genetyka

 0    28 fiszek    martusiaczek71
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

odcinki DNA, które służą jako wzór do powstawania białek nadających nam cechy

para genów 1 cechy

2 geny (1 od matki, 2 od ojca)

2 geny 1 cechy
rozpocznij naukę
genotyp cechy

prawo Mendla (prawo czystości gamet)
rozpocznij naukę
w każdej gamecie jest połowe mniej materiału genetycznego niż w pozostałych kom., czyli po jednym chr. z pary (23szt), więc po 1 genie z pary alleli

gamety (plemniki i kom. jajowe)
rozpocznij naukę
23szt. chr. 1n- haploidalna (z połową materiału gen.)

pozostałe (budujące ciało: kom. somatyczne)
rozpocznij naukę
46szt. chr. 2n- diploidalna (z pełnym zestawem chr.)

homozygota dominująca

heterozygota

homozygota recesywna

II prawo Mendla (prawo niezależnego dziedziczenia cech)
rozpocznij naukę
allele różnych genów są rozdzielane do gamet w sposób losowy i dziedziczą się niezależnie od siebie

pełny zestaw chr. danego osobnika

nauka o dziedziczeniu cech

zestaw genów danego organizmu

zespół cech organizmu

linia czysta
rozpocznij naukę
zbiór osobników homozygotycznych względem danej cechy

krzyżówka testowa
rozpocznij naukę
polega na krzyżowaniu homozygoty recesywnej z osobnikiem o cechach dominujących

allele wielokrotne
rozpocznij naukę
gen wystepuje w populacji w więcej niż dwóch odmianach

krzyżówka dwugenowa
rozpocznij naukę
analizie poddaje się dwa różne geny, czyli geny niealleliczne, krzyżowanych organizmów

pełna dominacja allelu dominującego nad recesywnym
rozpocznij naukę
fenotyp heterozygoty i homozygoty dominującej są takie same

niepełna dominacja
rozpocznij naukę
w organizmie heterozygotycznym ujawnia się cecha pośrednia uwarunkowana parą alleli, z których żaden nie jest ani całkowicie dominujący, ani całkowicie recesywny

w heterozygocie ujawniają się jednocześnie cechy warunkowanie przez obydwa allele w takim samym stopniu jak w układach homozygotycznych (np. AB)

choroby spprzężone z płcią
rozpocznij naukę
daltonizm, hemofilia i dystrofia mięśniowa Duchenne'a

analiza rodowodów
rozpocznij naukę
jest pomocna przy określaniu genotypów i przewidywaniu cech potomstwa

wielogenowe cechy
rozpocznij naukę
ilościowe (zmienność ciągła)

zmienność ciągła
rozpocznij naukę
nie można wyróżnić wyłącznie katergorii przeciwstawnych

plejotropizm
rozpocznij naukę
wpływ poj. gen na wiele często pozornie niepowiązanych fizjologicznie cech fenotypowych

choroby dziedziczne
rozpocznij naukę
hemofiliia, mukowiscydoza, choroba Huntingtona


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.