Unia Europejska - podstawowe informacje

 0    21 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Główne przyczyny integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
rozpocznij naukę
dążenie do zapewnienia trwałego pokoju na kontynencie, rozwoju wymiany handlowej oraz ułatwienia transportu; konieczność odbudowy wielu państw oraz stworzenia nowego ładu na kontynencie; potrzeba sprostania konkurencji ekonomicznej USA, Japonii i bloku państw komunistycznych
Ojcowie integracji europejskiej/ ojcowie zjednoczonej Europy
rozpocznij naukę
postacie ważne dla integracji europejskiej, między innymi: Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alicide de Gasperi
Czym był Plan Schumana?
rozpocznij naukę
impulsem integracji europejskiej; propozycja francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana współpracy z rządem RFN przy wydobyciu węgla i stali w ramach organizacji otwartej dla innych krajów europejskich
Czym był Traktat Paryski?
rozpocznij naukę
traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, który podpisało 6 państw (Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg); podpisany 18 kwietnia 1951 a wszedł w życie 25 sierpnia 1952 roku
Czym były Traktaty Rzymskie?
rozpocznij naukę
podpisane przez założycieli EWWiS traktaty powołujące od życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom); podpisane 25 marca 1957, a weszły w życie 1 stycznia 1958 roku
Jakie znaczenie miały EWWiS, EWG i Euratom?
rozpocznij naukę
były podstawą dla Unii Europejskiej; do 6 państw założycielskich dołączyły w 1973 roku – Dania, Wielka Brytania i Irlandia, 1981 – Grecja, 1986 – Hiszpania i Portugalia, 1995 – Austria, Szwecja, Finlandia
Czym był Jednolity Akt Europejski?
rozpocznij naukę
pierwszym dokumentem, w którym określono, że wspólnoty europejskie zmierzają do utworzenia Unii Europejskiej; rewidował on wcześniejsze traktaty europejskie; wszedł w życie 1 sierpnia 1987 roku
Czym jest Traktat z Maastricht?
rozpocznij naukę
jest to Traktat o Unii Europejskiej, ustanawiający nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich
Czym jest Traktat Amsterdamski?
rozpocznij naukę
podpisany 2 października 1992 roku, wszedł w życie 1 stycznia 999 roku; ma służyć wypracowaniu form instytucjonalnych, uproszczeniu reguł podejmowania decyzji i ułatwieniu zbliżenia krajów UE
Czym jest Traktat Nicejski?
rozpocznij naukę
został podpisany 26 lutego 2001 roku, ale ze względu na liczne kontrowersje nie został ratyfikowany – miał przygotowywać struktury Unii na przyjęcie nowych członków
Jak wypracowano Konstytucję Europejską?
rozpocznij naukę
w drodze konsensusu na łonie Konwentu Europejskiego liczącego ponad 100 osób, obradującego w 2003 roku pod przewodnictwem prezydenta Francji (Valery Giscard d'Estaing)
Jakie były losy Konstytucji Europejskiej?
rozpocznij naukę
Konstytucja została podpisana 29 października 2004 roku, ale podczas referendów w poszczególnych państwach Unii (m.in.: Francja i Niderlandy) została odrzucona
Jakie znaczenie w historii Unii Europejskiej ma Rada Europy?
rozpocznij naukę
Rada Europy była obok Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jedną z pierwszych inicjatyw jednoczących kontynent – podczas gdy EWWiS skupiała się na zagadnieniach gospodarczych, RE zajmuje się głównie prawami człowieka i utrzymywaniem pokoju
Czym jest Rada Europy?
rozpocznij naukę
instytucją niezależną od Unii Europejskiej, ma siedzibę w Strasburgu, każdy kraj ubiegający się o członkostwo w UE musi być wcześniej przyjęty do Rady Europy; obecnie w RE znajduje się 47 państw europejskich (statu obserwatora posiada Stolica Apostolska, Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk i USA)
Państwa założycielskie UE
rozpocznij naukę
są członkami UE od początku jej istnienia (1951 rok) – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy
Państwa będące członkami UE od 1973 roku
rozpocznij naukę
Dania, Irlandia, Wielka Brytania
Państwa będące członkami UE od 1981 roku
rozpocznij naukę
Grecja
Państwa będące członkami UE od 1986 roku
rozpocznij naukę
Hiszpania, Portugalia
Państwa będące członkami UE od 1995 roku
rozpocznij naukę
Austria, Finlandia, Szwecja
Państwa będące członkami UE od 2004 roku
rozpocznij naukę
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry
Państwa będące członkami UE od 2007 roku
rozpocznij naukę
Bułgaria, Rumunia

Co trzeba wiedzieć o Unii Europejskiej? Fiszki edukacyjne z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Fiszki do nauki podstawowych informacji o Unii Europejskiej to doskonała pomoc dydaktyczna dla nauczyciela wiedzy o społeczeństwie oraz ucznia. W jednym zestawie pytań i odpowiedzi zgromadzono szereg przydatnych informacji, porządkujących tę skomplikowaną część historii Europy, wokół której ciągle toczą się spory, dyskusje i narasta lawina kontrowersji. Fiszki pomogą uczniowi odnaleźć się w gąszczu tych informacji i ich zrozumienia w kontekście współczesnej Europy, a nauczycielowi ułatwią przygotowanie lekcji lub sprawdzianu z tej tematyki. Fiszki przygotowano też w taki sposób, aby uczeń mógł pracować z nimi samodzielnie, utrwalając materiał z lekcji w domu. Rodzicom zestaw fiszek podpowie, jak odpytać dziecko przed sprawdzianem szkolnym, by mieć pewność, że pójdzie on naprawdę dobrze. Fiszki pomagają bowiem każdemu, kto - po prostu - chce się uczyć.

Plan Schumana? Traktaty Rzymskie? Traktat Paryski? Fiszki pomogą zbudować rzetelną wiedzę uczniowi

Zestaw fiszek "Unii Europejskiej informacje" uwzględnia historię, doktrynę oraz współczesne funkcjonowanie tej, najważniejszej w Europie, organizacji federacyjnej. Rozpoczyna go pytanie o historyczne przyczyny powstania Unii, a rozwija szereg informacji o fundamentalnych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie Europy zrzeszonej w Unii i funkcjonującej poza jej prawnymi i geograficznymi granicami. Stopień trudności narasta wraz z każdą kolejną informacją, warto więc przejść dydaktycznie przez każde pytanie i odpowiedź lub podpowiedzieć tę technikę uczniowi, w szkole lub w domu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.