speakup-czasowniki nieregularne

 0    93 fiszki    kbaum
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

być, istnieć, znajdować się
On chce być nauczycielem.
rozpocznij naukę
be, was were, been
He wants to be a teacher.

bić, ubijać
ekonomiczne: cenę zniżać
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten
Beat down

stawać się
rozpocznij naukę
become, became, become

zaczynać, rozpoczynać się
rozpocznij naukę
begin, began, begun

gryźć, kąsać
rozpocznij naukę
bite, bit, bitten

dmuchać, wiać o wietrze
rozpocznij naukę
blow, blew, blown

łamać, tłuc, niszczyć, psuć
rozpocznij naukę
break, broke, broken

przynieść, przyprowadzić
rozpocznij naukę
bring, brought, brought

build, built, built

spalić, przypalić, parzyć
rozpocznij naukę
burn; burnt, burnt

buy, bought, bought

catch, caught, caught

choose, chose, chosen

przyjść, przyjechać
rozpocznij naukę
come, came, come

cost, cost, cost

ciąć, kroić, rozcinać
rozpocznij naukę
cut, cut, cut

robić, czynić
rozpocznij naukę
do, did, done

rysować, ciągnąć, wyciągać
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn

pić, wypić
rozpocznij naukę
drink, drank, drunk

prowadzić, kierować
rozpocznij naukę
drive, drove, driven

eat, ate, eaten

spaść, upaść
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen

czuć, dotykać
rozpocznij naukę
feel, felt, felt

walczyć, zwalczać
rozpocznij naukę
fight, fought, fought

znaleźć, odnajdywać, odkryć
rozpocznij naukę
find, found, found

latać, fruwać, pilotować
rozpocznij naukę
fly, flew, flown

forget, forgot, forgotten

wybaczyć, przebaczyć
rozpocznij naukę
forgive, forgave, forgiven

forbid, forbade, forbidden

dostać, zostać
rozpocznij naukę
get, got, got

give, gave, given

iść, chodzić, jechać
rozpocznij naukę
go, went, gone

rosnąć, uprawiać (warzywa)
rozpocznij naukę
grow, grew, grown

wieszać coś
rozpocznij naukę
hang, hung, hung

mieć, posiadać
rozpocznij naukę
have, had, had

słyszeć, słuchać
rozpocznij naukę
hear, heard, heard

chować, ukrywać się
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden

uderzać, trafiać w
rozpocznij naukę
hit, hit, hit

hold, held, held

zranić, zranić się
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt

trzymać, zachować, przechowywać
rozpocznij naukę
keep, kept, kept

wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know, knew, known

kłaść, położyć, składać np. jaja
rozpocznij naukę
lay, laid, laid

lead, led, led

uczyć się, dowiedzieć się o czymś
rozpocznij naukę
learn, learnt, learnt

wychodzić z, wyjeżdżać z, opuszczać
rozpocznij naukę
leave, left, left

pożyczać coś komuś
rozpocznij naukę
lend, lent, lent

let, let, let

lie, lay, lain

stracić np. skazańca, zgubić, przegrywać, coś doprowadzić do czegoś
rozpocznij naukę
lose, lost, lost

robić, produkować, wytwarzać
rozpocznij naukę
make, made, made

meet, met, met

płacić, opłacać się
rozpocznij naukę
pay, paid, paid

położyć, kłaść, umieszczać
rozpocznij naukę
put, put, put

read, read, read

jeździć (konno, na rowerze)
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden

dzwonić, zadzwonić
rozpocznij naukę
ring, rang, rung

wstawać, wzrastać, wznosić się
rozpocznij naukę
rise, rose, risen

biegać, biec
rozpocznij naukę
run, ran, run

mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
say, said, said

widzieć, zobaczyć
rozpocznij naukę
see, saw, seen

sell, sold, sold

send, sent, sent

shake, shook, shaken

strzelić, zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot, shot, shot

show, showed, shown

shut, shut, shut

sing, sang, sung

siedzieć, siadać
rozpocznij naukę
sit, sat, sat

sleep, slept, slept

mówić (np. w jakimś języku)
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken

spędzać (np. czas), wydawać (np. pieniądze)
rozpocznij naukę
spend, spent, spent

stać, wstawać
rozpocznij naukę
stand, stood, stood

steal, stole, stolen

strike, struck, struck

swim, swam, swum

brać, zabierać
rozpocznij naukę
take, took, taken

uczyć kogoś, nauczać
rozpocznij naukę
teach, taught, taught

powiedzieć, mówić, opowiadać
rozpocznij naukę
tell, told, told

myśleć, sądzić
rozpocznij naukę
think, thought, thought

throw, threw, thrown

understand, understood, understood

budzić (się albo kogoś)
rozpocznij naukę
wake, woke, woken

nosić ubranie, ubierać się w
rozpocznij naukę
wear, wore, worn

wygrywać, zwyciężać
rozpocznij naukę
win, won, won

write, wrote, written

budzić, zbudzić
Nie spać
rozpocznij naukę
awake, awoke, awoken
Be awake

marzyć, śnić
rozpocznij naukę
dream, dreamt, dreamt

karmić, żywić
rozpocznij naukę
feed, fed, fed

zmrozić, zamrażać, marznąć
rozpocznij naukę
freeze, froze, frozen

nastawić, ustalać
rozpocznij naukę
set, set, set

wydzielać zapach, odczuwać zapach
rozpocznij naukę
smell, smelt, smelt

przysięgać, przeklinać
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.