Photo description: question 3

 0    42 fiszki    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

puerile

foolish/silly

rozdzielać się
kończyć relację lub związek
rozpocznij naukę
split up

wytwórnia płytowa
rozpocznij naukę
record label

label

szczególnie
2
Uwielbiam czytać książki, a szczególnie kryminały.
rozpocznij naukę
especially/particularly
I love reading books, especially crime fiction.

harmonogram/rozkład jazdy
2
rozpocznij naukę
schedule/timetable

uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
rozpocznij naukę
obtain
We have obtained what we wanted.


szlafrok
Zazwyczaj jem śniadanie w szlafroku.
rozpocznij naukę
dressing gown
I usually wear a dressing gown when I'm having breakfast.


wreszcie/ostatecznie
3
rozpocznij naukę
finally/eventually/ultimately

greatly

zła strona/niekorzyść
In general, being short-tempered is considered a disadvantage.
rozpocznij naukę
disadvantage
Bycie wybuchowym generalnie jest uznawane za wadę.

dobra strona/korzyść
Zaletą piłkarza jest bycie bardzo szybkim.
rozpocznij naukę
advantage
The footballer's advantage is being very fast.


rozszczepiony
rozpocznij naukę
split

perfectly/ideally

na szczęście
2
rozpocznij naukę
happily/luckily

oczywiście
2
rozpocznij naukę
of course/obviously

będąc szczerym
rozpocznij naukę
to be honest

najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently

widocznie
Widocznie zawsze wybieram przegrywającą stronę.
rozpocznij naukę
apparently
Apparently, I always choose the losing side.

apparently

siedzieć po turecku
rozpocznij naukę
squat

ze skrzyżowanymi nogami
rozpocznij naukę
cross-legged

tissue paper

szeroki uśmiech
jedno słowo
rozpocznij naukę
grin

szczerzyć zęby w szerokim uśmiechu
rozpocznij naukę
grin

nieprzystosowany
rozpocznij naukę
misfit

wymieniać się numerami
rozpocznij naukę
swap numbers

sposób bycia/maniera
rozpocznij naukę
manner

szczery/otwarty/bezpośredni
rozpocznij naukę
frank

głupi
3
Nie bądź głupi.
rozpocznij naukę
stupid/silly/foolish
Don't be stupid.

foolishly

lać
o deszczu
rozpocznij naukę
pour with rain

niechętnie/opornie
In an unwilling and hesitant way.
rozpocznij naukę
reluctantly

niechętny
2
rozpocznij naukę
unwilling/reluctant

ociągający się
2
rozpocznij naukę
lingering/reluctant


brake/scrub

strażnik więzienny
2
rozpocznij naukę
jailer/warder


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.