SŁÓWKA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

 0    129 fiszek    laurapragnacy
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

resentful

wysiłek, próba
rozpocznij naukę
effort

zmierzać, pielęgnować
rozpocznij naukę
tend

odrębny, wyraźny, wydatny
rozpocznij naukę
distinct

okazać się
rozpocznij naukę
turn out

couple of

range of

aware of

chwalić się
rozpocznij naukę
brag about

inaczej, w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
otherwise

podkreślać
rozpocznij naukę
underline

by heart

bunch of

wycofać się, odwrót
rozpocznij naukę
retreat

mieć wpływ, wpływ
rozpocznij naukę
impact

wznowienie, podjąć na nowo, mówić coś inaczej
rozpocznij naukę
resume

rozwiązać, pojąć
rozpocznij naukę
figure out

purpose

odzwierciedlać, zastanawiać się
rozpocznij naukę
reflect

przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose

value

ukończyć, zrealizować, doskonalić
rozpocznij naukę
accomplish

wziąć, porwać
rozpocznij naukę
grab

środki, zamierzać

wsparcie, pomoc
rozpocznij naukę
support

przekroczyć swoje granice
rozpocznij naukę
push your limits

kontynuować
rozpocznij naukę
pursue

heal

szukać, usiłować, starać się
rozpocznij naukę
seek

równy, jednakowy
rozpocznij naukę
equal

appreciate

wartościowy, cenny
rozpocznij naukę
valuable

investigate

próba, usiłowanie
rozpocznij naukę
attempt

advance

sędzia, oceniać
rozpocznij naukę
judge

notion

wyłaniać się, pojawiać się
rozpocznij naukę
emerge

to defend

intruder

merely

reject

carry out

assemble


symulować, stwarzać pozory, udawać
rozpocznij naukę
pretend

fall into

exaggeration

przewodzenie, przewodnictwo
rozpocznij naukę
confuction


roszczenie, twierdzenie, żądanie
rozpocznij naukę
claim

acclaim

autentyczne bycie sobą
rozpocznij naukę
authenticity be yourself

integralność
rozpocznij naukę
integrity

incredible

kojarzyć, towarzysz, asocjować
rozpocznij naukę
associate

budulec, drewno, drewniany
rozpocznij naukę
timber

assignment

żal, ubolewanie, skrucha
rozpocznij naukę
regret

zaangażować się
rozpocznij naukę
get involved

niewiarygodnie
rozpocznij naukę
unbelievably

among

różnorodny
rozpocznij naukę
diverse

launch

nie do pomyślenia
rozpocznij naukę
no-brainer

wigloć, mokrawy
rozpocznij naukę
damp

away from

the loss of

commit

surowy, bolesny
rozpocznij naukę
raw

tissues

apparently

uchwyt, klamka, manipulować, kierować
rozpocznij naukę
handle

uczęszczać
rozpocznij naukę
attend

rozszerzenie, rozbudowa, powiększenie
rozpocznij naukę
extension

zorganizować, zaaranżować
rozpocznij naukę
arrange

properly

oskarżać o
rozpocznij naukę
blame for

precious time

nierozerwalny, nieodłączny
rozpocznij naukę
inseparable

pojemność, objętość, charakter, zdolność
rozpocznij naukę
capacity

zrozumieć, pojąć, ogarnąć
rozpocznij naukę
comprehend

rozwiązać, pojąć
rozpocznij naukę
figure out

ustalić, zakładać
rozpocznij naukę
establish

rozproszyć się
rozpocznij naukę
get distract

ustanowienie, ustalenie, przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
establishment

zagrożenie, groźba
rozpocznij naukę
threat

wymarły, wygasły, zamarły
rozpocznij naukę
extinct

accessible

siedlisko, środowisko
rozpocznij naukę
habitat

encourage

zapewnić, zagwarantować
rozpocznij naukę
ensure

predatory

rada szkolna
rozpocznij naukę
school board


pozostawać, zachować się
rozpocznij naukę
remain

permission

hire

to encourage

zapewnić, zagwarantować
rozpocznij naukę
ensure

profound

genuie

liberate

intimacy

maintain

gościnność
rozpocznij naukę
hospitality

fanatastyczny
rozpocznij naukę
fabulous

awkward

disclosure

satysfakcjonujący
rozpocznij naukę
rewarding

suspicious

reject

dimension

template

capable

silny, ostry
rozpocznij naukę
severe


stifling


fale gorąca
rozpocznij naukę
heatwaves

downpour

ulewny deszcz
rozpocznij naukę
torrential rain

zachmurzenie
rozpocznij naukę
overcast

lekki wietrzyk
rozpocznij naukę
gentle breeze

bardzo silny wiatr
rozpocznij naukę
gale


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.