Steve Jobs part II

 0    37 fiszek    przewodnictwo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

I found what I loved to do early in life
rozpocznij naukę
Znalazłem to, co kochałem robić we wczesnym okresie życia

release the finest creation
rozpocznij naukę
uwolnić najwspanialsze pokłady tworzenia

pracownicy

I had just turned 30
rozpocznij naukę
Właśnie przekroczyłem 30

zostać zwolnionym

hire someone
rozpocznij naukę
zatrudnić kogoś

run the company
rozpocznij naukę
prowadzenie firmy

our visions of the future began to diverge
rozpocznij naukę
nasze wizje przyszłości zaczęły się rozchodzić

pokłócić się

side with someone
rozpocznij naukę
trzymać czyjąś stronę

What had been the focus of my entire adult life was gone
rozpocznij naukę
To, co było tematem całego mojego dorosłego życia zniknąło

it was devastating
rozpocznij naukę
to było druzgocące

zawieść

previous generation of entrepreneurs
rozpocznij naukę
poprzednia generacja przedsiębiorców

I had dropped the baton as it was being passed to me
rozpocznij naukę
upuściłem pałeczkę, która była przekazywana do mnie

to apologize for screwing up so badly
rozpocznij naukę
przeprosić za schrzanienie czegoś

public failure
rozpocznij naukę
publiczna porażka

run away from the valley
rozpocznij naukę
uciec z doliny

something slowly began to dawn on me
rozpocznij naukę
coś powoli zaczęło mi świtać (w sensie - zdawać sobie sprawę)

The turn of events at Apple had not changed that one bit.
rozpocznij naukę
Przełom wydarzeń w Apple nie zmienił tego ani trochę.

to start over
rozpocznij naukę
zacząć od nowa

Okazało się,

The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again
rozpocznij naukę
obciążenie sukcesem zostało zastąpione przez lekkość bycia początkującym ponownie

less sure about everything
rozpocznij naukę
mniej pewny wszystkiego

It freed me to enter one of the most creative periods of my life.
rozpocznij naukę
pozwoliło mi to wejść w jeden z najbardziej kreatywnych okresów mojego życia

fall in love
rozpocznij naukę
zakochać się

computer animated feature film
rozpocznij naukę
komputerowo animowany film fabularny

remarkable turn of events
rozpocznij naukę
niezwykły zwrot wydarzeń

current renaissance
rozpocznij naukę
obecny renesans

awful tasting medicine
rozpocznij naukę
okropne w smaku lekarstwo

Sometimes life hits you in the head with a brick
rozpocznij naukę
Czasami życie uderza cię w głowę cegłówką

Don’t lose faith
rozpocznij naukę
Nie trać wiary

I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did
rozpocznij naukę
Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która trzymała mnie przy życiu było to, że kochałam, co zrobiłem

work is going to fill a large part of your life
rozpocznij naukę
praca wypełni dużą część twojego życia

Keep looking. Don’t settle
rozpocznij naukę
Szukaj dalej. Nie osiadaj (nie przestawaj)

in all matters of the heart
rozpocznij naukę
We wszystkich sprawach sercowych

as the years roll on
rozpocznij naukę
W miarę upływu lat


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.