ETAP DRUGI, LEKCJA 15

 0    42 fiszki    interlingua
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ETAP 2 , LEKCJA 15
rozpocznij naukę
CALLAN METH. STAGE 2 LESSON 15

JEDEN ... DRUGI
rozpocznij naukę
ONE ... THE OTHER

CZY OBIE RĘCE MAM NA STOLE? Nie,...
rozpocznij naukę
ARE BOTH MY HANDS ON THE TABLE? No, both your hands aren't on the table, but one's on the table and the other's on your arm.

CZY OBAJETE OŁÓWKI SĄ CZERWONE? Nie,...
rozpocznij naukę
ARE BOTH THESE PENCILS RED? No, both these pencils aren't red, but one is red and the other's grey.


JAKA TO JEST RODZAJ KSIĄŹKA?
rozpocznij naukę
WHAT KIND OF BOOK IS THIS? It's an English book.

Jaki to jest rodzaj pokój? Klasa
rozpocznij naukę
What kind of room is this? It's a classroom.

Pronoun

Preposition

ZAIMKI PYTAJĄCE
rozpocznij naukę
Interrogative pronouns

SŁOWA: 'CO', 'KTÓRE', 'GDZIE', itd sa zaimkami pytającymi.
rozpocznij naukę
THE WORDS: 'WHAT ' 'WHICH' 'WHERE', etc. are interogative pronouns.

PROSZĘ PODAĆ MI PRZYKŁADY Z ZAIMKI PYTAJACY
rozpocznij naukę
Give me some examples of interrogative pronouns, please. Some examples of interrogative pronouns are " what ", " which ", and " " where ".

PROSZĘ PODAĆ MI PRZYKŁADY Z PRZYIMKI.
rozpocznij naukę
Give me examples of prepositions. Some examples of prepositions ar " on ", " under ", and " in ".

GDZIE JEST GENERALNIE MIEJSCE PRZYIMEK W ANGIELSKIM ZDANIU ZACZYNAJĄCE Z ZAIMKIEM PYTAJĄCYM?
rozpocznij naukę
Where does the preposition generally come in an English sentence with an interrogative pronoun? The preposition generally comes last in an English sentence with an interrogative pronoun.

Czym my piszemy?
rozpocznij naukę
What do we write with? We write with a pen.

Skąd biorę ksiąźkę?
rozpocznij naukę
Where am I taking the book from? You're taking the book from the table.

NORTH

SOUTHPROSZĘ, POWIEDZ MI NAZWY CZTERY GŁÓWNE KIERUNKU ŚWIATA.
rozpocznij naukę
TELL ME THE NAMES OF THE FOUR CARDINAL POINTS, PLEASE. THE NAMES OF THE FOUR CARDINAL POINTS ARE NORTH, SOUTH, EAST and WEST.

CZY NIEMCY SĄ W WSCHODZIE OD POLSKI?
rozpocznij naukę
IS GERMANY EAST OF POLAND? No, Germany isn't east of Poland, but it's west of Poland.

CZY GDAŃSK JEST NA POŁUDNIU POLSKI?
rozpocznij naukę
IS GDANSK IN THE SOUTH OF POLAND? No, Gdańsk isn't in the south of Poland, but it's in the north of Poland.

place, seat

NIEKTÓRE, NIEKTÓRZY
rozpocznij naukę
SOME OF

ILE MIEJSCE (DO SIEDZENIA) SĄ W TYM POKOJU?
rozpocznij naukę
How many places are there in this room? There 5 places in this room.

CZY KTOŚ SIEDZI NA TAMTYM MIEJSCU? Tak,
rozpocznij naukę
IS THERE ANYBODY SITTING IN THAT PLACE? Yes, there is somebody sitting in that place.

POWIEDZ MI NAZWY NIEKTÓRE MIEJSCE KTÓRE LUBISZ W TYM KRAJU.
rozpocznij naukę
TELL ME THE NAMES OF SOME OF THE PLACES YOU LIKE IN THIS COUNTRY. The names of some of the places I like in this country are Gdańsk, Warsaw, Raszyn, Wroclaw etc.


PRZECIWIEŃSTWO
rozpocznij naukę
CONTRARY

JAKI JEST PRZECIWIEŃSTWO " ZE "
rozpocznij naukę
WHAT IS THE CONTRARY OF " WITH "? The contrary of with is without.

CZY MOŻEMY CZYTAĆ BEZ OTWIERANIA OCZY?
rozpocznij naukę
CAN WE READ WITHOUT OPENING OUR EYES? No, we can't read without opening our eyes.

VERB

Noun

TRANSLATION

JAKI JEST RÓŹNICA POMIĘDZY CZASOWNIKIEM I RZECZOWNIKIEM?
rozpocznij naukę
WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN A VERB AND A NOUN? The difference between a verb and a noun is that a verb is a word we use for an action, whilst a noun is the name of a thing.

CZY SŁOWO " PRZETLUMACZENIE " JEST CZASOWNIKIEM CZY RZECZOWNIKIEM?
rozpocznij naukę
Is the word "translation" is a verbor a nouns? The word " translation " is a noun.

DURING

DOOKOŁA, OKOŁO
rozpocznij naukę
ABOUT

CZY MÓWIMY PO POLSKU PODCZAS ZAJĘCIA?
rozpocznij naukę
DO WE SPEAK DURING THE LESSEON? No, we don't speak Polish during the lesson, but we speak English during the lesson.

CZY ON ŁAŹY PO KLASIE PODCZAS ZAJĘCIA?
rozpocznij naukę
DOES HE WALK ABOUT THE CLASS DURING THE LESSON? No, he doesn't walk about the class during the lesson, but he sits on his chair.

OKOŁO ILU PYTAŃ ODPOWIADASZ PODCZAS ZAJĘCIA /
rozpocznij naukę
ABOUT HOW MANY QUESTIONS DO YOU ANSWER DURING THE LESSON? I answer about 100 questions during the lesson.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.