speakup-czasowniki nieregularne

 0    93 fiszki    kbaum
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być, istnieć, znajdować się
On chce być nauczycielem.
rozpocznij naukę
be, was were, been
He wants to be a teacher.
bić, ubijać
ekonomiczne: cenę zniżać
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten
Beat down
stawać się
rozpocznij naukę
become, became, become
zaczynać, rozpoczynać się
rozpocznij naukę
begin, began, begun
gryźć, kąsać
rozpocznij naukę
bite, bit, bitten
dmuchać, wiać o wietrze
rozpocznij naukę
blow, blew, blown
łamać, tłuc, niszczyć, psuć
rozpocznij naukę
break, broke, broken
przynieść, przyprowadzić
rozpocznij naukę
bring, brought, brought
budować
rozpocznij naukę
build, built, built
spalić, przypalić, parzyć
rozpocznij naukę
burn; burnt, burnt
kupić
rozpocznij naukę
buy, bought, bought
łapać
rozpocznij naukę
catch, caught, caught
wybrać
rozpocznij naukę
choose, chose, chosen
przyjść, przyjechać
rozpocznij naukę
come, came, come
kosztować
rozpocznij naukę
cost, cost, cost
ciąć, kroić, rozcinać
rozpocznij naukę
cut, cut, cut
robić, czynić
rozpocznij naukę
do, did, done
rysować, ciągnąć, wyciągać
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn
pić, wypić
rozpocznij naukę
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować
rozpocznij naukę
drive, drove, driven
jeść
rozpocznij naukę
eat, ate, eaten
spaść, upaść
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen
czuć, dotykać
rozpocznij naukę
feel, felt, felt
walczyć, zwalczać
rozpocznij naukę
fight, fought, fought
znaleźć, odnajdywać, odkryć
rozpocznij naukę
find, found, found
latać, fruwać, pilotować
rozpocznij naukę
fly, flew, flown
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget, forgot, forgotten
wybaczyć, przebaczyć
rozpocznij naukę
forgive, forgave, forgiven
zabronić
rozpocznij naukę
forbid, forbade, forbidden
dostać, zostać
rozpocznij naukę
get, got, got
dawć
rozpocznij naukę
give, gave, given
iść, chodzić, jechać
rozpocznij naukę
go, went, gone
rosnąć, uprawiać (warzywa)
rozpocznij naukę
grow, grew, grown
wieszać coś
rozpocznij naukę
hang, hung, hung
mieć, posiadać
rozpocznij naukę
have, had, had
słyszeć, słuchać
rozpocznij naukę
hear, heard, heard
chować, ukrywać się
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden
uderzać, trafiać w
rozpocznij naukę
hit, hit, hit
trzymać
rozpocznij naukę
hold, held, held
zranić, zranić się
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt
trzymać, zachować, przechowywać
rozpocznij naukę
keep, kept, kept
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know, knew, known
kłaść, położyć, składać np. jaja
rozpocznij naukę
lay, laid, laid
prowadzić
rozpocznij naukę
lead, led, led
uczyć się, dowiedzieć się o czymś
rozpocznij naukę
learn, learnt, learnt
wychodzić z, wyjeżdżać z, opuszczać
rozpocznij naukę
leave, left, left
pożyczać coś komuś
rozpocznij naukę
lend, lent, lent
pozwolić
rozpocznij naukę
let, let, let
leżeć
rozpocznij naukę
lie, lay, lain
stracić np. skazańca, zgubić, przegrywać, coś doprowadzić do czegoś
rozpocznij naukę
lose, lost, lost
robić, produkować, wytwarzać
rozpocznij naukę
make, made, made
spotkać
rozpocznij naukę
meet, met, met
płacić, opłacać się
rozpocznij naukę
pay, paid, paid
położyć, kłaść, umieszczać
rozpocznij naukę
put, put, put
czytać
rozpocznij naukę
read, read, read
jeździć (konno, na rowerze)
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden
dzwonić, zadzwonić
rozpocznij naukę
ring, rang, rung
wstawać, wzrastać, wznosić się
rozpocznij naukę
rise, rose, risen
biegać, biec
rozpocznij naukę
run, ran, run
mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
say, said, said
widzieć, zobaczyć
rozpocznij naukę
see, saw, seen
sprzedać
rozpocznij naukę
sell, sold, sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send, sent, sent
trząść
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken
strzelić, zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot, shot, shot
pokazać
rozpocznij naukę
show, showed, shown
zamknąć
rozpocznij naukę
shut, shut, shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing, sang, sung
siedzieć, siadać
rozpocznij naukę
sit, sat, sat
spać
rozpocznij naukę
sleep, slept, slept
mówić (np. w jakimś języku)
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken
spędzać (np. czas), wydawać (np. pieniądze)
rozpocznij naukę
spend, spent, spent
stać, wstawać
rozpocznij naukę
stand, stood, stood
kraść
rozpocznij naukę
steal, stole, stolen
uderzać
rozpocznij naukę
strike, struck, struck
pływać
rozpocznij naukę
swim, swam, swum
brać, zabierać
rozpocznij naukę
take, took, taken
uczyć kogoś, nauczać
rozpocznij naukę
teach, taught, taught
powiedzieć, mówić, opowiadać
rozpocznij naukę
tell, told, told
myśleć, sądzić
rozpocznij naukę
think, thought, thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw, threw, thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand, understood, understood
budzić (się albo kogoś)
rozpocznij naukę
wake, woke, woken
nosić ubranie, ubierać się w
rozpocznij naukę
wear, wore, worn
wygrywać, zwyciężać
rozpocznij naukę
win, won, won
pisać
rozpocznij naukę
write, wrote, written
budzić, zbudzić
Nie spać
rozpocznij naukę
awake, awoke, awoken
Be awake
marzyć, śnić
rozpocznij naukę
dream, dreamt, dreamt
karmić, żywić
rozpocznij naukę
feed, fed, fed
zmrozić, zamrażać, marznąć
rozpocznij naukę
freeze, froze, frozen
nastawić, ustalać
rozpocznij naukę
set, set, set
wydzielać zapach, odczuwać zapach
rozpocznij naukę
smell, smelt, smelt
przysięgać, przeklinać
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.