Fce zestaw 1

 0    20 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
abruptly
He answered abruptly as if something had happened.
rozpocznij naukę
ostro, gwałtownie, nagle
Odpowiedział ostro, jakby coś się stało.
absorbed
Tim was completely absorbed in preparation for the conference.
rozpocznij naukę
zaprzątnięty, pochłonięty, zaabsorbowany
Tim był całkowicie pochłonięty przygotowaniem do konferencji.
Accusation
I can't watch what's going on, really. Accusations and mutual rancour have become the core of our relationship.
rozpocznij naukę
oskarżenie
Naprawdę nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. sednem naszego związku stały się oskarżenia i wzajemny żal.
accustom
Mike has not yet accustomed himself to new conditions.
rozpocznij naukę
przyzyczaić się
Mike nie przyzwyczaił się jeszcze do nowych warunków.
acknowledge
He is acknowledged as one of the most influential modern writers.
rozpocznij naukę
uznawać, przyznawać, potwierdzać
On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.
addictive
I wish I hadn't downloaded this game. It proved so addictive I'm losing all my free time.
rozpocznij naukę
uzależniający
Żałuję, że ściągnąłem tę grę. Okazała się tak uzależniająca, że tracę cały swój wolny czas.
advisedly
The issue is strictly confidential, and I use these words advisedly.
rozpocznij naukę
celowo, rozmyślnie, w przemyślany sposób
Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.
affection
The children felt great affection for their grandparents.
rozpocznij naukę
przywiązanie, uczucie
Dzieci były bardzo przywiązane do swoich dziadków.
agitation
She was waiting for the news in agitation.
rozpocznij naukę
niepokój, zdenerwowanie, agitacja
Czekeła na wiadomość z niepokojem.
all-round
Mike was regarded as an all-round athlete.
rozpocznij naukę
wszechstronnie utalentowany; ogólny (np. o edukacji)
Mike'a uznawano za wszechstronnie utalentowanego sportowca.
additive
These sweets contain lots of artificial additives.
rozpocznij naukę
dodatek, domieszka
Te cukierki zawierają mnóstwo sztucznych dodatków.
aloof
Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.
rozpocznij naukę
reserved, not involved; unfriendly; powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala
Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.
alteration
With some patients certain inexplicable alterations of the personality could be observed.
rozpocznij naukę
change; rebuilding; zmiana; przeróbka; przebudowa
U niektórych pacjentów zauważyć można było pewne niewytłumaczalne zmiany osobowości.
ambiguity
There was more ambiguity in the instructions than we had supposed.
rozpocznij naukę
niejasność, dwuznaczność
W poleceniach było więcej niejasności niż przypuszczaliśmy.
anniversary
My parents are celebrating their 30th wedding anniversary.
rozpocznij naukę
rocznica
Moi rodzice obchodzą trzydziestą rocznicę ślubu.
announce
She announced she was going to hand in her notice.
rozpocznij naukę
oznajmiać, ogłaszać, oświadczać, zapowiadać
Oświadczyła, że złoży wymówienie.
appalling
I was really disgusted at the appalling service.
rozpocznij naukę
awful, terrible, shocking; przerażający, okropny, zatrważający
Byłem naprawdę oburzony na okropną obsługę.
apparently
Apparently she wasn’t good enough for the post.
rozpocznij naukę
visibly; seemingly; probably; prawdopodobnie, jawnie, przypuszczalnie, widocznie
Widocznie nie była dostatecznie dobra na to stanowisko.
appeal
This series appeals to teenage girls.
rozpocznij naukę
to attract someone; to appear interesting; podobać się, przemawiać do (wyobraźni, uczuć)
Ten serial podoba się nastoletnim dziewczynkom.
apprehend
Are they going to apprehend the science?
rozpocznij naukę
to catch; to understand; ująć, pojmać; pojmować, rozumieć
Czy oni pojmą tę naukę?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.