Business Legal English_13th & 20th_of October

 0    100 fiszek    ewciamierzwa9309
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wartość udziałów musi być dostępna do inf. publicznej
PUBLIC company
rozpocznij naukę
value of shares must be publicly available

udziałowiec
rozpocznij naukę
shareholder

memorandum of association
rozpocznij naukę
document that governs the relationship between the company and the outside

składać zeznanie podatkowe
rozpocznij naukę
submit a tax return

akt założycielski spółki
rozpocznij naukę
memorandum of association

wpływać (o środkach)
rozpocznij naukę
issue

w gruncie rzeczy
rozpocznij naukę
in effect

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur (with)

zgodnie, stosownie do
rozpocznij naukę
pursuant to

defendant / a

odwołać się do
rozpocznij naukę
appeal against

purchase


Act- legal regulation issued by the government

Constitution
rozpocznij naukę
complexity of acts taken together

ustawa o spółkach
rozpocznij naukę
Companies Act

Companies Act
rozpocznij naukę
Companies Actlegal regulation issued by government with reference to business

osobowość prawna
rozpocznij naukę
(separete) legal personality

prowadzić interesy
rozpocznij naukę
conduct business

zawierać umowę
rozpocznij naukę
enter into contract

spółka notowana
rozpocznij naukę
public company

izba handlowa
rozpocznij naukę
Companies House

roczne sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
annual accounts
company must send it annually to the Companies House

company's legal advisor
rozpocznij naukę
solicitor
has 2 functions: 1) giving legal advises, 2) being a legal representative in a court of FIRST instance

Barrister - legal representative in a court of 2nd and 3rd instance

conduct of members
rozpocznij naukę
conduct of members - all aspects of behaviour related to the company, what a member is/ isn't allowed to do as a member of a company
(prawa i obowiązki)

prawa i obowiązki członków firmy
rozpocznij naukę
conduct of members

company's objects and powers
rozpocznij naukę
company's purposes ('what')
powers - ('how')- scope of company's legal capacity to conduct business with outside parties

uprawnienia nadane
rozpocznij naukę
bestowed powers

statutowa siedziba zarządu spółki
rozpocznij naukę
registered office

ograniczenie przepływu i praw nadanych
rozpocznij naukę
restriction on transferability of shares and the powers bestowed
transferability refers to the amount of shares a person can exchange, buy, sell or give

transfering of shares
rozpocznij naukę
1) moving shares 2) giving 3) selling 4) exchanging

value of the company vs value of the shares of the company
rozpocznij naukę
not the same!!!

akt ustanowienia spółki
rozpocznij naukę
Certificate of Incorporation,
issued by Registrar of Companies after completing 4 documents (Memorandum of Association, Articles of Association, Form 10, Form 12, and a fee)

Podatek od osób dochodowych
rozpocznij naukę
Personal income tax (PIT)

urząd skarbowy
rozpocznij naukę
Inland Revenue (GB), Internal Revenue Service (US)

wejść na giełdę
rozpocznij naukę
go public

kapitał własny
rozpocznij naukę
equity

giełda papierów wartościowych
rozpocznij naukę
stock exchange

firma notowana na giełdzie
rozpocznij naukę
listed company

kapitał akcyjny
rozpocznij naukę
share capital

spółka akcyjna S.A.
rozpocznij naukę
incorporated Inc.

rejestr handlowy spółek (?)
rozpocznij naukę
Registrar of Companies (the registrar)

posiedzenie zarządu
rozpocznij naukę
board meeting

głosowanie przez podniesienie ręki
rozpocznij naukę
vote by show of hands

zwykła większość
rozpocznij naukę
Simple majority (50%+1)

większość kwalifikowana
rozpocznij naukę
qualified majority (e.g. 75%, special rules)

bez zbędnej zwłoki
rozpocznij naukę
on reasonable notice (= early enough)

=stipulated= legaly defined

zlecony wykonawca
rozpocznij naukę
commissioned worker

przywrócenie o stanu pierwotnego
rozpocznij naukę
Restitution= bringing back original state

resolution=document that presents a certain decision as a result of voting

catered vs supplied
rozpocznij naukę
catered= to provide things necessary to live ONLY as much as it’s needed,
supplied = provide things in a LARGE AMOUNT

declared, Declared – announced officially (anything)

proclaim= announce a change that sth comes into existence

– nadzwyczjne walne zgromadzenie
rozpocznij naukę
Extraordinary General Meeting

Adjourned

nowy członek zarządu
rozpocznij naukę
New Contract

doroczne walne zgromadzenie
rozpocznij naukę
annual general meeting

głos rozstrzygający
rozpocznij naukę
casting vote

stanowić inaczej
rozpocznij naukę
provide otherwise

wycofywać się
rozpocznij naukę
opt out

z polecenia zarządu
rozpocznij naukę
By order of the board

minimal number of people for a meeting to be valid

podstawa powództwa
rozpocznij naukę
cause of action

umowa menadżerska
rozpocznij naukę
Director’s Service Agreement

koszty eksploatacji
rozpocznij naukę
running costs

paid after work has been done

uprawnienie urlopowe
rozpocznij naukę
holiday entitlement

klauzula o ograniczeniu swobody konkurencji
rozpocznij naukę
restraint of trade

multilateral

bilateralny, dwustronny
rozpocznij naukę
bilateral= mutually beneficial

umowa handlowa
rozpocznij naukę
marketing agreement

wnieść poprawki
rozpocznij naukę
amend

marketing agreement
rozpocznij naukę
= contract by which one company will market another company's product

umowa agencyjna
rozpocznij naukę
an agency agreement

agency agreement
rozpocznij naukę
=company authorises another company or individual to sell the goods on its behalf

umowa dystrybucyjna, sprzedaży
rozpocznij naukę
distribution agreement

Franchising agreement
rozpocznij naukę
=legal binding contract between franchisor & franchisee

umowa spółki z udziałem kapitału zagranicznego
rozpocznij naukę
Joint venture agreement

Joint venture agreement
rozpocznij naukę
= two or more business agree to co-operate on particular business venture or project

stosunek umowny
rozpocznij naukę
contractual relationship

mark up

commission

=owns the overarching company, trademarks, and products, but gives the right to the franchisee to run the franchise location, in return for an agreed-upon fee

jednolity model biznesowy
rozpocznij naukę
uniform business model

przedsięwzięcie, ryzyko
rozpocznij naukę
venture

Contravening – violate, go against

prawo antymonopolowe
rozpocznij naukę
‘anti-trust’ law

poniższy podpisany
rozpocznij naukę
hereunder signed

dalej zwany, w dalszym ciągu niniejszego pisma
rozpocznij naukę
hereinafter

raporty rynkowe
rozpocznij naukę
market reports

zdolność kredytowa
rozpocznij naukę
credit-worthiness / credit capacity

credit-worthiness
rozpocznij naukę
=Someone who is creditworthy has enough ​money or ​property for ​banks and other ​organizations to be ​willing to ​lend them ​money

zobowiązania zleceniodawcy
rozpocznij naukę
principle's obligations

końcowy odbiorca
rozpocznij naukę
ultimate purchaser

obsługa posprzedażowa
rozpocznij naukę
after-sales service

after-sales service=
rozpocznij naukę
=refers to all those processes which ensures that customers are satisfied with the products and services of the organization

although

zadośćuczynienie
rozpocznij naukę
Indemnifying


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.