Unit 2 Challenges

 0    248 fiszek    magdajes
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odważny

romantyczny

lekkomyślny

godny podziwu

rozsądny / rozsądna

nieelastyczny

irresponsible
rozpocznij naukę
nieodpowiedzialny

strong-willed
rozpocznij naukę
silnej woli

ambitny

unconventional
rozpocznij naukę
niekonwencjonalny

egoistyczny

startować

lotnisko

past participle
rozpocznij naukę
imiesłów

auxiliary verb
rozpocznij naukę
czasownik posiłkowy

ustąpić pierwszeństwo

szczęśliwie

bare infinitive
rozpocznij naukę
goły bezokolicznik

zredukować

ulżyć

achieve a goal
rozpocznij naukę
osiągnąć cel

przejście, przeprawa

znieść

ekspedycja

zgłębienie, badanie

badacz

szybować

szkodzić

pomimo

lądowanie

lose (your) nerve
rozpocznij naukę
stracić odwagę

lose (your) way
rozpocznij naukę
zgubić drogę

pilot

ochrona

put sb's life and risk
rozpocznij naukę
ryzykować czyimś życiem

ratunek

save sb's life
rozpocznij naukę
uratować komuś życie

sense of achievement
rozpocznij naukę
poczucie spełnienia

set sail for
rozpocznij naukę
wyruszają na

towarzysz rejsu


przeżyć

zaopatrzenie, prowiant

przetrwanie

przetrwać

podejmować ryzyko

wędrówka

zjeżdżanie na linie

łucznictwo

assault course
rozpocznij naukę
tor przeszkód

kajakarstwo

alipinizm jaskiniowy

chodzenie po górach

czytanie mapy

mountaineering
rozpocznij naukę
wspinaczka wysokogórska

orienteering
rozpocznij naukę
bieg na orientację

rock-climbing
rozpocznij naukę
wspinaczka

uprząż


lina bezpieczeństwawalking boots
rozpocznij naukę
buty do chodzenia

depresja

rozpacz

podniecenie

wyczerpanie

smutek

senność

umiejętność

podziw

odwaga

determination
rozpocznij naukę
determinacja

doświadczenie

pomysłowość

przywództwo

szacunek

aktywny

godny podziwu

ryzykowny

ambitny

pewny siebie

nielojalny

doświadczony

wysportowany

good-looking
rozpocznij naukę
atrakcyjny

niecierpliwy

optymistyczny

cierpliwy

wrażliwy

zręczny

mało sprawny

uzależniający

stawiający wysokie wymagania

niechlujny

wymagający

zabłocony

pobudzający

spocony

ekscytujący

męczący

avaliable to
rozpocznij naukę
dostępny

pełny czegoś

włączony

gotowy do

zapalić się

drag (equipment)
rozpocznij naukę
wlec (wyposażenie, sprzęt)

pogorszyć się

get ready for
rozpocznij naukę
przygotować się na

have (a lot of) fun
rozpocznij naukę
baw się dobrze

hold (your) breath
rozpocznij naukę
wstrzymaj oddech

keep sb occupied
rozpocznij naukę
zająć kogoś (jakimś ciekawym zajęciem)

lose (your) grip
rozpocznij naukę
stracić kontrolę nad czymś

make (your) way to
rozpocznij naukę
odnosić sukces

make a mistake
rozpocznij naukę
popełnić błąd

planować

make an effort
rozpocznij naukę
wysilić się

make friends
rozpocznij naukę
zaprzyjaźnić się

upewnić się

pay attention to
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na

take part in
rozpocznij naukę
brać udział w

take sth seriously
rozpocznij naukę
traktować coś poważnie

carry out (an inspection)
rozpocznij naukę
przeprowadzać (badania)

fall out of (an aircraft)
rozpocznij naukę
wypaść z (samolotu)

get round to (an activity)
rozpocznij naukę
zabrać się do

trzymać się

join in (the fun)
rozpocznij naukę
przyłączyć się do zabawy

run out of (water)
rozpocznij naukę
nie mieć już czegoś (wody)

step on (land)
rozpocznij naukę
nadepnąć na coś

cierpieć z powodu

take back to (a place)
rozpocznij naukę
cofnąć

try out (an activity)
rozpocznij naukę
próbować

w niebezpieczeństwie

in (poor) condition
rozpocznij naukę
w złym stanie

in good spirits
rozpocznij naukę
w dobrym nastroju

in working order
rozpocznij naukę
w dobrym stanie

na widoku

pieszo

zagrożenie

zdezorientowany

zasługiwać

wzbudzać uznanie

pure admiration
rozpocznij naukę
czysty podziw


opuszczony / opuszczona

survive intact
rozpocznij naukę
przetrwać w nienaruszonym stanie

remain stuck
rozpocznij naukę
pozostanie zatrzymany

ostatecznie / w końcu

floating ice
rozpocznij naukę
pływający lód

za nimi

jakoś

narrow island
rozpocznij naukę
wąska wyspa


wzruszenie

statek towarowy

nawet od

zbierać

czołgać się

lunar module
rozpocznij naukę
prom kosmiczny

schodzić

łagodnie

powierzchnia

drabina

trzymać

walk across the shore
rozpocznij naukę
spacer po brzegu

posiadanie


linia brzegowa

an icy landscape
rozpocznij naukę
lodowaty krajobraz

snow and ice
rozpocznij naukę
śnieg i lód

freezing cold
rozpocznij naukę
mróz

pustynia


extreme heat
rozpocznij naukę
wyjątkowe gorąco

It must be difficult (to keep warm)
rozpocznij naukę
To musi być trudne (aby utrzymać ciepło)

You'd need (warm clothes/protection from the sun)
rozpocznij naukę
-

You'd have to (carry enought supplies)
rozpocznij naukę
-

You might/could (run out of water/get lost/lose your way)
rozpocznij naukę
-

If you had an accident, (it would be difficult to get help)
rozpocznij naukę
-

nieustraszony

próbowanie

dreszcz emocji

bunch of people
rozpocznij naukę
grupa ludzi


lay somebody out
rozpocznij naukę
przedstawiać coś

quietly confident
rozpocznij naukę
umiarkowanie pewny siebie

przyznać

tymczasem

zastanawiać się

let somebody in
rozpocznij naukę
dopuścić kogoś

chętny, zapalony

delikatny

przechadzać się

prowadzący w górę

popędzać

zdumiony

omdlenie

pociągnij łyk

collapse onto
rozpocznij naukę
upadać na

wejście

squeeze through
rozpocznij naukę
przecisnąć się

brodzić (w wodzie)

głębokie sadzawki

okazać się

emerge from sth
rozpocznij naukę
wychodzić z czegoś

uszczęśliwiony

reszta z

embarrassingly
rozpocznij naukę
żenująco

warunki

usprawiedliwienie

w każdym razie


przekonać
napinać

odkryć

zwisającypozycja

jęczeć

spokojnie

przywoływać

występ skalny

krok po kroku

niestety

collapsed into
rozpocznij naukę
upadać do

nieustannie

zbliżać się


wcisnąć

zachwycać się

twierdzić

nagradzać

odmawiać

wyluzowany

weather conditions
rozpocznij naukę
warunki atmosferyczne

in no conditions
rozpocznij naukę
w żadnym wypadku

safety precautions
rozpocznij naukę
środki bezpieczeństwa

ranging from
rozpocznij naukę
począwszy od

pozwalać

take sth into account
rozpocznij naukę
brać coś pod uwagę

nadzór

wejściowy

deal with somebody
rozpocznij naukę
poradzić sobie z kimś

grzecznie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.