english part four

 0    83 fiszki    julefa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wynaleźć, wymyślić

stworzyć, tworzyć, utworzyć, wymyślać

tell stories
rozpocznij naukę
zmyślać, wymyślać, opowiadać bajki

I want you to create a name for my new cat.
rozpocznij naukę
Chcę żebyś wymyślił imię dla mojego nowego kota.

My brother invented, that will begin studies.
rozpocznij naukę
Mój brat wymyślił, że rozpocznie studia.

Don't tell stories.
rozpocznij naukę
Nie opowiadaj.

lie, lay, lain
rozpocznij naukę
leżeć, kłaść, położyć,

lie lied lied
rozpocznij naukę
Kłamstwo kłamać

Nie kłam.

Don't tell me lies.
rozpocznij naukę
Nie mów mi kłamstw.

I think she's lying.
rozpocznij naukę
Myślę, że ona kłamie.

Rambo lies on the easy chair.
rozpocznij naukę
Rambo leży na fotelu.

fotel

Rambo lay here yesterday.
rozpocznij naukę
Rambo leżał tu wczoraj.

Rambo was laying here
rozpocznij naukę
Rambo leżał tutaj

jak na razie, na tę chwilę

At the gym is a great atmosphere I suppose.
rozpocznij naukę
Na siłowni jest świetna atmosfera sądzę.

When you buy a ticket, you know that you have to go there.
rozpocznij naukę
Jak kupisz karnet, to wiesz, że musisz tam chodzić.

At the gym you have access to different equipment.
rozpocznij naukę
Na siłowni masz dostęp do różnych urządzeń (sprzętu).

Usually I go to the gym in the evenings.
rozpocznij naukę
Zwykle chodzę do siłowni w godzinach wieczornych (wieczorami).

In the evenings there is a lot handsome guys.
rozpocznij naukę
Wieczorem jest dużo przystojnych facetów (przystojniaków).

I train about two hours, until I get sweaty.
rozpocznij naukę
Trenuję około dwie godziny, aż się spocę.

Interestingly, before thirty I wasn't sweating like now.
rozpocznij naukę
Co ciekawe, przed trzydziestką nie pociłam się tak jak teraz.

little time left to start
rozpocznij naukę
zostało mało czasu, by zacząć (i zacznie się...)

maszyna

urządzenie, przyrząd

drabina

This is a device for making...
rozpocznij naukę
To jest urządzenie (przyrząd) do robienia...

any electrical device includes a cable
rozpocznij naukę
każde urządzenie elektryczne zawiera kabel

All machines in the gym are safe
rozpocznij naukę
Wszystkie maszyny w siłowni są bezpieczne

These machines are simple devices.
rozpocznij naukę
Te maszyny to proste urządzenia.

on such ladders you can climb.
rozpocznij naukę
Na takich drabinkach można się wspinać.

As long as I want to go there, I will do it.
rozpocznij naukę
Dopóki (tak długo jak) chce mi się tam chodzić, będę to robić.

Interestingly
rozpocznij naukę
Co ciekawe

dostęp do

wyposażenie, sprzęt

dopóki, do, aż (do)

Let's wait until tomorrow.
rozpocznij naukę
Poczekajmy do jutra.

Can't you wait until I'll back home?
rozpocznij naukę
Nie możesz czekać, aż wrócę do domu?

She went shopping - she won't be back until evening.
rozpocznij naukę
Ona wyszła na zakupy, nie będzie jej aż do wieczora.

They went on holiday, they won't be back until september.
rozpocznij naukę
Udali się (pojechali) na wakacje, nie będzie ich aż do września.

As if it said Michael Jackson.
rozpocznij naukę
Jakby to powiedział Michael Jackson.

What would Kuba said.
rozpocznij naukę
Co by powiedział Kuba.

English can always be useful.
rozpocznij naukę
Angielski zawsze może się przydać.

What is important is that people understand me.
rozpocznij naukę
Ważne, że ludzie mnie rozumieją.

Why are you calling?
rozpocznij naukę
Dlaczego (po co) dzwonisz?

You wanted to say something?
rozpocznij naukę
Chciałeś coś powiedzieć?

I am already close
rozpocznij naukę
Właśnie zamykam.

I'm leaving soon.
rozpocznij naukę
Zaraz wychodzę (wyjeżdżam).

I'll tell you in a right time.
rozpocznij naukę
Powiem ci w odpowiednim czasie.

I don't know how it was between them.
rozpocznij naukę
Nie wiem, jak to było między nimi.

His previous girl was older about 10 years than him.
rozpocznij naukę
Jego poprzednia dziewczyna była starsza o 10 lat od niego.

among others
rozpocznij naukę
między innymi

zdążyć, mieć czas

He had time to show her his house.
rozpocznij naukę
Miał czas, aby pokazać jej swój dom.

He showed who he really is.
rozpocznij naukę
Pokazał jaki jest naprawdę (kim jest naprawdę).

tylko, jedynie, dopiero, zaledwie

tylko teraz

dopiero (właśnie) teraz

just now is the right time to do it.
rozpocznij naukę
Dopiero teraz jest właściwy czas, aby to zrobić.

przeszkadzać, zakłócać

Don't disturb me, because I need to learn.
rozpocznij naukę
Nie przeszkadzaj mi, bo muszę się uczyć.

przerwać, przerywać

Please don't interrupt me.
rozpocznij naukę
Nie przerywaj mi.

She interrupted him.
rozpocznij naukę
Przerwała mu.

I hate to interrupt but,...
rozpocznij naukę
Nieznoszę przerywać, ale...

I don't like housework, but I have to do this.
rozpocznij naukę
Nie lubię prac domowych, ale muszę to robić.

I have to sort out the branches.
rozpocznij naukę
Muszę uporządkować (poukładać) gałęzie.

Then you have to move them to another place.
rozpocznij naukę
Potem trzeba je przenieść w inne miejsce.

I like home work such as cleaning.
rozpocznij naukę
Lubię prace domowe, takie jak sprzątanie.

I mean I don't like home work in the yard, in the basement and stuff.
rozpocznij naukę
Mam na myśli, że nie lubię prac domowych na podwórku, w piwnicy, i innych (rzeczy).

poukładać uporządkować, posortować, oddzielić (coś od czegoś)

oddzielny, oddzielnie, odrębny, oddzielać,

Separates branches and leaves.
rozpocznij naukę
Oddziela gałęzie i liście.

Generally, stalks.
rozpocznij naukę
Ogólnie badyle.

rozładować, wyładować

He had to unload coal.
rozpocznij naukę
On musiał rozładować węgiel.

Then you have to put it into the basement.
rozpocznij naukę
Potem trzeba przełożyć to do piwnicy.

You have to put everything in the right places.
rozpocznij naukę
Musisz ułożyć wszystko we właściwych miejscach.

In the yard always has to be order.
rozpocznij naukę
Na podwórku zawsze musi być porządek.

There is always loud.
rozpocznij naukę
Tam zawsze jest głośno.

There is always cooler.
rozpocznij naukę
Tam zawsze jest chłodniej.

Arleta pushes the pushchair.
rozpocznij naukę
Arleta pcha wózek.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.