rozpocznij naukę
I hope that my apologies will be accepted

Jeszcze raz moje najszczersze przeprosiny
rozpocznij naukę
Once again, my sincere apologies for...

Mam nadzieję że ta sytuacja nie będzie sprawiała tobie kłopotu zbyt wiele
rozpocznij naukę
I hope that this situation will not inconvienience you too much

W razie jakichkolwiek dalszych szczegółów nie wahaj się skontaktowac ze mną
rozpocznij naukę
If you require any further details do not hesitate to contact with me


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.