Matura success ui unit 7?

 0    103 fiszki    knpdrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
w sumie, ogółem
rozpocznij naukę
all in all
zdobyć przestrzeń w umyśle do przechowywania nowych słów
rozpocznij naukę
get the brain space to store new words
wali oknami
rozpocznij naukę
is looming
w toku
rozpocznij naukę
under way
wrócić do biurka
rozpocznij naukę
be back to the desk
zaproszenie do obżarstwa
rozpocznij naukę
invitation to gluttony
żadnych tajemnic wczesnego wstawania
rozpocznij naukę
no mysteries of early rising
bez zewnętrznej presji nakładanej na ciebie
rozpocznij naukę
no external pressures imposed on you
wypoczynek
rozpocznij naukę
leisure
wszędzie chodzić
rozpocznij naukę
race around
nie ma powodu do narzekania
rozpocznij naukę
no call to gamble
apelować, przemawiać (to przemawia do mnie)
rozpocznij naukę
appeal
oklaskiwać
rozpocznij naukę
applaud
zaangażowany
rozpocznij naukę
committed
radosny
rozpocznij naukę
exhilarating
tupać, tłumić
rozpocznij naukę
stamp out
ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate
przebierać się, przebranie
rozpocznij naukę
disguise
uprzejmy
rozpocznij naukę
courteous
rozluźnić się
rozpocznij naukę
let yourself go
przyklaskiwać, zalecać nie applaud
rozpocznij naukę
approve of
niewątpliwie
rozpocznij naukę
implicity
zapytać x2
rozpocznij naukę
inquired enquired
ujmujący
rozpocznij naukę
engaging
zabawny
rozpocznij naukę
amusing
chwalić się
rozpocznij naukę
boast
zakładać
rozpocznij naukę
establish
występ
rozpocznij naukę
performance
dramaturg
rozpocznij naukę
playwright
dramaturgia
rozpocznij naukę
drama
za kulisami
rozpocznij naukę
backstage
dubler
rozpocznij naukę
understudy
wystawiać na scenie
rozpocznij naukę
put on
zawartość
rozpocznij naukę
content
wskaźnik, ocena, notowania
rozpocznij naukę
rating
problemy związane z wolnością
rozpocznij naukę
issues related to freedom
jaki jest twój pkt widzenia na ten temat?
rozpocznij naukę
what's your take on the subject?
brak kontroli notowania programów
rozpocznij naukę
lack of rating control
zarząd/rada nie cenzoruje
rozpocznij naukę
board doesnt censor
kierują się
rozpocznij naukę
are guided by
robić ankietę
rozpocznij naukę
do a survey
ograniczenie od lat 18
rozpocznij naukę
adult rating
zniesione do 16 lat
rozpocznij naukę
brought down to 16
tabloidy przygnębiają ją
rozpocznij naukę
tabloids are getting her down
dziennikarstwo w tabloidach wymknęło się spod kontroli
rozpocznij naukę
tabloid journalism has got out of hand
robota paparazzi wykorzystuje życie ludzi
rozpocznij naukę
paparazzi work exploit peoples life
punkt zwrotny
rozpocznij naukę
watershed
rodzice nie mogą stale sprawdzać, czy ich dzieci oglądają
rozpocznij naukę
parents cant constantly screen that the kids watch
nie widzę sensu w ograniczeniach oglądania
rozpocznij naukę
i dont see the point of having ratings
gwałtowny wzrost sprzedaży
rozpocznij naukę
sales are rocketing
obecne afery
rozpocznij naukę
current affairs
program publicystyczny
rozpocznij naukę
feature programme
programy gdzie się dzwoni
rozpocznij naukę
phone-in programmes
losowo
rozpocznij naukę
at random
przyzwoity
rozpocznij naukę
decent
chwalić
rozpocznij naukę
praise
szopa
rozpocznij naukę
hut
dziecko
rozpocznij naukę
youngster
obyczajowe pr
rozpocznij naukę
drama
f oparty na faktach
rozpocznij naukę
film based on true story
f edukacyjny
rozpocznij naukę
educational film
serial
rozpocznij naukę
serial
seria
rozpocznij naukę
series
podróżniczy
rozpocznij naukę
travelogue
bezwzględny
rozpocznij naukę
ruthless
uznanie
rozpocznij naukę
acclaim
podnosi na duchu
rozpocznij naukę
uplifting
sprzeciwiać się by on szedł z nami
rozpocznij naukę
object to him going with us
ogień, potocznie
rozpocznij naukę
lit
wzbudzać uznanie czymś
rozpocznij naukę
be acclaimed for
akompaniowany
rozpocznij naukę
accompained
urok, odwoływać się
rozpocznij naukę
appeal
kojarzyć, zadawać się z
rozpocznij naukę
associate
zatrzymywać w umyśle
rozpocznij naukę
bear in mind
zaleta
rozpocznij naukę
benefit
zachwycać kogoś
rozpocznij naukę
blow smb away
nakład
rozpocznij naukę
circulation
wierny
rozpocznij naukę
committed
czynić wyznanie
rozpocznij naukę
make a confession
gratulować
rozpocznij naukę
congratulate
lubować się w
rozpocznij naukę
delight in
przygnębiający
rozpocznij naukę
depressing
ostateczny
rozpocznij naukę
definitive
wstyd
rozpocznij naukę
embarrassment
wspaniały
rozpocznij naukę
glorious
hipnotyczny
rozpocznij naukę
hypnotic
nalegać
rozpocznij naukę
insist
czasopismo
rozpocznij naukę
journal
monotonny
rozpocznij naukę
monotonous
powieściopisarz
rozpocznij naukę
novelist
porady rodzicielskie
rozpocznij naukę
parental guidance
filozofia
rozpocznij naukę
philosophy
pokaz przedpremierowy
rozpocznij naukę
preview
zatrzymywać, zachowywać
rozpocznij naukę
retain
wybór
rozpocznij naukę
selection
zmysłowy
rozpocznij naukę
sensual
przebój
rozpocznij naukę
smash hit
nasenny (środek)
rozpocznij naukę
soporfic
tłumić
rozpocznij naukę
stamp out
czyjeś podejście w sprawie
rozpocznij naukę
smbs take on sth
szczyt czegoś
rozpocznij naukę
the ultimate in
powszechny
rozpocznij naukę
universal
spięty
rozpocznij naukę
uptight

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.