skały i gleby

 0    38 fiszek    abydolata
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

3 stany skupienia w przyrodzie
rozpocznij naukę
stan ciekły, stały i gazowy

cechy ciał stałych
rozpocznij naukę
- stała objętość - określony kształt, który można zmienić - uporządkowanie drobin - pod wpływem zmiany temperatury ciało stałe zmienia wszystkie swoje wymiary (długość, wysokość, szerokość) - objętość zmienia się pod wpływem temperatury - ciała stałe podlegają sublimacji i resublimacji - nie można ich ścisnąć ani rozprężyć

zmiana ciała stałego w stan gazowy

resublimacja
rozpocznij naukę
zmiana ze stanu gazowego w ciało stałe

przykłady ciał stałych kruchych
rozpocznij naukę
beton, ceramika, szkło

zjawiska związane z elektrycznością w przyrodzie
rozpocznij naukę
pioruny, węgorz elektryczny, ryby głębinowe

ładunki elektryczne dzielimy na:
rozpocznij naukę
dodatnie (proton) i ujemne (elektron)

jest obojętny elektryczny

jest naładowany dodatnio

jest naładowany ujemnie

prąd elektryczny to
rozpocznij naukę
ukierunkowany ruch ładunków elektrycznych

żródła prądu
rozpocznij naukę
naturalne: pioruny sztuczne: - stałe - przenośne: akumulatory, baterie

składnik mineralny występujący pokarmach

ciało, które wykazuje właściwości magnetyczne

jakie pierwiastki tworzą skorupę ziemską?
rozpocznij naukę
tlen, żelazo, krzem, glin, magnez

jak powstają minerały
rozpocznij naukę
gdy pierwiastki łączą się ze sobą i tworzą związki chemiczne

z czego składają się skały?
rozpocznij naukę
z minerałów

temperatura wewnątrz ziemi?
rozpocznij naukę
do 2 tyś oC

stopione skały wewnątrz ziemi w postaci gorącego, płynnego stopu.

magma, która wydostała się na powierzchnię ziemi

skały podzielono na
rozpocznij naukę
trzy grupy: skały pochodzenia magmowego, osadowego, skały przeobrażone

skały magmowe:
rozpocznij naukę
granit, bazalt, pumeks

skały osadowe:
rozpocznij naukę
piasek, piaskowiec, sól kamienna, glina, żwir, gips, żwir, gips, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, zlepieniec, less, kreda, torf,

skały przeobrażone:
rozpocznij naukę
marmur, gnejs, łupki krystaliczne

surowce mineralne to
rozpocznij naukę
substancje nagromadzone w skorupie ziemskiej, które mają zastosowanie w gospodarce człowieka

jak dzielimy surowce mineralne?
rozpocznij naukę
- energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, gaz łupkowy, węgiel brunatny) - metaliczne (żelazo, miedź, złoto, cynk, ołów, srebro) - chemiczne (siarka, sól kamienna) - skalne (glina, kamienie szlachetne, wapień, piasek, granit)

co to jest gleba?
rozpocznij naukę
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej

z czego składa się gleba?
rozpocznij naukę
z próchnicy, powietrza, mikroorganizmów glebowych, skał, soli mineralnych.

od czego zależy żyzność gleby?
rozpocznij naukę
od zawartości próchnicy, powietrza, mikroorganizmów glebowych i wody.

strefa klimatyczna: rodz. - równikowa i podrównikowa - zwrotnikowa - podzwrotnikowa - umiarkowana - okołobiegunowa
rozpocznij naukę
- gleba czerwona - gleba inicjalna, czarna, żółta, czerwona - gleba cynamonowa - gleba kasztanowa, brunatna, bielicowa, czarnoziemy - gleby tundrowe

rośliny uprawiane w strefie równikowej i podrównikowej:
rozpocznij naukę
bananowce, krzewy kakaowe

rośliny uprawiane w strefie zwrotnikowej
rozpocznij naukę
trzcina cukrowa, drzewa pomarańczowe, ryż, krzewy bawełny

rośliny uprawiane w strefie podzwrotnikowej
rozpocznij naukę
drzewa oliwne, winorośl, cytrusy, bawełna

rośliny uprawiane w strefie umiarkowanej
rozpocznij naukę
burak cukrowy, słonecznik, gryka, ziemniaki, zborze, maliny

rośliny uprawiane w strefie tundrowej
rozpocznij naukę
-

nauka o skorupie ziemskiej, o procesach w nie zachodzących dawniej i dziś

ziemia powstała
rozpocznij naukę
4,5 mld. lat temu

skamieniałości-
rozpocznij naukę
są pozostałościami dawnych form żyjących lub dowodem istnienia takich form w przeszłości, większości są to organizmy wodne.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.