Work - matura rozszerzona

 0    56 fiszek    pilar1194
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
air traffic controller
rozpocznij naukę
kontroler ruchu powietrznego
auctioneer
rozpocznij naukę
licytator
bank manager
rozpocznij naukę
dyrektor, kierownik banku
chef
rozpocznij naukę
kucharz
civil servant
rozpocznij naukę
urzędnik administracji państwowej
construction worker
rozpocznij naukę
pracownik budowlany
counsellor
rozpocznij naukę
terapeuta, doradca
interior designer
rozpocznij naukę
projektant wnętrz
miner
rozpocznij naukę
górnik
lifeguard
rozpocznij naukę
ratownik
refuse collector
rozpocznij naukę
pracownik zakładu oczyszczania
sales assistant
rozpocznij naukę
sprzedawca
accounts
rozpocznij naukę
księgowość
customer services
rozpocznij naukę
obsługa klienta
retail trade
rozpocznij naukę
handel detaliczny
consumer
rozpocznij naukę
konsument
chief executive
rozpocznij naukę
dyrektor naczelny
supervisor
rozpocznij naukę
nadzorca, kierownik
mark up/down prices
rozpocznij naukę
podwyższyć/obniżyć ceny
run a company
rozpocznij naukę
prowadzić firmę
poor working conditions
rozpocznij naukę
niedobre warunki pracy
training opportunities
rozpocznij naukę
możliwość odbycia szkoleń
workplace discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja w miejscu pracy
commission
rozpocznij naukę
prowizja
increment
rozpocznij naukę
przyrost, podwyżka
wage
rozpocznij naukę
płaca
pay rise
rozpocznij naukę
podwyżka
pay slip
rozpocznij naukę
dowód wpłaty
perks, fringe benefits
rozpocznij naukę
dodatkowe korzyści, świadczenia
promotion
rozpocznij naukę
awans
shift work
rozpocznij naukę
praca w systemie zmianowym
apply for the post
rozpocznij naukę
aplikować na stanowisko
call a meeting
rozpocznij naukę
zwołać zebranie
career advancement
rozpocznij naukę
rozwój zawodowy
career goals
rozpocznij naukę
cele zawodowe
career move
rozpocznij naukę
postęp w karierze
deadline
rozpocznij naukę
nieprzekraczalny termin
flexible working hours
rozpocznij naukę
elastyczne godziny pracy
go on strike
rozpocznij naukę
rozpocząć strajk
hard to come by
rozpocznij naukę
trudny do zdobycia
job reference
rozpocznij naukę
referencje
make a living
rozpocznij naukę
zarobić na życie
maternity leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyński
paid overtime
rozpocznij naukę
płacony za nadgodziny
sick pay
rozpocznij naukę
wypłata za czas choroby
stuck behind a desk
rozpocznij naukę
przykuty do biurka
work-related stress
rozpocznij naukę
stres związany z pracą
dole
rozpocznij naukę
zasiłek dla bezrobotnych
give sb the sack, lay sb off
rozpocznij naukę
wyrzucić kogoś z pracy
make sb redundant
rozpocznij naukę
zwolnić kogoś w związku redukcją etatów
resign
rozpocznij naukę
zrezygnować ze stanowiska
retire
rozpocznij naukę
przejść na emeryturę
pension
rozpocznij naukę
emerytura, renta
go through a difficult time
rozpocznij naukę
przechodzić trudny okres
put across
rozpocznij naukę
zakomunikować, przekazać
work off stress
rozpocznij naukę
wyładować stres

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.