Daty związane z walką o niepodległą Rzeczpospolitą

 0    29 fiszek    abydolata
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1710
rozpocznij naukę
Legiony Polskie, Józef Wybicki
Utworzenie księstwa warszawskiego, Napoleon
rozpocznij naukę
1807
1830
rozpocznij naukę
powstanie listopadowe, Piotr Wysocki
Powstanie krakowskie
rozpocznij naukę
1836
1848
rozpocznij naukę
wiosna ludów
powstanie styczniowe, Romuald Traugutt
rozpocznij naukę
1863
1901
rozpocznij naukę
strajk we wrześni, uczniowie
skutki powstania listopadowego
rozpocznij naukę
1. całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie 2. Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego 3. uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali 4. konfiskowano majątki powstańców
skutki powstania styczniowego
rozpocznij naukę
- zawieszenie Konstytucji -ograniczono lekcje języka polskiego i historii ojczystej - emigrantom skonfiskowano ich majątki - budowa Cytadeli w Warszawie
germanizacja
rozpocznij naukę
próba wynarodowiana polaków. wpajanie języka lub kultury niemieckiej przez władze niemieckie
rusyfikacja
rozpocznij naukę
proces polegający na dążeniu Rosjan do wynarodowienia polaków poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce
rugi pruskie
rozpocznij naukę
masowe wysiedlenia Polaków z Prus w latach 1885-1890
romantyzm
rozpocznij naukę
okres w sztuce i literaturze trwający w XVIII-XIX wieku, który rozpoczął się w Europie. Artyści sięgali do utworów średniowiecznych, legend, podań ludowych.
pozytywizm
rozpocznij naukę
ukształtował się w 2. połowie XVX wieku w Europie. Pozytywiści zachęcali do obrony kraju, rozwoju gospodarki i krzewienia oświaty wśród państw najuboższych.
emigracja
rozpocznij naukę
dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju
autonomia
rozpocznij naukę
ograniczona samodzielność w rostrzyganiu spraw wewnętrznych. Własny rząd, wojsko, sejm, skarb. Językiem urzędowym był polski.
rusyfikacja (3 przykłady polityki)
rozpocznij naukę
narzucanie języka, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), przedstawianie fałszywych informacji na temat historii polski
germanizacja
rozpocznij naukę
rugi pruskie, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), walka z kościołem
W jakim zaborze chciałbyś mieszkać i dlaczego?
rozpocznij naukę
Chciałabym mieszkać w zaborze austriackim, ponieważ można tam było mówić po polsku. Były polskie szkoły, polskie zakłady pracy, może było biednie, ale Polacy nie byli prześladowani.
podaj 3 przykłady obrony polaków przed germanizacją/rusyfikacją.
rozpocznij naukę
germanizacja: powstania zbrojne, czytanie polskich książek, mówienie po polsku rusyfikacja: tajne nauczanie, powstawanie dzieł na temat polski (np. Rota), mówienie po polsku
Lalka, Faraon, Placówka
rozpocznij naukę
Bolesław Prus
Trylogia, Krzyżacy, W pustyni i w puszczy
rozpocznij naukę
Henryk Sienkiewicz
Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski
rozpocznij naukę
Jan Matejko
Halka, Straszny dwór
rozpocznij naukę
Stanisław Moniuszko
Rota, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Nasza szkapa
rozpocznij naukę
Maria Konopnicka
Dziady, Pan Tadeusz, Grażyna, Konrad Walenod
rozpocznij naukę
Adam Mickiewicz
Balladyna, Kordian, Beniowski, Hymn "Smutno mi Boże"
rozpocznij naukę
Juliusz Słowacki
polonezy, mazurki, sonety
rozpocznij naukę
Fryderyk Chopin
Marta, Nad Niemnem, A...B...C...
rozpocznij naukę
Eliza Orzeszkowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.