Unit 8,9,10

5  2    237 fiszek    paweljarek1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

operacja plastyczna nosa
rozpocznij naukę
nose job

powiększenie piersi
rozpocznij naukę
breast enlargement

korekcja brzucha
rozpocznij naukę
tummy tuck

Liposuction

miejsce pracy lekarza
rozpocznij naukę
doctor's surgery

surgery

embolus

-ectomy

usunięcie, wycięcie
rozpocznij naukę
escision

to incise

to excise

to scrub

myć się do operacji
rozpocznij naukę
to scrub up

prior to/before

fartuch/koszula szpitalna
rozpocznij naukę
gown

manikins

przeprowadzać operację
rozpocznij naukę
to perform an operation

chirurgia jednego dnia
rozpocznij naukę
day-case surgery

opieka pooperacyjna
rozpocznij naukę
Postoperative care/ post-op care

zabieg zwiadowczy (jamy brzusznej)
rozpocznij naukę
laparoscopy


pęcherzyk żółciowy
rozpocznij naukę
gall bladder

przewód żółciowy
rozpocznij naukę
bile duct

rekonstrukcja powłok jamy brzusznej po przepuklinie
rozpocznij naukę
herniorraphy

-raphy

incision into the spleen
rozpocznij naukę
splenotomy

incision into the organ in order to remove a stone
rozpocznij naukę
-lithotomy

utworzenie przetoki
rozpocznij naukę
-ostomy

umoowanie, przytwierdzenie
rozpocznij naukę
-pexy (fixation)

plastyka naczyń krwionośnych
rozpocznij naukę
angioplasty

operacyjne otwarcie jamy brzusznej
rozpocznij naukę
laparotomy

to stitch

niespokojny, lękliwy
rozpocznij naukę
apprehensive

behaviour/manner

szorstki, obcesowy
rozpocznij naukę
brusque

protekcjonalny
rozpocznij naukę
patronizing

uspokoić, dodać otuchy
rozpocznij naukę
to reassure

zupełnie świadomy (świadomy przez cały czas trwania np zabiegu)
rozpocznij naukę
aware throughout

wybrzuszenie
rozpocznij naukę
bulge

ból kolkowy
rozpocznij naukę
colicky pain

słaba, delikatna blizna
rozpocznij naukę
faint scar

oliguria

usunięcie wyrostka robaczkowego
rozpocznij naukę
appendectomy

dermoid/dermatoid

torbiel skórzasta
rozpocznij naukę
dermoid cyst

dermoid tumour


łagodny, niezłośliwy
rozpocznij naukę
benign/non-cancerous

cancerous

malignant

intermittent

obfite krwawienie menstruacyjne
rozpocznij naukę
heavy period

to burst

łodyga, szypuła
rozpocznij naukę
stalk

torsion

constipation

puchnąć, powiększyć się
rozpocznij naukę
to swell

symptomy wskazujące na
rozpocznij naukę
symptoms suggestive of

badanie przez pochwę
rozpocznij naukę
vaginal examination


test-tube

specimen, sample

sposób postępowania/leczenia
rozpocznij naukę
course of action

zresorbować, wchłonąć się
rozpocznij naukę
to resolve

operacja laparoskopowa
rozpocznij naukę
keyhole surgery/laparoscopic surgery

wykluczyć, wyeliminować
rozpocznij naukę
to rule out

niedający objawów
rozpocznij naukę
asymptomatic/symptomless

ustalić, upewnić się
rozpocznij naukę
to ascertain

zespół policystycznych jajników
rozpocznij naukę
Polycystic Ovarian Syndrome

assessment

nawrót(objawów, choroby)
rozpocznij naukę
recurrence

objawy wróciły
rozpocznij naukę
the sympthoms recurred

odłożenie w czasie
rozpocznij naukę
postponement

"wcisnąć" kogoś do grafiku
rozpocznij naukę
to squeeze somebody in

nieunikniony
rozpocznij naukę
unavoidable

to numb

przecięcie nerwu błędnego
rozpocznij naukę
vagotomyukrwienie mięśnia sercowego
rozpocznij naukę
myocardial perfusion

komórki mięśniowe
rozpocznij naukę
myocytes


usunięcie guzka
rozpocznij naukę
lumpectomy

abdomen

kidney

renal pelvis

bladder

biliary system

large bowel

uterus

chest


masto-/mammo-
rozpocznij naukę
breast

-ectomy

zszycie

stone removal from the organs

utworzenie przetoki
rozpocznij naukę
-ostomy

umocowanie, przytwierdzenie
rozpocznij naukę
-pexy

-otomy

-plasty

operacyjne otwarcie jamy brzusznej
rozpocznij naukę
laparotomy

usunięcie nerki
rozpocznij naukę
nephrectomy

utworzenie przetoki okrężniczoskórnej (kolostomia)
rozpocznij naukę
colostomy

usunięcie macicy
rozpocznij naukę
hysterectomy

torakoplastyka
rozpocznij naukę
thoracoplasty

chirurgiczne podniesienie i umocowanie obwisłych sutków
rozpocznij naukę
mastopexy

zszycie pęcherza moczowego
rozpocznij naukę
cystorraphy

usunięcie pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
cholecystectomy

operacyjne usunięcie kamienia z miedniczek nerkowych
rozpocznij naukę
pyelolithotomy

przytwierdzenie części okrężnicy do ściany jamy brzusznej
rozpocznij naukę
colopexy

ostry zawał przedniej ściany mięśnia sercowego
rozpocznij naukę
acute anterior myocardial infraction

ostry blok serca
rozpocznij naukę
complete heart block

nitrogliceryna
rozpocznij naukę
nitroglycerin, glyceryl trinitrate, GNT

tromboliza, rozpuszczenie zakrzepu
rozpocznij naukę
thrombolysis

blood clot/ thrombus

Zrobił kilka wdechów
rozpocznij naukę
He gave himself a few puffs

Ból nie chciał minąć
rozpocznij naukę
The pain wouldn't go

koło siódmej
rozpocznij naukę
sevenish


cerebral haemorrhage

stanąć na nogi
rozpocznij naukę
to be up and about

niedobór potasu
rozpocznij naukę
hypokalaemia

zwiększać dawkę, miareczkować, aż do osiągnięcia pożądanego skutku
rozpocznij naukę
to titrate to effect

diuretic

przeciwwskazanie
rozpocznij naukę
contraindication for

arrhythmia

przebieg leczenia
rozpocznij naukę
course of treatment/ line of treatment

bezpieczny dostęp dożylny
rozpocznij naukę
secure venous acces

przywrócić krążenie krwi
rozpocznij naukę
reperfusion

rozpuścić zakrzepy
rozpocznij naukę
dissolve blood clots

Zaczyna działać
rozpocznij naukę
It kicks in

w przybliżeniu
rozpocznij naukę
roughly

PhD students

nadciśnienie
rozpocznij naukę
hypertension

cichy zabójca
rozpocznij naukę
silent killer

obniżone ciśnienie
rozpocznij naukę
hypotension

przyczyna, podłoże problemu
rozpocznij naukę
underlying cause

Choroba jest dziedziczna
rozpocznij naukę
A disease runs in a family

choroba dziedziczna
rozpocznij naukę
inhreited disease

a relative/ relation

najbliższy krewny
rozpocznij naukę
next of kin

obesity

kwasy tłuszczowe
rozpocznij naukę
fatty acids

dowiedziony, wykazany
rozpocznij naukę
established

link

choroba wieńcowa
rozpocznij naukę
coronary heart disease

uszkodzenie naczyń krwionośnych
rozpocznij naukę
damage to blood vessels

pojawienie się, wystąpienie
rozpocznij naukę
occurrence

ograniczyć, zredukować
rozpocznij naukę
to keep down

ilość przyjmowanego (np. pokarmu)
rozpocznij naukę
intake

powszechne występowanie, przewaga, dominacja
rozpocznij naukę
prevalence

aetiology

czynniki przyspieszające
rozpocznij naukę
precipitating factors

Szybko przyjdzie i szybko wyjdzie
rozpocznij naukę
He'll be in and out

rozebrać się do pasa
rozpocznij naukę
to strip to the waist

usunąć żyłę
rozpocznij naukę
to strip the vein

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
of and on / from time to time

dobre zachowanie przy łóżku pacjenta
rozpocznij naukę
good bedside manner

układ oddechowy
rozpocznij naukę
respiratory system

nasal cavity

oral cavity

larynx / voice box

bronchus

bronchi

pęcherzyki płucne
rozpocznij naukę
alveoli

pharynx

epiglottis

windpipe / trachea

pleura / pleural membrane

przestrzeń międzyżebrowa
rozpocznij naukę
intercostal space

małe pęcherzyki powietrza
rozpocznij naukę
tiny air sacs

dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide


zapalenie krtani
rozpocznij naukę
laryngitis

wysoki głos
rozpocznij naukę
high-pitched

zachrypnięty
rozpocznij naukę
hoarse

Mam chrypkę
rozpocznij naukę
I'm hoarse

głos bez zakłóceń
rozpocznij naukę
smooth

zapalenie tchawicy
rozpocznij naukę
tracheitis

zapalenie opłucnej
rozpocznij naukę
pleurisy

kłujący ból
rozpocznij naukę
stabbing pain

dull pain

sharp pain

drip

zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła
rozpocznij naukę
post-nasal drip

szczekający kaszel
rozpocznij naukę
barking cough

podrażniający kaszel
rozpocznij naukę
tickly cough

odchrząknąć
rozpocznij naukę
to clear one's throat

świszczący kaszel
rozpocznij naukę
wheezing cough

oesophageal reflux

głuchy kaszel
rozpocznij naukę
hollow cough

zapalenie nagłośni
rozpocznij naukę
epiglottitis

źle się czuć
rozpocznij naukę
to be poorly

palsy

porażenie mózgowe
rozpocznij naukę
cerebral palsy

porażenie nerwu krtaniowego
rozpocznij naukę
laryngeal nerve palsy

zapalenie oskrzeli
rozpocznij naukę
bronchitis

mokry kaszel
rozpocznij naukę
productive cough

breathlessness

trzeszczenie, szmery, rzężenie
rozpocznij naukę
crackles

expiratory

to inspire / to inhale / to breathe in

to expire / to exhale / to breathe out

grubobańkowe
rozpocznij naukę
coarse

osłuchiwanie
rozpocznij naukę
auscultation


to wheeze

niedrożność przepływu powietrza
rozpocznij naukę
airflow obstruction

sputum

sticky / tenacious

purulent

haemoptysis

pleuritic pain

osłabienie, apatia
rozpocznij naukę
lethargy

ogólne złe samopoczucie
rozpocznij naukę
malaise

przewlekła obturacyjna choroba płuc
rozpocznij naukę
chronic obstructive pulmonary disease / COPD

odrażający, cuchnący
rozpocznij naukę
offensive


frothy


rozstrzeń oskrzeli
rozpocznij naukę
bronchiectasis

abscess

zastoinowa niewydolność serca
rozpocznij naukę
congestive heart failure

grzybica kropidlakowa
rozpocznij naukę
aspergillosis

płatowe zapalenie płuc
rozpocznij naukę
lobar pneumonia

dreszcze, drgawki
rozpocznij naukę
rigors

brak apetytu (?)
rozpocznij naukę
anorexia

dyspnoea

tuberculosis / TB

nawracający
rozpocznij naukę
recurrent

wolno ustępujący
rozpocznij naukę
slow resolving

zator płucny
rozpocznij naukę
pulmonary embolism

syncope

międzybłoniak
rozpocznij naukę
mesothelioma

świdrujący ból
rozpocznij naukę
boring pain

rozproszony ból
rozpocznij naukę
diffuse pain

obfite pocenie się
rozpocznij naukę
profuse sweating


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.