Unit 1 Lifestyle part 5

 0    40 fiszek    aberlicka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
gość
rozpocznij naukę
guest
widz
rozpocznij naukę
spectator
publiczność, widownia, odbiorcy
rozpocznij naukę
audience
konkurent
rozpocznij naukę
competitor
świadek
rozpocznij naukę
witness
gwiazda
rozpocznij naukę
star
kandydat
rozpocznij naukę
candidate
gospodarz
rozpocznij naukę
host
osoba pilnująca na egzaminie
rozpocznij naukę
invigilator
przeciwnik, oponent
rozpocznij naukę
opponent
pozbyć się, uwolnić się
kiedy zamierzasz pozbyć się tego
rozpocznij naukę
get rid of
When are you going to get rid of it?
skontaktować się z
Jeśli masz jakieś problemy, po prostu skontaktuj się ze mmą
rozpocznij naukę
get in touch with
If you have any problems, just get in touch with me
mieć szansę
Niestety, nie miałem nigdy szansy poznania jej
rozpocznij naukę
get a chance
Unfortunately, I never got the chance to meet her
dostać wynagrodzenie
Zapytałem go, jaką dostał wypłatę
rozpocznij naukę
get paid
I asked him how much he got paid
przygotować się
rozpocznij naukę
get ready
wpakować się w kłopoty, wpaść w tarapaty
On zawsze wpada w kłopoty w szkole
rozpocznij naukę
get into trouble
He's always getting into trouble at school
pokonać trudności, przezwyciężyć
On ciągle nie przezwyciężył tego
rozpocznij naukę
get over
He still hasn't got over it
dawać sobie radę, przeżyć
Zawsze jestem w stanie dać sobie radę ze słownikiem i z kilkoma gestami
rozpocznij naukę
get by
I always manage to get by with a dictionary and a few gestures
gest, ruch ręką, wyrazić gestem
rozpocznij naukę
gesture
być w stanie
rozpocznij naukę
manage
wsiąść (do pojazdu)
On wsiadł do złego autobusu i skończył na stacji
rozpocznij naukę
get on
He got on the wrong bus and ended up at the station
skończyć (się czymś)
On skończy w więzieniu
rozpocznij naukę
end up
He will end up in prison
następujący, następny
rozpocznij naukę
following
oświadczenie, deklaracja, raport
rozpocznij naukę
statement
alternatywa, wybór
rozpocznij naukę
alternative
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
katalog, katalogować
rozpocznij naukę
catalogue
narzekać
On narzekał na mnie
rozpocznij naukę
complain
He complained about me
rozpogodzić się, głowa do góry
rozpocznij naukę
cheer up
pocieszać kogoś
rozpocznij naukę
cheer sb up
samotny, bez towarzystwa
Inni nigdy nie pozwalali im pójść gdziekolwiek bez towarzystwa
rozpocznij naukę
unaccompanied
Others never allowed them to go anywhere unaccompanied
rozstać się, zerwać ze sobą
rozpocznij naukę
split up
wnuki
rozpocznij naukę
grandchildren
w weekend
rozpocznij naukę
at the weekend
Ja zawsze składam ubrania zanim pójdę do łóżka
rozpocznij naukę
I always fold my clothes up before I go to bed
ja sam (osobiście)
rozpocznij naukę
myself
nieokreślony
rozpocznij naukę
indefinite
kłaść nacisk
rozpocznij naukę
emphasize
akcent, nacisk
rozpocznij naukę
emphasis
dwa tygodnie
rozpocznij naukę
fortnight

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.