Dalej Grecja

 0    36 fiszek    cloudyt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Przyczyny kolonizacji
rozpocznij naukę
przeludnienie, brak ziemi pod uprawę, poszukiwanie surowców naturalnych, rozwój kontaktów handlowych
Skutki kolonizacji
rozpocznij naukę
ostateczne ukształtowanie się formy miasta-państwa, powstawanie klas społecznych, rozwój niewolnictwa, rozwój produkcji rzemieślniczej - rynek zbytu w koloniach, dostęp do surowców, rozwój handlu morskiego, pojawienie się pieniądze kruszcowego
kierunki kolonizacji
rozpocznij naukę
Półwysep Apeniński - Kyme - żelazo i miedź, Morze Egejskie - drewno, smoła
Który obszar nazywano Wielką Grecją?
rozpocznij naukę
Sycylię
Osoby, które zarabiały rocznie conajmniej 500 miar zboża
rozpocznij naukę
pięćsetmiarowcy
Na jakiej grupie społecznej ciążył obowiązek służby wojskowej?
rozpocznij naukę
Chłopi
Ludność wolna i cudzoziemcy
rozpocznij naukę
metojkowie
Pełnoprawni obywatele Sparty
rozpocznij naukę
spartiaci
Ludność wolna w Sparcie, bez praw politycznych
rozpocznij naukę
periojkowie
Spartańscy chłopi przypisani do miasta
rozpocznij naukę
heloci
W jakich górach były porzucane chore dzieci w Sparcie?
rozpocznij naukę
Tajget
Pośrednie przyczyny wojny z Persją
rozpocznij naukę
- ekspansja Persji - podporządkowanie miast jońskich perskiemu zwierzchnictwu - daniny narzucone na miasta greckie w Azji Mniejszej - opór Greków wobec despotyzmu perskiego - wybuch powstania w Jonii 499 p.n.e
Bezpośrednia przyczyna wojny z Persją
rozpocznij naukę
Odmowa uznania perskiego zwierzchnictwa przez Spartę i Ateny
Pośrednie konsekwencje wojen z Persją
rozpocznij naukę
- utrzymanie niezależności cywilizacji greckiej - wzrost potęgi Aten i Sparty - powstanie Związku Morskiego
Bezpośrednie konsekwencje wojen z Persją
rozpocznij naukę
- uratowanie niepodległości polis greckich - wyparcie Persów z Jonii i wysp Morza Egejskiego
Data bitwy pod Maratonem
rozpocznij naukę
490 p.n.e
Czy Grecy przegrali czy wygrali bitwę pod Maratonem i co ona przyniosła?
rozpocznij naukę
Wygrali, podniosła ich morale
Kto był wodzem greckim w bitwie pod Maratonem?
rozpocznij naukę
Militades
W którym roku była bitwa pod Termopilami?
rozpocznij naukę
480 p.n.e
Czy Grecy ponieśli klęskę czy wygraną w bitwie pod Termopilami i dlaczego?
rozpocznij naukę
Klęskę, w wyniku zdrady
Przywódca Sparty i Persji w bitwie pod Termopilami
rozpocznij naukę
Leonidas, Kserkses
Która bitwa w wojnach z Persją była punktem zwrotnym?
rozpocznij naukę
pod Salaminą
W którym roku była bitwa pod Salaminą?
rozpocznij naukę
480 p.n.e
Jaki charakter miała bitwa pod Salaminą i jaki był skutek działań dla Grecji?
rozpocznij naukę
bitwa morska, wygrali
Kto był wodzem greckim w bitwie pod Salaminą?
rozpocznij naukę
Temistokles
W którym roku była bitwa pod Platejami?
rozpocznij naukę
479 p.n.e
Jaki był przebieg bitwy pod Platejami?
rozpocznij naukę
Była to bitwa lądowa, Grecy zwyciężyli, dowódca perski zginął, a Persowie uciekli z pola walki i opuścili Grecję
Związek Panhelleński, w którym roku i kto tworzył...
rozpocznij naukę
481 p.n. e, miasta greckie na czele ze Spartą
Związek morski, w którym roku i kto tworzył...
rozpocznij naukę
478 p.n. e, polis greckie pod przewodnictwem Aten
Gdzie podpisano pokój, jak się nazywał i czego dotyczył w wojnie Perskiej?
rozpocznij naukę
449 r. p.n. e, w Suzie, pokój Kalliasa, Persja uznała niezależność polis greckich
W jakich latach była wojna peloponeska?
rozpocznij naukę
431 - 404 p.n.e
Przyczyna wojny peloponeskiej
rozpocznij naukę
Walka o hegemonię w Grecji między Atenami a Spartą
Gdzie znajdował się port, który po zbudowaniu floty Spartanie zablokowali?
rozpocznij naukę
w Pireusie
Które zwycięstwo morskie Sparty dopełniło klęski Aten?
rozpocznij naukę
koło Hellespontu
Skutki wojny peloponeskiej
rozpocznij naukę
- rozwiązanie Związku Morskiego - oslabienie Aten - Sparta pokonana przez Teby - zajęcie polis w Azji mniejszej przez Persów - osłabienie polis - narzucenie zwierzchnictwa polis greckim przez Macedonię
Jak nazywał się ojciec Aleksandra Wielkiego?
rozpocznij naukę
Filip II

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.