Most Frequrently used 1

 0    21 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rządzić, kierować, panować

upon
allegations which had the 'most devastating' effect upon him.
rozpocznij naukę
na
Pomówienie które miało najbardziej niszczący wpływ na niego

unite
When hunting, the animals unite to form a large team.
rozpocznij naukę
złączyć, połączyć
Kiedy polują, zwierzęta łączą sie w duże zespoły

certain
A certain Mr Jones works here, right?
rozpocznij naukę
pewien, niejaki
Pracuje tu niejaki Mr john? prawda?

itself
The beauty of this pleace speak for itself.
rozpocznij naukę
sam, osobiscie
Piękno tego miejsca mowi samo za siebie

Thus
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that...
rozpocznij naukę
zatem
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...

Thus
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
rozpocznij naukę
w ten sposób
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.

accord
of its own accord
rozpocznij naukę
zgadzać się, zgoda, porozumienie
samo przez sie(z własnej woli)

employ
To employ means to use somebody's labour or services in exchange for money.
rozpocznij naukę
zatrudniać
Zatrudnić kogoś oznacza użyć czyjejś pracy albo usług do wymiany na pieniądze

develop
Research shows that children of homosexuals develop just as normally as kids in heterosexual families.
rozpocznij naukę
rozwijać się, rozbudować

case
The World Health Organization predicts that diabetes cases worldwide will more than double by the year 2025 to reach 300 million.
rozpocznij naukę
przypadek, ewentualność

particularly
swelling, particularly of the ankles and elbow
rozpocznij naukę
szczególnie, zwłaszcza
Obrzęki, szczególnie kostek i łokcia

association
National Basketball Association
rozpocznij naukę
skojarzenie, stowarzyszenie
NBA

directly
I told you to come directly home.
rozpocznij naukę
bezpośrednio, wprost, prosto
Mówiłem Ci wracaj prosto do domu

throughout(beyond)
throughout her career.
rozpocznij naukę
poprzez, przez caly(czas) po całym(domu) na wskroś
Od początu do końca jej kariery

merely
I'm merely trying to ascertain the facts
rozpocznij naukę
Tylko, jedynie, wyłącznie
Ja jedynie próbuję ustalić fakty.

immediate
They only attended when someone in their immediate family was involved.
rozpocznij naukę
natychmiastowy, niezwłoczny, pilny, najbliższy, bezpośredni
Oni zajeli się kiedy ktoś w ich bezpośredniej rodzinie był wplątany.

importance
Importance of losing weight
rozpocznij naukę
znaczenie, ważność, waga
Znaczenie odchudzania

existence
The monarch butterfly has a fragile and fascinating existence.
rozpocznij naukę
byt, istnienie, egzystencja
Motyl monarcha ma kruche i fascynujące życie

factor
Factor VII deficiency
rozpocznij naukę
czynnik, współczynnik,
Niedobór czynnika 7

carnage
feel like ive been eaten my a fukin rhino and shat out ... feeling sorry 4 my self ... hangover delux lol oh dear what carnage did i cause in town last nyt? hi5
rozpocznij naukę
masakra, rzeź


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.