PNJA: Education/Ethical Issues 3

 0    244 fiszki    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
korespondent (np. prasowy)
rozpocznij naukę
correspondent
przytulać się do siebie, lgnąć do siebie
rozpocznij naukę
to cuddle up to somebody
z siedzibą główną w (Zurychu)
rozpocznij naukę
(Zurich)-based
wprowadzić kogoś w sztuczną śpiączkę
rozpocznij naukę
to put somebody into an artificial coma
śpiączka
rozpocznij naukę
coma
sztuczny
rozpocznij naukę
artificial
umierać na
rozpocznij naukę
to die from
choroba jelit
rozpocznij naukę
intestinal disease
rozpaczliwy, niepokojący, alarmujący, denerwujący, smutny
rozpocznij naukę
distressing
reakcja; odpowiedź (na coś)
rozpocznij naukę
reaction (to)
uniemożliwiać, zamykać drogę, torować
rozpocznij naukę
to block out (something)
zaskoczyć, zrobić niespodziankę
rozpocznij naukę
to surprise
wzruszać ramionami
rozpocznij naukę
to shrug
odczuwać ból
rozpocznij naukę
to be in pain
przyjacielski gest/akt/uczynek
rozpocznij naukę
a friendly act
przyłączyć się do
rozpocznij naukę
to join
członek
rozpocznij naukę
member (of)
wyszkolony, wykwalifikowany
rozpocznij naukę
trained
schronisko turystyczne, hospicjum, przytułek
rozpocznij naukę
hospice
personel, pracownicy, grono (pedagogiczne)
rozpocznij naukę
staff
liczny
rozpocznij naukę
numerous
składać wizytę, odwiedzać
rozpocznij naukę
to pay a visit to
być prowadzonym przez (o firmie)
rozpocznij naukę
to be run by
prawnik
rozpocznij naukę
lawyer
śmiertelnie chory
rozpocznij naukę
terminally ill
odebrać czyjeś życie
rozpocznij naukę
to take one's life
aż do śmierci, na śmierć
rozpocznij naukę
to death
dusić (się), zadusić
rozpocznij naukę
to suffocate
zawalać się, zapadać się, rozpadać się, upadać, rozkładać, runąć, skracać, załamywać się, mdleć, składać się; opadać z sił
rozpocznij naukę
to collapse (about lungs)
bez godności, zachowujący się niegodnie, niegodny
rozpocznij naukę
undignified (end)
konkretny, rzeczywisty, określony; betonowy
rozpocznij naukę
concrete
kodeks karny
rozpocznij naukę
penal code
samobójstwo wspomagane
rozpocznij naukę
assisted suicide
praktyka; ćwiczenia, praktyka, próba, trening
rozpocznij naukę
practice
być powszechnie uważanym za
rozpocznij naukę
to be widely recognised as
czyn humanitarny
rozpocznij naukę
a humane act
działać nie z własnej woli
rozpocznij naukę
to act out of self
oskarżenie, wniesienie oskarżenia, strona oskarżająca, sprawa sądowa (dochodzenie), kroki sądowe, kontynuowanie, sprawowanie, wykonywanie
rozpocznij naukę
prosecution
pobudka, (pl.) motywy (powód), uzasadnienie
rozpocznij naukę
motive
obcy, cudzoziemiec, obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner
popaść w kłopoty z prawem
rozpocznij naukę
to fall foul of the law
wspomagać, pomagać
rozpocznij naukę
to assist
władze lokalne
rozpocznij naukę
the local authorities
być poinformowanym; być uzasadnionym
rozpocznij naukę
to be informed
świadek
rozpocznij naukę
witness
działać, czynić, robić, operować, obsługiwać, manipulować, prowadzić
rozpocznij naukę
to operate (in)
iść dalej
rozpocznij naukę
to go further
rak kości
rozpocznij naukę
bone cancer
śmiertelny, końcowy, ostateczny, graniczny
rozpocznij naukę
terminal
dostać (święty) spokój (?)
rozpocznij naukę
to get peace
morfina
rozpocznij naukę
morphine
zabójczy, śmiercionośny, śmiertelny
rozpocznij naukę
lethal
tabletki nasenne
rozpocznij naukę
sleeping pills
zapewnić, zagwarantować
rozpocznij naukę
to guarantee
być na stopie pokojowej z; ze spokojem, spokojny
rozpocznij naukę
to be at peace with something
z/badać
rozpocznij naukę
to examine somebody
powrót do zdrowia
rozpocznij naukę
recovery
racjonalny, rozsądny, rozumny, sensowny, wymierny (mat.); obdarzony rozumem
rozpocznij naukę
rational
przemyślany, obmyślany, zaplanowany, z góry obmyślony; z premedytacją
rozpocznij naukę
premeditated (decision)
konsultacja, narada, porada; wizyta (u lekarza)
rozpocznij naukę
consultation
środek nasenny/uspokajający
rozpocznij naukę
barbiturate
być właścicielem czegoś, psiadać coś
rozpocznij naukę
to own
rzadki; rzadko rosnący (występujący); rozrzucony; nie-liczny
rozpocznij naukę
sparse
funkcjonalny, działający, pracujący
rozpocznij naukę
functional
zapalić papierosa
rozpocznij naukę
to light up a cigarette
wskazywać, pokazywać, ukazywać, sygnalizować
rozpocznij naukę
to indicate that
połknąć
rozpocznij naukę
to swallow
końcowy, ostatni; ostateczny; nieodwołalny, najwyższy
rozpocznij naukę
final
zaciągnąć się (kilka razy)
rozpocznij naukę
to draw on a cigarette (for a few breaths)
skinąć głową (na znak czegoś)
rozpocznij naukę
to nod (to do)
rozpuszczony
rozpocznij naukę
diluted drug
kończyć; finalizować
rozpocznij naukę
to finalise
zakończenie, koniec, wygaśnięcie (umowy), przerwanie (ciąży), aborcja; wypowiedzenie
rozpocznij naukę
termination
raport, sprawozdanie
rozpocznij naukę
report (in)
byś wyświetlonym na
rozpocznij naukę
to be screened on
być dotkniętym czymś
rozpocznij naukę
to be affected by
poruszyć kwestię (np. w przemówieniu)
rozpocznij naukę
to raise an issue
czynny (o linii telefonicznej)
rozpocznij naukę
to be open (about telephone line)
północ
rozpocznij naukę
midnight
eutanazja
rozpocznij naukę
euthanasia
osoby z depresją
rozpocznij naukę
the depressed
wpaść na coś; wymyślać, proponować; oferować
rozpocznij naukę
to come up with (a solution)
depresja
rozpocznij naukę
depression
lekarstwo
rozpocznij naukę
cure (for)
założyciel
rozpocznij naukę
founder
klinika
rozpocznij naukę
clinic
rozszerzać (się); poszerzać (się)(ponad)
rozpocznij naukę
to widen (beyond)
chorować na, cierpieć na
rozpocznij naukę
to suffer from
Sąd Najwyższy
rozpocznij naukę
the Supreme Court
najwyższy; ostateczny; najwspanialszy
rozpocznij naukę
supreme
odsłaniać; objawiać; ujawniać
rozpocznij naukę
to reveal
starać się, usiłować; szukać, przeszukiwać
rozpocznij naukę
to seek (to do)
obalać; przewracać, wywracać; doprowadzać do upadku
rozpocznij naukę
to overturn (a law)
skrajny, marginalny; grzywka, frędzle; skraj, brzeg, obrzeże, peryferie, kraniec, margines (działalności); frakcja, odłam
rozpocznij naukę
fringe
obwiniać, winić
rozpocznij naukę
to blame sb for (doing/something)
założyć (np. organizację)
rozpocznij naukę
to set up
piętnować, napiętnować
rozpocznij naukę
to stigmatise
kościelny, dot. duchowieństwa
rozpocznij naukę
ecclesiastical
atakować
rozpocznij naukę
to attack
samobójstwo
rozpocznij naukę
suicide
być dostępnym dla każdego
rozpocznij naukę
to be open to everyone
przesąd; zabobon
rozpocznij naukę
superstition
w zasadzie, zasadniczo
rozpocznij naukę
in principle
zdumiewający, cudowny, wspaniały
rozpocznij naukę
marvellous
sumienie, przekonanie
rozpocznij naukę
conscience
autonomia, niezależność
rozpocznij naukę
autonomy
spotkanie frakcji politycznych (?)
rozpocznij naukę
a fringe meeting (at)
warunek; warunki; stan (np. zdrowia)
rozpocznij naukę
condition
członek brytyjskiej socjalliberalnej partii politycznej
rozpocznij naukę
Liberal Democrat
konferencja; narada, zebranie
rozpocznij naukę
conference
warunek wstępny/konieczny
rozpocznij naukę
pre-condition
pojemność (zbiornika, silnika samochodu), zdolność, możliwości, wydajność (maszyny), przepustowość (urządzenia, drogi), ładowność (wagonu
rozpocznij naukę
capacity (of)
orientacja, zdolność rozpoznawania; wnikliwość, bystrość.
rozpocznij naukę
discernment
mieć sens
rozpocznij naukę
to make sense
zbrodnia
rozpocznij naukę
murder
alkoholizm
rozpocznij naukę
alcoholism
dyrektor wykonawczy
rozpocznij naukę
executive director
koalicja;
rozpocznij naukę
coalition
zapobieganie; prewencja; uchronienie (przed)
rozpocznij naukę
prevention
ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide
przyjeżdżanie do kraju, aby popełnić samobójstwo (?)
rozpocznij naukę
suicide tourism
uruchomić, rozpoczynać, lansować, wprowadzać; wodować, (wy)startować, wystrzeliwać,
rozpocznij naukę
to launch
mieszkaniec
rozpocznij naukę
resident
ekonomicznie, oszczędnie
rozpocznij naukę
economically
być pokrzywdzonym; o mniejszych szansach, w niekorzystnej sytuacji, upośledzony
rozpocznij naukę
to be disadvantaged
sąsiedztwo
rozpocznij naukę
neighbourhood
pokrowiec na zwłoki
rozpocznij naukę
body bag
wynieść coś skądś
rozpocznij naukę
to carry something out of somewhere
blok mieszkalny
rozpocznij naukę
apartment block
siedziba, teren, posesja
rozpocznij naukę
the premises
eksmitować (z), usuwać, wysiedlać
rozpocznij naukę
to evict from
zysk
rozpocznij naukę
profit
aspekt, przejaw; wygląd, postać
rozpocznij naukę
aspect
finansowy drenaż (miejsce gdzie spływając wszystkie pieniądze)
rozpocznij naukę
financial drain (on)
system opieki zdrowotnej
rozpocznij naukę
health care system
rękodzielnictwo, chałupnictwo
rozpocznij naukę
cottage industry
przedłużenie, powiększenie, wydłużenie, dobudowa
rozpocznij naukę
extension
wydłużenie długości życia
rozpocznij naukę
extension of life
dramatyczny, gwałtowny
rozpocznij naukę
dramatic
wydłużyć
rozpocznij naukę
to prolong
kosztowny; czasochłonny, pracochłonny
rozpocznij naukę
costly
kosztować wiele pieniędzy?
rozpocznij naukę
to cost big bucks
pochwycić; ująć
rozpocznij naukę
to take hold (of)
technologia wydłużająca życie
rozpocznij naukę
life-extending technology
niemodny
rozpocznij naukę
out of fashion
kończyć, zakańczać, kończyć bieg (autobus, pociąg), przerywać (ciążę)
rozpocznij naukę
to terminate
być wysławianym jako...
rozpocznij naukę
to be extolled as...
filantrop; humanitarny
rozpocznij naukę
humanitarian
występować, zdarzać się, wydarzać się, następować, pojawiać się, mieć miejsce, przychodzić na myśl
rozpocznij naukę
to occur
państwo opiekuńcze
rozpocznij naukę
welfare state
z prędkością...
rozpocznij naukę
at the rate (of)
motywować; pobudzać do działania
rozpocznij naukę
to motivate
fiskalny, podatkowy
rozpocznij naukę
fiscal
nadęty; odęty; opasły;(med)spuchnięty; nabrzmiały; nadziany (forsą)
rozpocznij naukę
bloated
deficyt; niedobór
rozpocznij naukę
deficit
dobro; dobrobyt; szczęście; (organized provision for social needs) opieka społeczna
rozpocznij naukę
welfare
racjonować, przydzielać, wydzielać; przydział, racja, porcja
rozpocznij naukę
to ration
przeznaczać (coś na), asygnować, rozdzielać, przydzielać
rozpocznij naukę
to allocate (to/for)
opieka zdrowotna
rozpocznij naukę
health care
rozciągać (się), wyciągać (się), ciągnąć (się), rozprzestrzeniać (się), rozpościerać (się), powiększać (się), przedłużać (się), wydłużać (się), wyprostowywać (się), przedstawiać
rozpocznij naukę
to extend
wydłużać długość życia
rozpocznij naukę
to extend life
zachęta; bodziec; podnieta
rozpocznij naukę
incentive (for)
lekarz, medyk.
rozpocznij naukę
physician
iść w przeciwnym kierunku?
rozpocznij naukę
to run in the opposite direction
balansowanie/równoważenie budżetu (państwowego)?
rozpocznij naukę
budget-balancing
klinika prywatna, dom spokojnej starości.
rozpocznij naukę
nursing home
sprawiać, aby koszty nie wzrastały
rozpocznij naukę
to keep costs down
być pod presją/naciskiem
rozpocznij naukę
to be under pressure
rzeczywiście, właściwie, na dobrą sprawę, pozornie; praktycznie
rozpocznij naukę
virtually
bezradny, bezbronny
rozpocznij naukę
helpless (against)
skutecznie; efektywnie
rozpocznij naukę
effectively
pozbawić władzy
rozpocznij naukę
to disempower
stać w obliczu (czegoś)
rozpocznij naukę
to be faced with
technika; sposób np. wykonania czegoś
rozpocznij naukę
technique
śliska sprawa (niebezpieczna sprawa, ryzykowna sprawa)
rozpocznij naukę
slippery slope (argument)
śliski; chwiejny, niestały; nierzetelny; niepewny
rozpocznij naukę
slippery
propagujący życie; określenie organizacji i ruchów społecznych prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
rozpocznij naukę
pro-life
przynoszący zysk; rentowny
rozpocznij naukę
profitable
wysiłek, próba; przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
endeavour
wystarczający
rozpocznij naukę
sufficient
a place where something ends or is complete, the final point in a process
rozpocznij naukę
the end point
wartość; cena
rozpocznij naukę
value
do diabła z
rozpocznij naukę
to hell with
mentalność
rozpocznij naukę
mindset
po sąsiedzku
rozpocznij naukę
next door
stereofoniczny
rozpocznij naukę
stereo
leczyć
rozpocznij naukę
to cure
głośna muzyka
rozpocznij naukę
loud music
uzależnienie (od)
rozpocznij naukę
addiction (to)
sukinsyn
rozpocznij naukę
son-of-a-bitch
osoby chore
rozpocznij naukę
the sick
troszczyć się o; dbać o
rozpocznij naukę
to care for
iracjonalność; absurdalność
rozpocznij naukę
irrationality
świętość; nienaruszalność.
rozpocznij naukę
sanctity
osoba podkładająca bomby
rozpocznij naukę
bomber
niewinny
rozpocznij naukę
innocent
zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense
poślizgnąć się, ślizgać się; sunąć; zsuwać się; posuwać, wsuwać
rozpocznij naukę
to slide (down)
pogarda, lekceważenie, obraza, wzgarda
rozpocznij naukę
contempt (for)
poradzić sobie z
rozpocznij naukę
to cope with
cierpienie
rozpocznij naukę
suffering
poradzić sobie z; zajmować się; robić interesy z
rozpocznij naukę
to deal with
śmiertelna choroba
rozpocznij naukę
terminal disease
ból psychiczny
rozpocznij naukę
psychological pain
zaprzestanie oddychania na skutek niewydolności płuc
rozpocznij naukę
respiratory arrest
chroniczny; przewlekły; nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, długotrwały
rozpocznij naukę
chronic
Stwardnienie rozsiane
rozpocznij naukę
multiple sclerosis
postępowy; progresywny; stopniowy; gram. ciągły
rozpocznij naukę
progressive
wielokrotność; wielokrotny, wieloraki, złożony
rozpocznij naukę
multiple
dwa razy; podwójnie; dwukrotnie
rozpocznij naukę
twice
być powiązanym z; być kojarzonym z
rozpocznij naukę
to be associated with
łatwość, zdolność, udogodnienie, ułatwienie; możliwość; zaplecze
rozpocznij naukę
facility
rozgrzewka
rozpocznij naukę
warm-up
następnie; później; potem
rozpocznij naukę
subsequently
immunosupresja (hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne)
rozpocznij naukę
immunosupression
wywoływać, powodować, zachęcać, perswadować, nakłaniać, indukować
rozpocznij naukę
to induce
zakończyć się w pewien sposób
rozpocznij naukę
to end up with something
przejść przez (operację); przejść przez coś; doświadczyć czegoś
rozpocznij naukę
to go through
śmiertelny; śmiercionośny
rozpocznij naukę
deadly (form of cancer)
promieniowanie; napromienienie
rozpocznij naukę
radiation
chirurgia, operacja, zabieg, przychodnia, gabinet lekarski
rozpocznij naukę
surgery
chemioterapia
rozpocznij naukę
chemotherapy
radykalny; radykał; zasadniczy, podstawowy
rozpocznij naukę
radical
przypadek (czegoś); wypadek, przypadek; przykład
rozpocznij naukę
instance (of)
potępiony, skazany na wiekuiste potępienie, przeklęty; (pot.) cholerny
rozpocznij naukę
damned
post (na blogu); notka
rozpocznij naukę
post
napuszona mowa, tyrada
rozpocznij naukę
rant
wkurzyć się
rozpocznij naukę
to get pissed off
wytrzymywać, trwać, przetrwać
rozpocznij naukę
to endure
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except for
cały, całkowity, zupełny, kompletny
rozpocznij naukę
entire
mieć dzieci
rozpocznij naukę
to have kids
stuknięty, wariat
rozpocznij naukę
nutcase
daj spokój!; spadaj!
rozpocznij naukę
Give me a break!
Bądź realistą!, Nie bujaj w obłokach!, Zejdź na ziemię!
rozpocznij naukę
Get real!
prowadzić; kierować; prowadzić do
rozpocznij naukę
to lead (to)
parada
rozpocznij naukę
parade
być ogłupionym; być oszukanym
rozpocznij naukę
to be fooled
jelito
rozpocznij naukę
intestine
humanitarny, ludzki
rozpocznij naukę
humane
wyświetlać, filmować, pokazywać, osłaniać, zasłaniać, zabezpieczać, ekranować, (od)izolować, badać, sprawdzać, przesiewać, odsiewać
rozpocznij naukę
to screen
wychwalać, wysławiać, wywyższać
rozpocznij naukę
to extol
nie pozwalać się podnieść; być pochylonym; tłumić; trzymać w ryzach
rozpocznij naukę
to keep down
zbocze, stok, skarpa, nachylenie, pochylenie, pochyłość, ukos, spadek, spadzistość, tangens kąta nachyleni
rozpocznij naukę
slope

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.