Ważne zwroty do konwersacji

 0    55 fiszek    monikalim0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

an event

Jakie jest Twoje zdanie?
rozpocznij naukę
What's your view?

Mógłbyś to skomentować?
rozpocznij naukę
Would you care to comment on?

Mógłbyś to rozwinąć?
rozpocznij naukę
Could you elaborate on that?

Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
rozpocznij naukę
How does it look from your point of view?

Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi...
rozpocznij naukę
Would you be so kind to tell me...

Jak to widzisz?
rozpocznij naukę
How do you see it?

Osobiście uważam, że
rozpocznij naukę
Personally, I think that

Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
rozpocznij naukę
My own view on the matter is that...

Nie ma co do tego cienia wątpliwości...
rozpocznij naukę
There isn't a shadow of doubt about that...

Najważniejsze jest...
rozpocznij naukę
The most important feature is...

Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
rozpocznij naukę
This may sound strange, but...

Muszę wyrazić swój podziw dla...
rozpocznij naukę
I must express my admiration for...

Mówi się, że...
rozpocznij naukę
One can say that...

Innymi słowy
rozpocznij naukę
In other words,

Z mojego punktu widzenia
rozpocznij naukę
From my point of view

Jestem przekonany, że...
rozpocznij naukę
I am convinced that...

Pod tym względem...
rozpocznij naukę
In this respect,...

O ile mi wiadomo...
rozpocznij naukę
To the best of my knowledge...

Z tego co wiem...
rozpocznij naukę
As far as I'm concered...

Należy nadmienić, że...
rozpocznij naukę
It's important to mention that...

Nie mogę zaprzeczyć, że
rozpocznij naukę
I can't deny that

To brzmi rozsądznie
rozpocznij naukę
Thet sounds reasonable

W pełni zgadzam się z tym, że
rozpocznij naukę
I entirely agree that...

Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
rozpocznij naukę
Broadly speaking, I agree...

Popieram Twoją opinię o...
rozpocznij naukę
I'd like to endorse your view about...

W pewnym stopniu zgadzam się, ale
rozpocznij naukę
I agree to some extent but...

Jak by to ująć?
rozpocznij naukę
How shall I put it?

Przypuszczam, że
rozpocznij naukę
I suppose that

Mogę się mylić, ale
rozpocznij naukę
I might be wrong, but

Popraw mnie, jeśli się mylę, ale...
rozpocznij naukę
Correct me if I'm wrong, but...

Waham się co do tego...
rozpocznij naukę
I'm in two minds whether

Nie wiem czy nie jestem chora
rozpocznij naukę
I do not know if I'm not sick

Boli mnie gardło
rozpocznij naukę
My throat hurts

Kolejnym aspektem jest to, że
rozpocznij naukę
Another aspect is that the

Wskazywałem, że...
rozpocznij naukę
I was pointing out the fact that

Inną sprawą jest, że...
rozpocznij naukę
Another thing is that...

Należy podkreślić, że
rozpocznij naukę
It's important to emphasize that

Jestem głęboko przekonany, że
rozpocznij naukę
I am deeply convinced that

Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć...
rozpocznij naukę
Before we go any further, we should consider...

Stanowczo nie zgadzam się...
rozpocznij naukę
I strongly disagree...

Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić
rozpocznij naukę
I'm afraid I don't agree with you on that point

Nie popieram tego...
rozpocznij naukę
I strongly disapprove of

Wydaję mi się to niesłuszne
rozpocznij naukę
It seems wrong to me

Z całym szacunkiem, ale...
rozpocznij naukę
With all due respect, but...

To się wydaje oczywiste, ale
rozpocznij naukę
It seems obvious, but

tym niemniej
rozpocznij naukę
nonetheless

although

furthermore

additionally

what is more

in addition

even though

cecha charakterystyczna, funkcja
Ten program ma dużo przydatnych funkcji.
rozpocznij naukę
feature
This program has lots of useful features.

sprawa, problem
Musimy zająć się tym problemem.
rozpocznij naukę
matter
We need to deal with this matter.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.