Podstawy JS

 0    125 fiszek    kamilazabik2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

variable


express

chapter

skompilowany
rozpocznij naukę
compiled

multiply

przydzielać
rozpocznij naukę
assign

syntax

reference

semicolon

introduction

interpunkcja
rozpocznij naukę
punctuation

arithmetic

overview

instruction

zinterpretować
rozpocznij naukę
interpret

ważny (np. o paszporcie)
rozpocznij naukę
valid

abbreviation

retrieve

przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

multiple


operation

contrast

wszechstronny
rozpocznij naukę
comprehensive

połączenie
rozpocznij naukę
combination

consolation

output



skompilowany
rozpocznij naukę
compiled

snippet

chapter

sprecyzować
rozpocznij naukę
specify

po lewej stronie
rozpocznij naukę
left-hand

po prawej stronie
rozpocznij naukę
right-hand

concept


developed

rozpowszechniony
rozpocznij naukę
prevalent

operation

source

multiple

podkreślać
rozpocznij naukę
emphasize

variation

launch

typical

przyzwyczajony
rozpocznij naukę
accustomed

nienaturalny
rozpocznij naukę
unnatural

decrement

przydzielać
rozpocznij naukę
assign

increment

compound

zadeklarowane
rozpocznij naukę
declared

własność, mienie
rozpocznij naukę
property

słowo kluczowe
rozpocznij naukę
keyword

subtract

operation

ogromny / wielki
rozpocznij naukę
great

primary

division

multiple

alternative

addition


połączenie
rozpocznij naukę
combination

technical

specific



umiejscowienie
rozpocznij naukę
location


common

amount

pojedyncza linia
rozpocznij naukę
single-line


zadeklarowane
rozpocznij naukę
declared


stale / wciąż
rozpocznij naukę
constantly

usage

coerce


typical


standalone


flexible

static

niezamierzony
rozpocznij naukę
unintended


dynamic


throughout

convention

prevent

coercion

implicit

enforce

chapter

contain

nowsza wersja
rozpocznij naukę
update


iterate

increment

illustrate


różnorodność
rozpocznij naukę
variety


historical

mechanism


observe


forever


confused

comfortable

awful

condition

otherwise

create

instead

plan filmowy
rozpocznij naukę
set


chwila relaksu
rozpocznij naukę
break


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.