verbs + infinitive + ing

 0    105 fiszek    aberlicka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

postanowić coś zrobić
rozpocznij naukę
choose to do sth

odważyć się coś zrobić
rozpocznij naukę
dare to do sth

zdecydować się na zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
decide to do sth

wymagać zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
demand to do sth

zasługiwać na zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
deserve to do sth

oczekiwać zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
expect to do sth

nie zdołać czegoś zrobić
rozpocznij naukę
fail to do sth

zaczynać coś robić
rozpocznij naukę
grow to do sth

pośpiesznie coś robić
rozpocznij naukę
hasten to do sth

robić przypadkiem coś
rozpocznij naukę
happen to do sth

mieć nadzieję, że się coś zrobi
rozpocznij naukę
hope to do sth

śpieszyć się ze zrobieniem czegoś
rozpocznij naukę
hurry to do sth

uczyć się robić coś
rozpocznij naukę
learn to do sth

pragnąć, tęsknić za robieniem czegoś
rozpocznij naukę
long to do sth

udawać (udało się) zrobić coś
rozpocznij naukę
manage to do sth

zaniedbywać zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
neglect to do sth

oferować zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
offer to do sth

płacić za zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
pay to do sth

planować zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
plan to do sth

zgadzać się zrobić coś
rozpocznij naukę
agree to do sth

wydawać się zrobić coś
rozpocznij naukę
appear to do sth

próbować coś zrobić
rozpocznij naukę
attempt to do sth

prosić o zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
ask to do sth

zorganizować zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
arrange to do sth

zobowiązać się do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
pledge to do sth

udawać robienie czegoś
rozpocznij naukę
pretend to do sth

obiecywać zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
promise to do sth

odmawiać zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
refuse to do sth

postanawiać zrobić coś
rozpocznij naukę
resolve to do sth

szukać robienia czegoś
rozpocznij naukę
seek to do sth

wydawać się, że jest
rozpocznij naukę
seem to be

usiłować coś zrobić
rozpocznij naukę
struggle to do sth

przysięgać zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
swear to do sth

straszyć, grozić zrobieniem czegoś
rozpocznij naukę
threaten to do sth

ślubować (np... Małżeńskie, w zakonie) przysięgać, że się coś zrobi
rozpocznij naukę
vow to do sth

chcieć zrobić coś
rozpocznij naukę
want to do sth

pragnąć coś zrobić
rozpocznij naukę
wish to do sth

radzić komuś zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
advise sb to do sth

pomagać komuś zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
assist sb to do sth

błagać kogoś, żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
beg sb to do sth

przekupywać kogoś, żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
bribe sb to do sth

rozkazywać komuś coś zrobić (c)
rozpocznij naukę
command sb to do sth

wyzywać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
dare sb to do sth

zatrudniać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
employ sb to do sth

umożliwiać komuś zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
enable sb to do sth

zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
encourage sb to do sth

instruować kogoś żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
instruct sb to do sth

poprosić kogoś, żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
invite sb to do sth

sprawiać, że ktoś coś zrobi (l)
rozpocznij naukę
lead sb to do sth

rozkazywać komuś zrobić coś (o)
rozpocznij naukę
order sb to do sth

przekonywać kogoś żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
persuade sb to do sth

wybierać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
select sb to do sth

wysyłać kogoś żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
send sb to do sth

uczyć kogoś robienia czegoś
rozpocznij naukę
teach sb to do sth

kazać komuś coś zrobić (t)
rozpocznij naukę
tell sb to do sth

szkolić kogoś w robieniu czegoś
rozpocznij naukę
train sb to do sth

namawiać kogoś, żeby coś zrobił
rozpocznij naukę
urge sb to do sth

ostrzegać kogoś, żeby czegoś nie robił
rozpocznij naukę
warn sb not to do sth

doceniać, że robisz (coś)
rozpocznij naukę
appreciate your doing

unikać robienia czegoś
rozpocznij naukę
avoid doing sth

rozważać robienie czegoś
rozpocznij naukę
contemplate doing sth

opóźniać robienie czegoś
rozpocznij naukę
delay doing sth

zaprzeczać robienia czegoś
rozpocznij naukę
deny doing sth

nieznosić, nienawidzić robienia czegoś
rozpocznij naukę
detest doing sth

nielubić robienia czegoś
rozpocznij naukę
dislike doing sth

przetrwać, znieść robienie czegoś
rozpocznij naukę
endure doing sth

bardzo lubić robić coś
rozpocznij naukę
enjoy doing sth

uciekać od robienia czegoś
rozpocznij naukę
escape doing sth

usprawiedliwiać robienie czegoś, robić wymówki
rozpocznij naukę
excuse doing sth

stawiać czoło zrobieniu czegoś
rozpocznij naukę
face doing sth

mieć ochotę na robienie czegoś
rozpocznij naukę
fancy doing sth

kończyć robić coś
rozpocznij naukę
finish doing sth

obejmuje, angażuje w robienie czegoś
rozpocznij naukę
involve doing sth

wspominać o robieniu czegoś
rozpocznij naukę
mention doing sth

mieć coś przeciwko robieniu czegoś
rozpocznij naukę
mind doing sth

tęsknić za robieniem czegoś
rozpocznij naukę
miss doing sth

przekładać (na później) robienie czegoś
rozpocznij naukę
postpone doing sth

mieć za złe robienie czegoś
rozpocznij naukę
resent doing sth

ryzykować robienie czegoś
rozpocznij naukę
risk doing sth

proponować robienie czegoś
rozpocznij naukę
suggest doing sth

nie ma sensu (g) robienie czegoś
rozpocznij naukę
it's no good doing sth

nie ma sensu (u) robienie czegoś
rozpocznij naukę
it's no use doing sth

mieć ochotę na robienie czegoś (2)
rozpocznij naukę
feel like doing sth

rezygnować z robienia czegoś, poddawać się w robieniu czegoś
rozpocznij naukę
give up doing sth

robić coś dalej
rozpocznij naukę
keep on doing sth

ominąć, zostawić robienie czegoś
rozpocznij naukę
leave off doing sth

przekładać, odkładać robienie czegoś (2)
rozpocznij naukę
put off doing sth

nie móc znieść robienia czegoś
rozpocznij naukę
can't stand doing sth

marnować czas (S) na robienie czegoś
rozpocznij naukę
spend time doing sth

marnować czas (w) na robienie czegoś
rozpocznij naukę
waste time doing sth

przyznawać się do robienia czegoś
rozpocznij naukę
admit doing sth

ćwiczyć robienie czegoś
rozpocznij naukę
practise doing sth


wahać się coś zrobić
rozpocznij naukę
hesitate to do sth

przygotowywać się coś zrobić
rozpocznij naukę
prepare to do sth

zaskakiwać robieniem czegoś
rozpocznij naukę
surprise to do sth

pomagać w robieniu czegoś
rozpocznij naukę
help to do sth

uwielbiać coś robić
rozpocznij naukę
adore doing sth

nie można czegoś zrobić
rozpocznij naukę
can't help doing sth

rozważać zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
consider doing sth

wybaczyć komuś zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
forgive sb for doing sth

wyobrażać sobie zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
imagine doing sth

utrzymywać robienie czegoś
rozpocznij naukę
keep doing sth

uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
prevent sb from doing sth

opierać się robieniu czegoś
rozpocznij naukę
resist doing sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.