Państwo, władza

 0    16 fiszek    19iwcia93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Trójpodział władzy w większości państw demokratycznych:
rozpocznij naukę
trzy niezależne od siebie władze: ustawodawcza(legislatywa) -stanowienie prawa, wykonawcza(egzekutywa)- wykonywanie sądownicza(judykatywa) -kontrolowanie czy prawo jest przestrzegane
Suwerenność dzieli się na:
rozpocznij naukę
zewnętrzną i wewnętrzną
Na czym polega suwerenność?
rozpocznij naukę
SUWERENNOŚĆ: możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach. S. wewnętrzna-polega na tym, że podmiot władzy sam decyduje o zakresie swego wewnątrz-państwowego działania. S. zewnętrzna-stanowi o tym, że państwo jest niezależne od innych podmiotów w podejmowaniu decyzji na polu międzynarodowym.
Funkcje państwa dzielimy na?
rozpocznij naukę
Zewnętrzne i wewnętrzne
Funkcje zewnętrzne to:
rozpocznij naukę
obrona granic państwowych, prowadzenie polityki zagranicznej.
Funkcje wewnętrzne to:
rozpocznij naukę
funkcja prawodawcza, porządkowa, administracyjna, gospodarczo- organizacyjna, socjalna, kulturalno-oświatowa
Państwo dzielimy na unitarne i złożone, jakie to są?
rozpocznij naukę
Państwo unitarne- p. posiadające jednolite systemy prawa i organów państwowych oraz jednolite obywatelstwo. Państwo złożone- państwo niejednolite, którego części składowe mogą być połączone na zasadach: uni, federacji lub konfederacji.
Co to jest autonomia?
rozpocznij naukę
obszar wydzielony na terytorium państwa, na którym funkcjonują samodzielne organy władzy, ich samodzielność jest jednak ograniczona prawnie.
Co zakłada System parlamentarno-gabinetowy?
rozpocznij naukę
zakłada odpowiedzialność polityczną rządu przed parlamentem.Np. w W. Brytanii, w Polsce, we Włoszech
Co to jest wotum nieufności?
rozpocznij naukę
uchwała parlamentu wyrażająca brak zaufania do pojedynczego ministra lub do całego rządu, jej konsekwencją jest jego dymisja.
Co to jest wotum zaufania?
rozpocznij naukę
uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla rządu.
Konstytucja, co to jest?
rozpocznij naukę
akt normatywny o najwyższej mocy prawnej w państwie, który ustanawia zasady systemu politycznego danego państwa oraz określa obowiązki obywatelskie.
Nowelizacja konstytucji
rozpocznij naukę
dokonanie zmian w treści konstytucji, możliwe tylko po przeprowadzeniu specjalnej procedury. Przepisy utrudniające zmianę konstytucji mają za zadanie chronić ustrój i system prawny państwa przed zbyt pochopnymi zmianami uzależnionymi od tymczasowej koniunktury politycznej.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ?
rozpocznij naukę
W Polsce po raz pierwszy uchwalono 3 maja w 1791 r. Obecna konstytucja dn 2.04.1997r. została Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, następnie zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum, podpisana przez prezydenta umieszczona w Dzienniku Ustaw, po 3 miesiącach weszła w życie.
KONSTYTUCJA TO INACZEJ?
rozpocznij naukę
USTAWA ZASADNICZA
INICJATYWA LUDOWA co to jest?
rozpocznij naukę
lud sam zgłasza swoje propozycje ustaw po 100 000 głosów obywateli

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.