Matura solution upper-intermediate unit 8 and 9

 0    152 fiszki    rutawski6a2f6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pasek adresu
rozpocznij naukę
address bar

application

artistic

przycisk wstecz
rozpocznij naukę
back buttonszerokie pasmo przenoszenia
rozpocznij naukę
broadband

call sth off

kontynuować
rozpocznij naukę
carry on

command

compulsion

conflict

conflict

decrease

decrease

desire

desktop

document

przeciągać
rozpocznij naukę
drag

zazdrościć
rozpocznij naukę
envy

eksportować
rozpocznij naukę
export

faulty


generation

włamać się do komputera
rozpocznij naukę
hack

hard drive

nabrać kogoś
rozpocznij naukę
have sb on


inundate

inundate

wylogować się
rozpocznij naukę
log off

zalogować się
rozpocznij naukę
log on


kamień milowy
rozpocznij naukę
milestone

minimalizować
rozpocznij naukę
mimimise

język ojczysty
rozpocznij naukę
mother tongue

opt out of sth

outcry

blokada nałożona przez rodziców
rozpocznij naukę
parental lock

przekazać dalej
rozpocznij naukę
pass sth on

permit

permit

petition

produce

produkt rolny
rozpocznij naukę
produce

profile

protestować
rozpocznij naukę
protest

rozpraszać kogoś
rozpocznij naukę
put sb off

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

nagrywać coś
rozpocznij naukę
record

record

reference

refund

refund

save

scroll

set off

show off

umiejętność
rozpocznij naukę
skill

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

sospect

swiftly

podjąć się czegoś
rozpocznij naukę
take sth on

trójwymiarowy
rozpocznij naukę
three-dimensional

thumbnail

trace

transportować
rozpocznij naukę
transport

virtual


przeglądarka internetowa
rozpocznij naukę
web browser

willingness

sieć bezprzewodowa
rozpocznij naukę
wireless network

acquaintance

obnażać duszę
rozpocznij naukę
bare your soul

gossip

innermous

dostawca internetu
rozpocznij naukę
internet service

przykre następstwa
rozpocznij naukę
pepercussion

academic

arduous

background

barrister

bricklayer

call off

recytować rytmicznie
rozpocznij naukę
chant

come along

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

construction

core

crush

dedicated to

stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree

dilemma

kierownik studiów
rozpocznij naukę
director of studies

być u kresu życia
rozpocznij naukę
end your days

fade away

flexible

dalsza edukacja po maturze
rozpocznij naukę
further education

gaze

graduate

studia wyższe
rozpocznij naukę
higher education

influx

joiner

lectuer

massive

urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave

mieszanka kultur
rozpocznij naukę
melting po

płaca minimalna
rozpocznij naukę
minimum wage

motivate

stałe godziny
rozpocznij naukę
nine to five

notice

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse

overtime

pass sb by


predominantly

promote

klasa wstępna
rozpocznij naukę
reception class

redundant

powtarzać rok
rozpocznij naukę
repeat a year

reputation

oburzać się
rozpocznij naukę
resent

zrezygnować
rozpocznij naukę
resign

handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail

salles assistant

scholar

shatter

praca na zmiany
rozpocznij naukę
shift work

twórca oprogramowania
rozpocznij naukę
software developer

solicitor

kierownik sklepu
rozpocznij naukę
store menager

surgeon

the sack

student bez dyplomu
rozpocznij naukę
undegraduate

unemployed

vocational

projektant strony
rozpocznij naukę
web designer

projektant stron internetowych
rozpocznij naukę
web designer

z dobrą prezentacją
rozpocznij naukę
well-presented

angst-ridden

bez środków do życia
rozpocznij naukę
destitute

dyplomatyczny
rozpocznij naukę
diplomatic

disguise

euphemism


indicator

bez znaczenia
rozpocznij naukę
irrelevance

menial

posh

uprzywilejowany
rozpocznij naukę
priviledged

poleganie na
rozpocznij naukę
reliance


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.