Daty związane z walką o niepodległą Rzeczpospolitą

 0    29 fiszek    abydolata
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Legiony Polskie, Józef Wybicki

Utworzenie księstwa warszawskiego, Napoleon
rozpocznij naukę
1807

powstanie listopadowe, Piotr Wysocki

Powstanie krakowskie
rozpocznij naukę
1836

wiosna ludów

powstanie styczniowe, Romuald Traugutt
rozpocznij naukę
1863

strajk we wrześni, uczniowie

skutki powstania listopadowego
rozpocznij naukę
1. całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie 2. Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego 3. uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali 4. konfiskowano majątki powstańców

skutki powstania styczniowego
rozpocznij naukę
- zawieszenie Konstytucji -ograniczono lekcje języka polskiego i historii ojczystej - emigrantom skonfiskowano ich majątki - budowa Cytadeli w Warszawie

germanizacja
rozpocznij naukę
próba wynarodowiana polaków. wpajanie języka lub kultury niemieckiej przez władze niemieckie

proces polegający na dążeniu Rosjan do wynarodowienia polaków poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce

rugi pruskie
rozpocznij naukę
masowe wysiedlenia Polaków z Prus w latach 1885-1890

okres w sztuce i literaturze trwający w XVIII-XIX wieku, który rozpoczął się w Europie. Artyści sięgali do utworów średniowiecznych, legend, podań ludowych.

ukształtował się w 2. połowie XVX wieku w Europie. Pozytywiści zachęcali do obrony kraju, rozwoju gospodarki i krzewienia oświaty wśród państw najuboższych.

dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju

ograniczona samodzielność w rostrzyganiu spraw wewnętrznych. Własny rząd, wojsko, sejm, skarb. Językiem urzędowym był polski.

rusyfikacja (3 przykłady polityki)
rozpocznij naukę
narzucanie języka, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), przedstawianie fałszywych informacji na temat historii polski

germanizacja
rozpocznij naukę
rugi pruskie, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), walka z kościołem

W jakim zaborze chciałbyś mieszkać i dlaczego?
rozpocznij naukę
Chciałabym mieszkać w zaborze austriackim, ponieważ można tam było mówić po polsku. Były polskie szkoły, polskie zakłady pracy, może było biednie, ale Polacy nie byli prześladowani.

podaj 3 przykłady obrony polaków przed germanizacją/rusyfikacją.
rozpocznij naukę
germanizacja: powstania zbrojne, czytanie polskich książek, mówienie po polsku rusyfikacja: tajne nauczanie, powstawanie dzieł na temat polski (np. Rota), mówienie po polsku

Lalka, Faraon, Placówka
rozpocznij naukę
Bolesław Prus

Trylogia, Krzyżacy, W pustyni i w puszczy
rozpocznij naukę
Henryk Sienkiewicz

Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski
rozpocznij naukę
Jan Matejko

Halka, Straszny dwór
rozpocznij naukę
Stanisław Moniuszko

Rota, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Nasza szkapa
rozpocznij naukę
Maria Konopnicka

Dziady, Pan Tadeusz, Grażyna, Konrad Walenod
rozpocznij naukę
Adam Mickiewicz

Balladyna, Kordian, Beniowski, Hymn "Smutno mi Boże"
rozpocznij naukę
Juliusz Słowacki

polonezy, mazurki, sonety
rozpocznij naukę
Fryderyk Chopin

Marta, Nad Niemnem, A...B...C...
rozpocznij naukę
Eliza Orzeszkowa


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.