piastowie i średniowieczna europa

 0    78 fiszek    kuma
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

wielka schizma wschodnia

Sobór Watykański II

założenie opactwa w Cluny

sobór laterański (kardynałowie wybierają papieża)

Dyktat papieski (dictatus papae)

synod w Wormacji (nie uznanie wyboru Grzegorza VII na papieża)

Henryk IV udaje się boso do Canossy, błagać Grzegorza VII o przebaczenie

koronacja Henryka IV na cesarza

synod w Wormacji (pierwszy konkordat)

bitwa pod Legnano (Włosi kontra Fryderyk I Barbarossa)

śmierć Fryderyka II

wielkie bezkrólewie w Niemczech

do władzy w Niemczech dochodzi Rudolf z Habsburga

sobór laterański IV

synod w Clermont

krucjata ludowa

I wyprawa krzyżowa

zdobycie Jerozolimy

Baldwin z Bouillon ogłasza się królem Królestwa Jerozolimskiego

Joanici na Cyprze

Joanici na wyspie Rodos

Joanici na Malcie

Krzyżacy przenoszą się na ziemię chełmińską w Polsce

sułtan Egiptu Saladyn zdobywa Jerozolimę (pretekst do III Krucjaty)

Krzyżowcy podbijają Konstantynopol

Cesarstwo Łacińskie

krucjata dziecięca

zdobycie Akki przez muzułmanów

II Wyprawa Krzyżowa

III Wyprawa Krzyżowa

IV Wyprawa Krzyżowa

V Wyprawa Krzyżowa

VI Wyprawa Krzyżowa

VII Wyprawa Krzyżowa

papież Aleksander II wzywa rycerstwo do walki z niewiernymi w Hiszpanii

bitwa pod Navas de Tolosa (pokonanie muzułmanów w Hiszpanii)

utrzymanie się Maurów w Grenadzie

Henryk Lew najeżdża na Wieletów i Obodrzyców

Duńczycy zajmują Pomorze Zachodnie (misja chrystianizacyjna)

Innocenty III ogłasza krucjatę przeciwko katarom

walki z katarami

Jan bez Ziemi wydaje Wielką Kartę Swobód

zamordowanie kanclerza angielskiego i arcybiskupa Tomasa Becketa

początek angielskiego parlamentu

ordynacja wyborcza w Anglii

27 lipca 1214
rozpocznij naukę
bitwa pod Bouvines (Filip II August kontra Jan bez Ziemi)

Stan Generalny we Francji

Stan Generalny we Francji przeciwko Templariuszom

król Węgier Andrzej II zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu

władca Czech Jan Luksemburczyk zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu

hołd książąt polskich w Krzyszkowie (dla Fryderyka I Barbarossy)

wypędzenie Mieszka Starego z kraju przez krakowskich możnowładców

zjazd w Łęczycy (statut łęczycki)

śmierć Kazimierza Sprawiedliwego

zamordowanie Leszka Białego przez Pomorzan

utrata ziemi lubuskiej

lokowanie Złotoryi

lokacja Poznania

próba o zdobycie prawa do lokacji Krakowa

lokacja Krakowa

nadanie przywilejów Żydom przez Bolesława Pobożnego

nadanie prawa niemieckiego wsi Garlica

Nowa Marchia (nazwanie nowo zdobytych przez Brandenburgię terenów polskich)

utworzenie na Inflantach Rygi

utworzenie zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych

umowa Konrada Mazowieckiego z mistrzem zakonu, Henrykiem von Salzą, o misję chrystianizacyjną na Prusy

połączenie Zakonu Krzyżackiego z kawalerami mieczowymi

Krzyżacy podbijają Prusy

przeniesienie siedziby zakonu z Wenecji do Malborka

król Węgier Andrzej II wygania Krzyżaków z kraju

nadanie ziemi chełmińskiej Zakonowi przez Konrada Mazowieckiego

Czechy dziedzicznym królestwem

złota bulla Andrzeja II (króla Węgier)

bitwa nad rzeką Kałką (Mongołowie pokonują sprzymierzone wojska książąt ruskich)

śmierć Temuczina

Mongołowie pokonują Ruś

bitwa pod Legnicą (Henryk Pobożny ginie w walce z Mongołami)

kolonizacja Połabszczyzny przez Albrechta Niedźwiedzia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.