Mobile Phones

 0    49 fiszek    cloudyt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
w przeciągu dekady
rozpocznij naukę
within a decade
komunikacja bezprzewodowa
rozpocznij naukę
wireless communication
młodzi karierowicze
rozpocznij naukę
Yuppies
nieopodal
rozpocznij naukę
within easy reach
ścieżka życia
rozpocznij naukę
walk of life
być uważany
rozpocznij naukę
be regarded as
chamstwo, brak wychowania
rozpocznij naukę
boorishness
zaraźliwe
rozpocznij naukę
contagious
znaczna przewaga
rozpocznij naukę
considerable pride
podczas gdy
rozpocznij naukę
whilst
zbierać
rozpocznij naukę
reap
konieczność
rozpocznij naukę
a must
strata
rozpocznij naukę
a miss
coś więcej do czegoś
rozpocznij naukę
to be more to sth
szaleństwo
rozpocznij naukę
craze
konieczność
rozpocznij naukę
necessity
urządzenie
rozpocznij naukę
device
szacunkowo
rozpocznij naukę
to be estimated
stawać się rosnącą grupą
rozpocznij naukę
becoming increasingly large group
rówieśnicy
rozpocznij naukę
peers
używanie telefonów komórkowych dla wygody
rozpocznij naukę
use mobiles for convenience
kierownicy
rozpocznij naukę
executives
potomek
rozpocznij naukę
offspring
miejsce pobytu
rozpocznij naukę
whereabouts
dla bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
for the sake of safety
występować
rozpocznij naukę
occur
ulga
rozpocznij naukę
relief
podręczny
rozpocznij naukę
handy
różnorodność
rozpocznij naukę
variety of
umożliwiać
rozpocznij naukę
enable
cechy
rozpocznij naukę
features
być na bieżąco
rozpocznij naukę
keep track of
nieporównywalny
rozpocznij naukę
incomparable
wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated
zatem
rozpocznij naukę
thus
zawzięty, żarliwy, zapalony
rozpocznij naukę
keen
przytłoczony
rozpocznij naukę
overwhelmed
niezastąpiony
rozpocznij naukę
indispensable
wrodzony
rozpocznij naukę
inborn
abonenci
rozpocznij naukę
subscribers
furora
rozpocznij naukę
furore
być często postrzeganym
rozpocznij naukę
to be often perceived
zbierać owoce pracy
rozpocznij naukę
to reap rich rewards
bez względu na
rozpocznij naukę
without regard of
znaczący wzrost
rozpocznij naukę
considerable increase
na dużą skalę
rozpocznij naukę
wide-scale
tym samym
rozpocznij naukę
thereby
sfera życia
rozpocznij naukę
sphere of life
niezbędny
rozpocznij naukę
essential

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.