A14: Słówka z tablicy KWIECIEŃ (test)

 0    68 fiszek    ohwellwell
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przestraszony
rozpocznij naukę
frightened
Żadnych wymówek!
rozpocznij naukę
No excuses!
zawstydzony
rozpocznij naukę
embarrassed
stworzyć projekt (np. mebla)
rozpocznij naukę
create a design
superancki
rozpocznij naukę
awesome
Cholera! (wulgarne)
rozpocznij naukę
Damn it!
Nie mam wyboru.
rozpocznij naukę
I have no choice.
mój obecny szef
rozpocznij naukę
my current boss
moja poprzednia robota
rozpocznij naukę
my previous job
kogoś podejście do czegoś
rozpocznij naukę
sb’s approach to sth
podejść do czegoś
rozpocznij naukę
approach sth
Bzdety!/Pierdoły! (wulgarne)
rozpocznij naukę
Bollocks!
przeszkadzać (x2)
rozpocznij naukę
interrupt / bother
najmniej
rozpocznij naukę
the least
cofać samochodem
rozpocznij naukę
reverse
wózek widłowy
rozpocznij naukę
a forklift
zwyczajna dziewczyna
rozpocznij naukę
an ordinary girl
coś pasuje do czegoś
rozpocznij naukę
sth suits sth
zarazić kogoś
rozpocznij naukę
infect sb
foka
rozpocznij naukę
a seal
ciekawski / wścibski
rozpocznij naukę
curious / nosy
wybrać numer (telefonu)
rozpocznij naukę
dial a number
W czym mogę Ci pomóc?
rozpocznij naukę
What can I help you with?
Coś jeszcze?
rozpocznij naukę
Anything else?
Z przyjemnością!
rozpocznij naukę
With pleasure!
zakochać się
rozpocznij naukę
fall in love
zasnąć
rozpocznij naukę
fall asleep
skrót
rozpocznij naukę
an abbreviation
potwierdzić termin
rozpocznij naukę
confirm a date
Jaka jest twoja opinia w tej sprawie?
rozpocznij naukę
What’s your position on this?
strach
rozpocznij naukę
fear
czołgista (!)
rozpocznij naukę
tank driver
robić się niedobrze
rozpocznij naukę
feel sick
zawalidroga
rozpocznij naukę
a crawler (x2)
lizus
wkurzony
rozpocznij naukę
furious
zadziwiony
rozpocznij naukę
amazed
przerażony
rozpocznij naukę
terrified
upalnie
rozpocznij naukę
boiling
maleńki
rozpocznij naukę
tiny
przeraźliwie zimno
rozpocznij naukę
freezing
wykończony
rozpocznij naukę
exhausted
optymistyczny (nie: optimistic)
rozpocznij naukę
positive
pyszny
rozpocznij naukę
delicious
zachwycony
rozpocznij naukę
delighted
ogromny
rozpocznij naukę
enormous
wielki
rozpocznij naukę
huge
przezabawny
rozpocznij naukę
hilarious
bardzo brudny
rozpocznij naukę
filthy
umierający z głodu (dosłownie i w przenośni)
rozpocznij naukę
starving
fantastyczny
rozpocznij naukę
fantastic
dostępny
rozpocznij naukę
available
plan, rozkład
rozpocznij naukę
a schedule
A to szkoda! (nie: What a pity!)
rozpocznij naukę
That’s a shame!
zapobiegać problemom
rozpocznij naukę
prevent problems
przewidzieć przyszłość
rozpocznij naukę
predict the future
Ooooo, tak mi przykro! (ironicznie, slang)
rozpocznij naukę
Too bad, so sad!
Obawiam się, że nie mogę ci pomóc.
rozpocznij naukę
I’m afraid that I can’t help you.
centrala, główna siedziba firmy
rozpocznij naukę
headquarters
studia zaoczne
rozpocznij naukę
extramural studies
obowiązek (x2)
rozpocznij naukę
duty / responisibility
spotkanie (nie: meeting)
rozpocznij naukę
an appointment
bez pozwolenia
rozpocznij naukę
without permission
zmienić termin spotkania na jutro
rozpocznij naukę
reschedule a meeting for tomorrow
Zadzwoń do mnie za godzinę.
rozpocznij naukę
Call me in an hour.
wózek szynowy (?!)
rozpocznij naukę
rail trolley
u lekarza
rozpocznij naukę
at the doctor’s
udawać
rozpocznij naukę
pretend
nalegać
rozpocznij naukę
insist

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.