Trends in Frontend

 0    70 fiszek    kamilazabik2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

trend

framework

zautomatyzować
rozpocznij naukę
automate

snippet


strona główna
rozpocznij naukę
homepage

application

desktop

standalone

prawdziwe życie
rozpocznij naukę
real-life

in-depth

przetwarzanie
rozpocznij naukę
processing

custom

osoba pochodząca z jakiegoś kraju / posługująca się jakimś językiem jako ojczystym
rozpocznij naukę
native

syntax


website

component

material

developed

upswing

wykonalność, zdolność do życia
rozpocznij naukę
viability

z dnia na dzień
rozpocznij naukę
day-to-day

długoterminowy
rozpocznij naukę
long-term

homogeneous

animal

package

complex

craft

technology

zapalenie wyrostka robaczkowego
rozpocznij naukę
appendicitis

require

permeate

marketplace

wykładniczy, gwałtownie rosnący lub przyrastający
rozpocznij naukę
exponential

digital

termin określający niską jakość nagrania
rozpocznij naukę
low-fidelity

szkielet projektu, szkielet strony WWW
rozpocznij naukę
wireframe

makieta, atrapa
rozpocznij naukę
mockup

zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie), przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze)
rozpocznij naukę
retain

obejmowanie zakresem
rozpocznij naukę
ranging

wszechobecny
rozpocznij naukę
ubiquitous


zapas, dostarczać
rozpocznij naukę
supply

materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
rozpocznij naukę
footage

przebiegać wzrokiem (tekst)
rozpocznij naukę
skim

powstrzymywać, tamować, pochodzić, wynikać
rozpocznij naukę
steam

szybki wgląd, mignąć, zrozumieć, rzucić okiem
rozpocznij naukę
glimpse

garść, garstka
rozpocznij naukę
handful

masa, wielka ilość
rozpocznij naukę
slew

automatyzacja
rozpocznij naukę
automation

zmiana (całkowita)
rozpocznij naukę
turnaround

naprodukować, natworzyć (wyprodukować duże ilości szybko i z łatwością)
rozpocznij naukę
churn out

zdolność, możliwości
rozpocznij naukę
capability

powstający, kształtujący się
rozpocznij naukę
emerging

twardy, stanowczy, niewzruszony
rozpocznij naukę
adamant

popyt, zapotrzebowanie
rozpocznij naukę
demand

niecierpliwie, z niecierpliwością
rozpocznij naukę
eagerly

krzywa uczenia się (wykres pokazujący tempo uczenia się)
rozpocznij naukę
learning curve

niedogodność, utrapienie
rozpocznij naukę
nuisance

obejmować, zawierać
rozpocznij naukę
embrace

konsekwentnie, spójnie
rozpocznij naukę
consistently

pozornie, na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
seemingly

przez, poprzez
rozpocznij naukę
via

rozdmuchiwać, powiększać
rozpocznij naukę
blow up

gwałtownie, raptownie, wykładniczo
rozpocznij naukę
exponentially

przenikać, wypełniać, przesiąkać, rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
permeate

swipe

przesunięcie
rozpocznij naukę
swiping

wyłącznie, jedynie
rozpocznij naukę
solely


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.