piastowie i średniowieczna europa

 0    78 fiszek    kuma
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1054
rozpocznij naukę
wielka schizma wschodnia
1965
rozpocznij naukę
Sobór Watykański II
910
rozpocznij naukę
założenie opactwa w Cluny
1059
rozpocznij naukę
sobór laterański (kardynałowie wybierają papieża)
1075
rozpocznij naukę
Dyktat papieski (dictatus papae)
1076
rozpocznij naukę
synod w Wormacji (nie uznanie wyboru Grzegorza VII na papieża)
1077
rozpocznij naukę
Henryk IV udaje się boso do Canossy, błagać Grzegorza VII o przebaczenie
1084
rozpocznij naukę
koronacja Henryka IV na cesarza
1122
rozpocznij naukę
synod w Wormacji (pierwszy konkordat)
1176
rozpocznij naukę
bitwa pod Legnano (Włosi kontra Fryderyk I Barbarossa)
1250
rozpocznij naukę
śmierć Fryderyka II
1250-1273
rozpocznij naukę
wielkie bezkrólewie w Niemczech
1273
rozpocznij naukę
do władzy w Niemczech dochodzi Rudolf z Habsburga
1215
rozpocznij naukę
sobór laterański IV
1095
rozpocznij naukę
synod w Clermont
1096
rozpocznij naukę
krucjata ludowa
1096-1099
rozpocznij naukę
I wyprawa krzyżowa
1099
rozpocznij naukę
zdobycie Jerozolimy
1100
rozpocznij naukę
Baldwin z Bouillon ogłasza się królem Królestwa Jerozolimskiego
1291
rozpocznij naukę
Joanici na Cyprze
1309
rozpocznij naukę
Joanici na wyspie Rodos
1530-1789
rozpocznij naukę
Joanici na Malcie
1226
rozpocznij naukę
Krzyżacy przenoszą się na ziemię chełmińską w Polsce
1187
rozpocznij naukę
sułtan Egiptu Saladyn zdobywa Jerozolimę (pretekst do III Krucjaty)
1204
rozpocznij naukę
Krzyżowcy podbijają Konstantynopol
1204-1261
rozpocznij naukę
Cesarstwo Łacińskie
1212
rozpocznij naukę
krucjata dziecięca
1291
rozpocznij naukę
zdobycie Akki przez muzułmanów
1147-1149
rozpocznij naukę
II Wyprawa Krzyżowa
1189-1192
rozpocznij naukę
III Wyprawa Krzyżowa
1202-1204
rozpocznij naukę
IV Wyprawa Krzyżowa
1217-1221
rozpocznij naukę
V Wyprawa Krzyżowa
1248-1254
rozpocznij naukę
VI Wyprawa Krzyżowa
1270-1291
rozpocznij naukę
VII Wyprawa Krzyżowa
1063
rozpocznij naukę
papież Aleksander II wzywa rycerstwo do walki z niewiernymi w Hiszpanii
1212
rozpocznij naukę
bitwa pod Navas de Tolosa (pokonanie muzułmanów w Hiszpanii)
1492
rozpocznij naukę
utrzymanie się Maurów w Grenadzie
1147
rozpocznij naukę
Henryk Lew najeżdża na Wieletów i Obodrzyców
1185
rozpocznij naukę
Duńczycy zajmują Pomorze Zachodnie (misja chrystianizacyjna)
1208
rozpocznij naukę
Innocenty III ogłasza krucjatę przeciwko katarom
1209-1229
rozpocznij naukę
walki z katarami
1215
rozpocznij naukę
Jan bez Ziemi wydaje Wielką Kartę Swobód
1170
rozpocznij naukę
zamordowanie kanclerza angielskiego i arcybiskupa Tomasa Becketa
1265
rozpocznij naukę
początek angielskiego parlamentu
1492-1832
rozpocznij naukę
ordynacja wyborcza w Anglii
27 lipca 1214
rozpocznij naukę
bitwa pod Bouvines (Filip II August kontra Jan bez Ziemi)
1302
rozpocznij naukę
Stan Generalny we Francji
1308
rozpocznij naukę
Stan Generalny we Francji przeciwko Templariuszom
1222
rozpocznij naukę
król Węgier Andrzej II zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu
1331
rozpocznij naukę
władca Czech Jan Luksemburczyk zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu
1157
rozpocznij naukę
hołd książąt polskich w Krzyszkowie (dla Fryderyka I Barbarossy)
1177
rozpocznij naukę
wypędzenie Mieszka Starego z kraju przez krakowskich możnowładców
1180
rozpocznij naukę
zjazd w Łęczycy (statut łęczycki)
1194
rozpocznij naukę
śmierć Kazimierza Sprawiedliwego
1227
rozpocznij naukę
zamordowanie Leszka Białego przez Pomorzan
1250
rozpocznij naukę
utrata ziemi lubuskiej
1211
rozpocznij naukę
lokowanie Złotoryi
1253
rozpocznij naukę
lokacja Poznania
1244
rozpocznij naukę
próba o zdobycie prawa do lokacji Krakowa
1257
rozpocznij naukę
lokacja Krakowa
1264
rozpocznij naukę
nadanie przywilejów Żydom przez Bolesława Pobożnego
1274
rozpocznij naukę
nadanie prawa niemieckiego wsi Garlica
1257
rozpocznij naukę
Nowa Marchia (nazwanie nowo zdobytych przez Brandenburgię terenów polskich)
1201
rozpocznij naukę
utworzenie na Inflantach Rygi
1202
rozpocznij naukę
utworzenie zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych
1226
rozpocznij naukę
umowa Konrada Mazowieckiego z mistrzem zakonu, Henrykiem von Salzą, o misję chrystianizacyjną na Prusy
1237
rozpocznij naukę
połączenie Zakonu Krzyżackiego z kawalerami mieczowymi
1230-1283
rozpocznij naukę
Krzyżacy podbijają Prusy
1309
rozpocznij naukę
przeniesienie siedziby zakonu z Wenecji do Malborka
1225
rozpocznij naukę
król Węgier Andrzej II wygania Krzyżaków z kraju
1230
rozpocznij naukę
nadanie ziemi chełmińskiej Zakonowi przez Konrada Mazowieckiego
1198
rozpocznij naukę
Czechy dziedzicznym królestwem
1222
rozpocznij naukę
złota bulla Andrzeja II (króla Węgier)
1223
rozpocznij naukę
bitwa nad rzeką Kałką (Mongołowie pokonują sprzymierzone wojska książąt ruskich)
1227
rozpocznij naukę
śmierć Temuczina
1237-1240
rozpocznij naukę
Mongołowie pokonują Ruś
1241
rozpocznij naukę
bitwa pod Legnicą (Henryk Pobożny ginie w walce z Mongołami)
1159-1160
rozpocznij naukę
kolonizacja Połabszczyzny przez Albrechta Niedźwiedzia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.