Steve Jobs part III

5  1    29 fiszek    przewodnictwo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

quote that go something like...
rozpocznij naukę
cytat, który brzmiał mniej więcej...

If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right
rozpocznij naukę
Jeśli żyjesz każdego dnia tak, jakby to był twój ostatni dzień, pewnego dnia z całą pewnością będziesz mieć rację

make an impression
rozpocznij naukę
zrobić wrażenie

If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?
rozpocznij naukę
Jeżeli dzisiaj byłby ostatni dzień w moim życiu, czy chciałbym robić to, co mam zamiar zrobić?

for too many days in a row
rozpocznij naukę
zbyt wiele dni z rzędu

I need to change something
rozpocznij naukę
Muszę coś zmienić

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life
rozpocznij naukę
Pamiętając, że będę martwy wkrótce jest najważniejszym narzędziem, jakie kiedykolwiek poznałem, aby pomóc mi dokonać wielkich wyborów w życiu

external expectations
rozpocznij naukę
oczekiwania (zewnętrzne)

pycha / duma


embarrassment or failure
rozpocznij naukę
zażenowanie lub porażka

fall away in the face of death
rozpocznij naukę
znikną / odejdą w obliczu śmierci

leaving only what is truly important
rozpocznij naukę
pozostawiając tylko to, co jest naprawdę ważne

avoid the trap of thinking you have something to lose
rozpocznij naukę
uniknąć pułapki myślenia, że ​​masz coś do stracenia

You are already naked
rozpocznij naukę
Jesteś już nagi (w sensie bezbronny w obliczu...)

There is no reason not to follow your heart
rozpocznij naukę
Nie ma powodu, aby nie podążać za głosem serca

About a year ago I was diagnosed with cancer
rozpocznij naukę
Około rok temu zdiagnozowano u mnie raka (tzn. u Jobsa - nie programować się)

tumor on pancreas
rozpocznij naukę
guz trzustki

type of cancer that is incurable
rozpocznij naukę
rodzaj nowotworu, który jest nieuleczalna

get my affairs in order
rozpocznij naukę
uporządkować swoje sprawy

doctor’s code for prepare to die
rozpocznij naukę
kod (przekaz) lekarza aby przygotować się na śmierć

It means to try to tell your kids everything you thought you’d have the next 10 years to tell them in just a few months.
rozpocznij naukę
To znaczy, że musisz postarać się przekazać dzieciom wszystko w przeciągu kilku miesięcy, co chciales powiedziec w ciagu nastepnych 10 lat.

It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family.
rozpocznij naukę
To znaczy, że trzeba się upewnić, czy wszystko jest dopięte na ostatnio guzik, żeby było jak najłatwiej dla twojej rodziny.

I lived with that diagnosis all day
rozpocznij naukę
Żyłem z tą diagnozą cały dzień

they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor.
rozpocznij naukę
włożyli endoskop przez moje gardło i żołądek do moich jelit, wbili igłę w moją trzustkę i pobrali kilka komórek rakowych

to be sedated
rozpocznij naukę
być pod wpływem środków uspokajających/ pod narkozą

the cells under a microscope
rozpocznij naukę
komórki pod mikroskopem

it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery
rozpocznij naukę
Okazało się, że to bardzo rzadka, operacyjna postać raka trzustki,

operacja


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.