ENGLISH PART ONE

 0    117 fiszek    julefa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nazwa, nazwisko, miano

przezwisko, ksywa

What is your nickname?
rozpocznij naukę
Jaka jest Twoja ksywa?

They always nicknamed him.
rozpocznij naukę
Oni zawsze go przezywają.

przez coś, poprzez

Through fields and forests.
rozpocznij naukę
Przez pola i lasy.

By the fact that
rozpocznij naukę
Przez to, że. Dzięki temu, że

By the fact that I had to go to the doctor, I could not go to the cinema.
rozpocznij naukę
Przez to, że musiałam iść do lekarza, nie mogłam jechać do kina.

By the fact that I had to help you, I didn't get on the bus.
rozpocznij naukę
Przez to, że musiałam ci pomóc, nie zdążyłam na autobus.

By the fact that here is so dangerous, I was afraid to come.
rozpocznij naukę
Przez to, że tu jest tak niebezpiecznie, bałam się przyjechać.

tylko, właśnie

I just finished cleaning.
rozpocznij naukę
Właśnie skończyłam sprzątać.

I just drink it, and go.
rozpocznij naukę
Tylko się napiję (wypiję to), i idę.

I just leaving.
rozpocznij naukę
Właśnie wychodzę.

there was nobody?
rozpocznij naukę
nie było nikogo?

Just one more question.
rozpocznij naukę
Jeszcze tylko jedno pytanie.

forma, formularz, tworzyć

Let form a shape.
rozpocznij naukę
Uformujmy jakiś kształt.

zdanie

She said two sentences and went.
rozpocznij naukę
Powiedziała ​​dwa zdania i poszła.

You have to speak a simple sentences.
rozpocznij naukę
Musisz mówić proste zdania.

wyrok

We don't agree with the judgment.
rozpocznij naukę
Nie zgadzamy się z wyrokiem.

bełkot, paplanina, bełkotać

paplanie, paplanina, bełkotanie

pomoc, pomagać

I like help.
rozpocznij naukę
Lubię pomagać.

Don't you like to help?
rozpocznij naukę
Nie lubisz pomagać?

I like to be helpful.
rozpocznij naukę
Lubię być pomocna.

He isn't very helpful.
rozpocznij naukę
On nie jest bardzo pomocny.

You have to help each other.
rozpocznij naukę
Trzeba pomagać sobie nawzajem.

I can count on him.
rozpocznij naukę
Mogę na niego liczyć.

Family uses Gabriel at every step.
rozpocznij naukę
Rodzina wykorzystuje Gabriela na każdym kroku.

niski, niewielki; cichy

This is a low price.
rozpocznij naukę
To jest niska (niewielka) cena.

I have low costs upkeep (the office).
rozpocznij naukę
Mam niskie koszty utrzymania (biuro).

Do you like low construction?
rozpocznij naukę
Lubisz niską zabudowę?

I like the space in the streets.
rozpocznij naukę
Lubię przestrzeń na ulicach.

I love great buildings.
rozpocznij naukę
Uwielbiam wielkie budynki (gmachy)...

I'm excited of the big cars.
rozpocznij naukę
Podniecam się dużymi samochodami.

linia, lina, kolejka (w sklepie), kreska, kabel

Fall over sth
rozpocznij naukę
potknąć się

I fell over a cat.
rozpocznij naukę
Potknęłam się o kota.

He fell over while dancing.
rozpocznij naukę
Potknął się podczas tańca.

przewrócić się, upaść

He lost his balance and fell down.
rozpocznij naukę
Stracił równowagę i upadł (przewrócił się).

It looked funny!
rozpocznij naukę
To wyglądało śmiesznie!

He has a funny movements.
rozpocznij naukę
On ma śmieszne ruchy.

I love all animals.
rozpocznij naukę
Kocham wszystkie zwierzęta.

That's why I don't eat meat.
rozpocznij naukę
Dlatego nie jem mięsa.

For this reason I don't eat meat.
rozpocznij naukę
Z tego powodu nie jem mięsa.

What interesting said Renia?
rozpocznij naukę
Co ciekawego mówiła Renia?

What interesting at Grandma's?
rozpocznij naukę
Co ciekawego u babci?

spadaj!

Differ, be different,
rozpocznij naukę
Różnić się, być innym

We have different beliefs.
rozpocznij naukę
Mamy inne przekonania.

They have different temperaments.
rozpocznij naukę
Oni mają różne temperamenty.


On the table is a vase.
rozpocznij naukę
Na stole stoi wazon.

skręcić, zakręt, obrót, kolej

Teraz Twoja kolej.

Turn left on the next cross.
rozpocznij naukę
Skręć w lewo na następnym skrzyżowaniu...

She turned and left the room.
rozpocznij naukę
Odwróciła się i wyszła z pokoju.

Turn the chair.
rozpocznij naukę
Obróć krzesło.

Now my thoughts goes to...
rozpocznij naukę
Moje myśli kierują się (idą) teraz do...

Slow down, it's a big turn.
rozpocznij naukę
Zwolnij, to jest wielki zakręt.

No left turn.
rozpocznij naukę
Zakaz skrętu w lewo.

What a turn of action
rozpocznij naukę
Co za zwrot akcji

Turn of the events.
rozpocznij naukę
Obrót wydarzeń.

Turn to him for advice.
rozpocznij naukę
Zwróć się do niego po radę.

I would like to turn for advice to you
rozpocznij naukę
Chciałbym zwrócić się o poradę do ciebie

przyczyna, powód.

cause of him
rozpocznij naukę
Przez niego

Cause of the accident is unclear.
rozpocznij naukę
Przyczyna wypadku jest niewyjaśniona.

Przyczyna Powód

There's no reason to panic.
rozpocznij naukę
Nie ma powodu do paniki.

For what reason?
rozpocznij naukę
Z jakiego powodu?

I see no reason to trust you.
rozpocznij naukę
Nie widzę żadnego powodu, by ci zaufać.

przekonać, namawiać

I really want to convince you to this idea.
rozpocznij naukę
Naprawdę chce się przekonać do tego pomysłu.

I care to convince them both.
rozpocznij naukę
Zależy mi, aby przekonać ich oboje, (obu).

This convinced me not to eat meat.
rozpocznij naukę
To przekonało mnie by nie jeść mięsa.

You have to convince him.
rozpocznij naukę
Musisz go przekonać, (namówić).

It was hard to convince her to go there.
rozpocznij naukę
Trudno było przekonać ją, aby tam pójść.

I don't like anyone to convince.
rozpocznij naukę
Nie lubię nikogo przekonywać.

Przekonanie

I have my own convictions.
rozpocznij naukę
Mam swoje przekonania.

wiara (w Boga), ufność, zaufanie.

This is my faith, I believe in God.
rozpocznij naukę
To jest moja wiara, wierzę w Boga, (wierzę Bogu).

I pray every day.
rozpocznij naukę
Modlę się codziennie.

modlitwa, człowiek modlący się

dotyczy

My prayers concern everyday life.
rozpocznij naukę
Moje modlitwy dotyczą codziennego życia.

God hears me. He answers my prayers.
rozpocznij naukę
Bóg mnie słyszy (wysłuchuje). On odpowiada na moje modlitwy.

This case doesn't concern you.
rozpocznij naukę
Ta sprawa nie dotyczy ciebie.

tak naprawdę, tak właściwie

What actually happened?
rozpocznij naukę
Co się właściwie stało?

actually we can go there.
rozpocznij naukę
Właściwie możemy tam iść.

Actually, I don't care.
rozpocznij naukę
Tak naprawdę (w sumie) mam to gdzies.

Usually I listen to the radio.
rozpocznij naukę
Najczęściej słucham radia.

I don't listen to commercial music.
rozpocznij naukę
Nie słucham muzyki komercyjnej.

Ok, I'll listen to it.
rozpocznij naukę
Ok, posłucham tego.

Primitive lyrics annoy me.
rozpocznij naukę
Prymitywne teksty mnie denerwują.

I recommend you exactly this radio.
rozpocznij naukę
Polecam Ci dokładnie to radio.

Dokładnie teraz.

I guess I listen to the radio more often than Cds.
rozpocznij naukę
Chyba radia słucham częściej, niż płyt.

Chyba tak. (Tak sądzę).

Wydaje mi się że nie.(Chyba nie).

You're kidding me!
rozpocznij naukę
Żartujesz!

I don't think you'll walk by foot?
rozpocznij naukę
Chyba nie będziesz chodzić pieszo?

dużo, wiele, znacznie

I like him much more, than her.
rozpocznij naukę
Jego lubię o wiele bardziej, niż ją.

You still have much to learn about life.
rozpocznij naukę
Ty masz jeszcze wiele do nauczenia o życiu.

My car is much older than yours.
rozpocznij naukę
Mój samochód jest znacznie starszy od twojego.

You look much better with long hair.
rozpocznij naukę
Wyglądasz znacznie lepiej z długimi włosami.

I don't want to take you too much time.
rozpocznij naukę
Nie chcę zabierać ci za dużo czasu.

Tom is too much muscular.
rozpocznij naukę
Tom jest za bardzo umięśniony.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.