irregular verbs

 0    121 fiszek    sylwiakokoszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

budzić się
rozpocznij naukę
awake awoke awoken

stawać się
rozpocznij naukę
become became become

zaczynać sić, rozpocząć
rozpocznij naukę
begin began begun

beat beat beaten

gryźć, kąsać
rozpocznij naukę
bite bit bitten

dmuchać, wiać
rozpocznij naukę
blow blew blown

pękać, wybuchać
rozpocznij naukę
burst burst burst

łapać, złowić
rozpocznij naukę
catch caught caught

przychodzić, przyjeżdżać
rozpocznij naukę
come came come

dotyczyć, rozdawać
rozpocznij naukę
deal dealt dealt

dig dug dug

drive drove driven

upaść, spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen

fight fought fought

find found found

forbid forbade forbidden

marznąć, zamarzać
rozpocznij naukę
freeze froze frozen

get got got (US gotten)

hang hung hung

schować, ukrywać
rozpocznij naukę
hide hid hidden

hold held held

lay laid laid

lead led led

lend lent lent

let let let

lie lay lain

oświetlać, zapalać
rozpocznij naukę
light lit lit

mistake mistook mistaken

read read read

ring rang rung

ran run

saw sawed sawn

seek sought sought

świecić, lśnić
rozpocznij naukę
shine shone shone

shoot shot shot

show showed shown

sit sat sat

spieszyć się, pędzić
rozpocznij naukę
speed sped sped

spill spilt spilt

dzielić, rozdzielać
rozpocznij naukę
split split split

psuć, (rozpieszczać)
rozpocznij naukę
spoil spoilt spoilt

rozpościerać, rozciągać rozpowszechniać
rozpocznij naukę
spread spread spread

spring sprang sprung

stand stood stood

steal stole stolen

kłuć, żądlić
rozpocznij naukę
sting stung stung

śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink stank stunk

struck struck

kląć, przeklinać
rozpocznij naukę
swear swore sworn

rwać, drzeć
rozpocznij naukę
tear tore torn

throw threw thrown

win won won

lose lost lost

make made made

znaczyć, oznaczać
rozpocznij naukę
mean meant meant

meet met met

rosnąć, wzrastać
rozpocznij naukę
rise rose risen

mow mowed mown

pay paid paid

oczyścić, pozbyć się
rozpocznij naukę
rid rid rid

ride rode ridden

put put put

zrezygnować
rozpocznij naukę
quit quit quit

see saw seen

sleep slept

ślizgać się
rozpocznij naukę
slide slid slid

kurczyć się
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk

shut shut shut

sing sang sung

sink sank sunk

budzić się
rozpocznij naukę
wake woke woken

nosić, mieć na sobie
rozpocznij naukę
wear wore worn

sell sold sold

send sent sent

think thought thought

sew sewed sewn

shake shook shaken

tell told told

eat ate eaten

fit fit fit

karmić, żywić
rozpocznij naukę
feed fed fed

feel felt felt

zapowiadać, przepowiadać
rozpocznij naukę
forecast forecast forecast

zapominać, zapomnieć
rozpocznij naukę
forget forgot forgotten

forgive forgave forgiven

forsake forsook forsaken

grow grew grown

fly flew flown

learn learnt learnt

zostawiać, wychodzić
rozpocznij naukę
leave left left

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit knit knit

wiedzieć know
rozpocznij naukę
knew known

hurt hurt hurt

trzymać, zachować
rozpocznij naukę
keep kept kept

uderzyć, uderzać
rozpocznij naukę
hit hit hit

give gave given

go went gone

have had had

hear heard heard

be was (were) been

krwawić, ulatniać się (o gazie)
rozpocznij naukę
bleed bled bled

kupować, nabywać
rozpocznij naukę
buy bought bought

choose chose chosen

cost cost cost

skradać się
rozpocznij naukę
creep crept crept

kroić, ciąć
rozpocznij naukę
cut cut cut

łamać, zepsuć się
rozpocznij naukę
break broke broken

breed bred bred

bring brought brought

build built built

palić, podpalać
rozpocznij naukę
burn burnt burnt

swim swam swum

sweep swept swept

take took taken

teach taught taught

smell smelt smelt

siać, wysiewać
rozpocznij naukę
sow sowed sown

speak spoke spoken

write wrote written

przeliterować
rozpocznij naukę
spell spelt spelt

spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.