Podstawowe zwroty cz. 2

 0    110 fiszek    slawko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Lubię wiosnę.
rozpocznij naukę
I like spring.
Czy lubisz lato?
rozpocznij naukę
Do you like summer?
Nie nawidzę zimy.
rozpocznij naukę
I hate winter.
Do zobaczenia za tydzień!
rozpocznij naukę
See you next week!
Do zobaczenia w Srodę.
rozpocznij naukę
See you on Wednesday.
Do zobaczenia jutro.
rozpocznij naukę
See you tomorrow.
Do zobaczenia w styczniu.
rozpocznij naukę
See you in January.
tak mi ciebie brakowało
rozpocznij naukę
I miss you so
brakować
rozpocznij naukę
missing
Czy oni są w porządku?
rozpocznij naukę
Are they right?
Czy oni są rodzicami?
rozpocznij naukę
Are they parents?
Tak oni są rodzicami.
rozpocznij naukę
Yes, they are parents.
Tak oni są.
rozpocznij naukę
Yes they are.
Jakie jest twoje imię?
rozpocznij naukę
What is your name?
przedstaw się
rozpocznij naukę
Introduce yourself
nazwisko
rozpocznij naukę
a surname
Jakie jest twoje nazwisko?
rozpocznij naukę
What is your surname?
Jak stary jesteś?
rozpocznij naukę
How old are you?
Mam pięcdziesiąt jeden lat
rozpocznij naukę
I am fifty-one years old.
Jaki jest twój adres?
rozpocznij naukę
What’s your address?
Mój adres jest dwadzieścia osiem Osadnicza ulica, mieszkanie numer jeden.
rozpocznij naukę
My address is twenty-eight Osadnicza street, apartment number one.
On jest...
rozpocznij naukę
It is...
Jaki jest twój zawód?
rozpocznij naukę
What's your job?
Ja jestem oficerem policji
rozpocznij naukę
I am a police officer
Z jakiego kraju jesteś?
rozpocznij naukę
Where are you from?
Jestem z Kanady.
rozpocznij naukę
I'm from Canada.
Jestem Kanadyjczykiem.
rozpocznij naukę
I am Canadian.
Jaki jest twój numer telefonu?
rozpocznij naukę
What’s your telephone number?
To jest 5 0 3 1 0 2 0 5 9
rozpocznij naukę
It is 0 3 1 5 0 2 0 5 9
Jaki jest twój wzrost?
rozpocznij naukę
What is your height?
To jest 177 centymetrów wzrostu
rozpocznij naukę
It is 177 centymetres height. (lub I'm ...)
Jaka jest twoja waga?
rozpocznij naukę
What is your weight?
Ile ważysz?
rozpocznij naukę
How much do you weigh?
To jest 76 kilogramów wagi.
rozpocznij naukę
This is 76 kilograms of weight. (lub I'm ......)
Jaki jest twój wiek?
rozpocznij naukę
What's your age?
Jaki jest dzisiaj dzień?
rozpocznij naukę
What day is it today?
To jest wtorek
rozpocznij naukę
It is Thursday
Jaki jest dzień?
rozpocznij naukę
What day is it?
Jaka jest data?
rozpocznij naukę
What's the date?
Jestem twoim nauczycielem.
rozpocznij naukę
I'm your teacher.
Dokąd idziesz?
rozpocznij naukę
Where are you going?
Gdzie jesteśmy?
rozpocznij naukę
Where are we?
Dokąd pana zawieźc
rozpocznij naukę
Where you drive
Skąd jesteś?
rozpocznij naukę
Where are you from?
Skąd to pochodzi?
rozpocznij naukę
Where's it from?
Skąd one pochodzą?
rozpocznij naukę
Where are they from?
To pochodzi z Niemiec.
rozpocznij naukę
It's from Germany.
To jest Niemieckie.
rozpocznij naukę
It is German.
Jakiej ty jesteś narodowości?
rozpocznij naukę
What nationality are you?
Jaki jest język w twoim kraju?
rozpocznij naukę
What is the language in your country?
Jaki jest twój numer telefonu?
rozpocznij naukę
What is your phone number?
Czy jesteście na wakacjach?
rozpocznij naukę
Are you on holidays?
wakacje
rozpocznij naukę
wakacje po angielsku
holidays
Kto to jest? (zawsze pytamy o 3 osobę)
rozpocznij naukę
Who is this?
Kto tamten jest? (gdy pytamy o osobę która jest daleko)
rozpocznij naukę
Who that is?
Kto te są?
rozpocznij naukę
Who are these?
Kto tamte są?
rozpocznij naukę
Who are those?
On pochodzi z Rosji.
rozpocznij naukę
He comes from Russia.
On jest Rosjaninem.
rozpocznij naukę
He is Russian.
Oni są z Chin.
rozpocznij naukę
They are from China.
Oni są Chińczykami
rozpocznij naukę
They're Chinese
W moim kraju mówimy po polsku.
rozpocznij naukę
In my country, we speak Polish.
Jaki jest język w jej kraju?
rozpocznij naukę
What is the language in her country?
Bracia bliźniacy Marii mają dziesięc lat
rozpocznij naukę
Mary twins brothers have ten years
bliźniacy
rozpocznij naukę
twins
Moja rodzina pochodzi z Rzymu.
rozpocznij naukę
My family are from Rome.
Jesteś na pierwszym poziomie
rozpocznij naukę
You are in first level
To jest twoja klasa
rozpocznij naukę
This is your classroom
On jest dyrektorem studiów.
rozpocznij naukę
He is the director of studies.
Ona jest twoim nauczycielem.
rozpocznij naukę
She is your teacher.
Ma na imię Anna.
rozpocznij naukę
Her name is Anna.
Jesteśmy szkołą międzynarodową.
rozpocznij naukę
We are an international school.
Nasi uczniowie są z różnych krajów.
rozpocznij naukę
Our students are from different countries.
To są nowi uczniowie.
rozpocznij naukę
They are new students.
różne kraje
rozpocznij naukę
different countries
Mam na imię tomasz ale ludzie nazywają mnie Tom
rozpocznij naukę
My name is Thomas but people call me Tom
Czy jesteś żonaty?
rozpocznij naukę
Are you married?
Tak jestem. Moja żona jest portugalką.
rozpocznij naukę
Yes I am. My wife is Portuguese.
Gdzie jest szkoła językowa?
rozpocznij naukę
Where's the language school?
Jest w samym centrum Lizbony. To jest mała szkoła.
rozpocznij naukę
It's in the center of Lisbon. It's a small school.
Suzan jest w szkole.
rozpocznij naukę
Suzan is in/at school.
ulubiony zespół
rozpocznij naukę
favorite team / band
Dlaczego jesteś taki szczęśliwy?
rozpocznij naukę
Why are you so happy?
Dziś są moje urodziny.
rozpocznij naukę
It's my birthday today.
Jesteś Amerykaninem?
rozpocznij naukę
Are you American?
Oczywiście. Ja jestem
rozpocznij naukę
Of course. I am
Kto jest zwycięzcą w tej grze?
rozpocznij naukę
Who are the winner of this game?
My jesteśmy.
rozpocznij naukę
We are.
Czy chcecie coś do jedzenia?
rozpocznij naukę
Do you want something to eat?
Nie, dzięki.
rozpocznij naukę
No thanks.
Nie jesteśmy głodni.
rozpocznij naukę
We aren't hungry.
Jestem dobry z matmy, ale moja siostra nie jest.
rozpocznij naukę
I'm good at math, but my sister isn't.
Ona jest najgorszym matematykiem.
rozpocznij naukę
She's the worst mathematician.
Czy jestem w piątej?
rozpocznij naukę
Am I in grade five?
Pan Jackson jest nauczycielem muzyki.
rozpocznij naukę
Mr. Jackson is a music teacher.
Czy styczeń i luty są zimnymi miesiącami?
rozpocznij naukę
Are January and February cold months?
Czy masz rodzeństwo?
rozpocznij naukę
Do you have any siblings?
Czy masz jakiegokolwiek brata albo siostrę?
rozpocznij naukę
Do you have any brother or sister?
Mam dwóch braci i siostrę.
rozpocznij naukę
I have two brothers and a sister.
Gdzie mieszkasz?
rozpocznij naukę
Where do you live?
Mieszkam w Łodzi.
rozpocznij naukę
I live in Lodz.
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
Where do you come from?
Ja pochodzę z Polski.
rozpocznij naukę
I come from in Poland.
Skąd jesteś?
rozpocznij naukę
Where are you from?
Jestem z Polski.
rozpocznij naukę
I'm from Poland.
Chciałbym prosić o kanapkę.
rozpocznij naukę
I would like a sandwich, please.
Czy chciałbyś z serem, czy tuńczykiem.
rozpocznij naukę
Would you like cheese or tuna.
Czy masz coś innego do powiedzenia?
rozpocznij naukę
Do you have anything else to say?
Muszę ci coś powiedzieć.
rozpocznij naukę
I have to tell you something say.
powiedziec
rozpocznij naukę
say

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.