wos kolumna 4,5,6

 0    135 fiszek    weronikagga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

boom gospodarczy
rozpocznij naukę
boom

przedsiębiorstwo handlowe
rozpocznij naukę
commerical enerprise

zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
rozpocznij naukę
consumer confidence

sektor korporacyjny
rozpocznij naukę
corporate sector

spaśc zmniejszyć się o 50%
rozpocznij naukę
decrease / drop / go down /fall by 50%

decrease/fall


handel wewnętrzny
rozpocznij naukę
domestic trade

spadek, schyłek koniunktury
rozpocznij naukę
downturn

kryzys gospodarczy
rozpocznij naukę
economic crisis

wzrost gospodarczy
rozpocznij naukę
economic growth

uzdrowienie gospodarki
rozpocznij naukę
economic recovery

economical

economics

oszczędzać
rozpocznij naukę
economise

an economist

expenditure

export

handel zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign trade

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

PKB (projekt krajowy brutto)
rozpocznij naukę
GDP (gross domestic project)

zbankrutować
rozpocznij naukę
go bankrupt


income

increase/rise

wzrosnąć, zwiększyć się o 50%
rozpocznij naukę
increase, grow, go up, rise by 50%

przetrzymać kogoś jako zakładnika
rozpocznij naukę
hold sb hostage

kradzież tożsamości
rozpocznij naukę
identity theft

nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter

misdeed

rozbój, napaśc uliczna
rozpocznij naukę
mugging

offender

podpalić coś
rozpocznij naukę
set fire to sth

nielegalnie wyprowadzać pieniądze
rozpocznij naukę
siphon off money

młodociany przestępca
rozpocznij naukę
teenage delinquent

terrorysta, terrorystyczny
rozpocznij naukę
terrorist

terroism

zdewastować
rozpocznij naukę
vandalise

a vandal

vandalism

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth

an alibi

odwoływać się (do wyroku skazującego)
rozpocznij naukę
appeal against (the conviction)

to arrest

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
charge sb with sth

prace społeczne
rozpocznij naukę
community service

teoria spiskowa
rozpocznij naukę
conspiracy theory

convict

skazać kogoś za coś
rozpocznij naukę
convict sb of sth

proces karny
rozpocznij naukę
criminal trial

wycofać zarzuty
rozpocznij naukę
drop the charges

uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
eligible for parole

evidence

uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
rozpocznij naukę
find sb guilty / innocent of sth

przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
rozpocznij naukę
hold someone in custody

identity parade

imprison

imprisonment

wpływać na świadków
rozpocznij naukę
interfere with witnesses

ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury

rozpocząć dochodzenie
rozpocznij naukę
launch an inguiry

nie przyznać się do winy
rozpocznij naukę
plead guilty/ not guilty/ innocent

pełnomocnictwo
rozpocznij naukę
power of attorney

kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
prison term

zwolnić kogoś za kaucją
rozpocznij naukę
release someone on bail

przeszukać dom/mieszkanie/osobę
rozpocznij naukę
search a house / apartment / person

nakaz rewizji
rozpocznij naukę
search warrant

kamera monitoringu
rozpocznij naukę
security camera

skazać na (karę) za (przestępstwo)
rozpocznij naukę
sentence to... for...

odsiedzieć karę
rozpocznij naukę
serve the prison sentence

stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
stand trial

suspect

podejrzewać kogoś o coś
rozpocznij naukę
suspect sb of sth

rozpatrywać sprawę w sądzie
rozpocznij naukę
try

organizacja charytatywna
rozpocznij naukę
charity organistaion

Unia Europejska
rozpocznij naukę
the European Union (EU)

foundation

NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
rozpocznij naukę
NATO, the North Atlantic Treaty Organization

organizacja porządkowa
rozpocznij naukę
NGO (non-governmental organistion)

organizacja non-profit
rozpocznij naukę
non-profit organisation

ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
rozpocznij naukę
UN (United Nations)

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
rozpocznij naukę
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
rozpocznij naukę
UNICEF (United Nations Fund for Children)

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
rozpocznij naukę
WHO (World Health Organization)

zerwać (rozmowy, negocjacje)
rozpocznij naukę
break off (talks, negotiations)

bring about

wyjść z kryzysu
rozpocznij naukę
come out of (recession, crisis)

poddać się, ustąpić
rozpocznij naukę
give in

inwestować w
rozpocznij naukę
invest in

spłacić (długi)
rozpocznij naukę
pay off (debts)

założyć (firmę)
rozpocznij naukę
set up (a firm)

złożyć rezygnację (ze stanowiska)
rozpocznij naukę
step down

wejść w życie
rozpocznij naukę
come into force

osiągnąć punkt krytyczny
rozpocznij naukę
come to a head

wyjść na jaw
rozpocznij naukę
come to light

zbankrutować
rozpocznij naukę
go bust

zabrać głos
rozpocznij naukę
take the floor

zwiększyć zadłużenie
rozpocznij naukę
increase borrowing

poziom oprocentowania
rozpocznij naukę
interest rate


sektor prywatny/publiczny
rozpocznij naukę
private / public sector


dług publiczny
rozpocznij naukę
public debt

wydatki publiczne
rozpocznij naukę
public spending / government spending


Wielki Kryzys
rozpocznij naukę
The Great Depression

związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union

konflikt zbrojny
rozpocznij naukę
armed conflict

assassination

dokonać zamachu na kogoś
rozpocznij naukę
assassinate sb

casualty

wojna domowa
rozpocznij naukę
civil war

civilian

defence

wybuch (wojny)
rozpocznij naukę
outbreak (of war)

traktat (pokojowy)
rozpocznij naukę
(peace) treaty

napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery

arson

assault

próba zabójstwa/włamania
rozpocznij naukę
attempt murder / burglary

blackmail

zakłócenie porządku publicznego
rozpocznij naukę
breach of peace

prześladowanie
rozpocznij naukę
bullying

prześladować
rozpocznij naukę
bully

burglary

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

prześladowanie w Internecie
rozpocznij naukę
cyberbullying

zażądać okupu
rozpocznij naukę
demand ransom

sfałszować
rozpocznij naukę
falsify

wyważyć okno / drzwi
rozpocznij naukę
force a window / door

fałszerstwo, falsyfikat
rozpocznij naukę
forgery

forge

oszustwo, oszust / oszustka
rozpocznij naukę
fraud

hijacking

hijack


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.