1.1.A. Personal details

 0    50 fiszek    swiniarskimichal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dane personalne
rozpocznij naukę
personal details


kręcony
ona ma kręcone włosy
rozpocznij naukę
curly
she has curly hair

kasztanowe włosy
on ma kasztanowe włosy
rozpocznij naukę
auburn hair
he has auburn hair

niebieskie oczy
ja mam niebieskie oczy
rozpocznij naukę
blue eyes
I have blue eyes

zadarty nos
on ma zadarty nos
rozpocznij naukę
turned-up nose
he has turned-up nose

piegowata twarz
ona ma piegowatą twarz
rozpocznij naukę
freckled face
she has freckled face

slim


szkoła średnia
ja chodzę do szkoły średniej
rozpocznij naukę
secondary school
I go to secondary school

trzecia klasa
ja jestem w trzeciej klasie teraz
rozpocznij naukę
third form
I am in the third form now

ulubone przedmioty
moimi ulubonymi przedmiotami są...
rozpocznij naukę
favourite subjects
my favourite subjects are...

chemistry

biology

w przyszłości
w przyszłości chciałbym studiować medycynę
rozpocznij naukę
in the future
in the future I would like study medicine

duży dom
ja mieszkam w dużym domu
rozpocznij naukę
large house
I live in a large house

ogród
ja mieszkam w dużym domu z dużym ogrodem
rozpocznij naukę
garden
I live in a large house with a big garden

tuż poza
ja mieszkam tuż poza Krakowem
rozpocznij naukę
just outside
I live just outside Cracow

rodzice
ja mieszkam z moimi rodzicami
rozpocznij naukę
parents
I live with my parents

starszy brat
ja mieszkam z moimi starszym bratem Tomem
rozpocznij naukę
elder brother
I live with my elder brother Tom

oboje
moi rodzicie oboje pracują
rozpocznij naukę
both
my parents both work

pielęgniarka
moja mama jest pielęgniarką
rozpocznij naukę
nurse
my mother is a nurse

lokalny szpital
moja mama jest pielęgniarką w lokalnym szpitalu
rozpocznij naukę
local hospital
my mother is a nurse at the local hospital

inżynieryk elektryk
mój taka jest inżynierem elektrykiem
rozpocznij naukę
electrical engineer
my father is an electrical engineer

przedsiębiorstwo państwowe
on pracuje dla dużego przedsiębiorstwa państwowego
rozpocznij naukę
national company
he works for a big national company

on ma 22 lata
rozpocznij naukę
he is twenty two

studiować matematykę
on studiuje matematykę na uniwersytecie w Krakowie
rozpocznij naukę
study mathematics
he studies mathematics at the University of Cracow

być w dobrych stosunkach z kimś
my jesteśmy w naprawdę dobrych stosunkach wzajemnie
rozpocznij naukę
to get on well with somebody
we get on really well with each other

each other

liczyć na kogoś
ja mogę zawsze liczyć na niego
rozpocznij naukę
to count on somebody
I can always count on him

różnorodne zainteresowania
ja mam różnorodne zainteresowania
rozpocznij naukę
varied interests
I have varied interests

znudzony
ja nigdy nie jestem znudzony
rozpocznij naukę
bored
I am never bored

dwa razy w tygodniu
rozpocznij naukę
twice a week

uczęszczać na kurs niemieckiego
ja uczęszczam na kurs niemieckiego
rozpocznij naukę
to attend a German course
I attend a German course

średniozaawansowany
ja uczęszczam na kurs niemieckiego dla średniozaawansowanych studentów
rozpocznij naukę
intermediate
I attend a German course for intermediate students

podobnie jak wiele innych
podobnie jak wielu innych młodych ludzi
rozpocznij naukę
like many other
like many other young people

wolny czas
ja spędzam mój wolny czas
rozpocznij naukę
free time
I spend my free time

surfowanie po Internecie
ja spędzam mój wolny czas surfując po Internecie
rozpocznij naukę
surfing the Internet
I spend my free time surfing the Internet

spotykać przyjaciół
ja spędzam mój wolny czas spotykając przyjaciół
rozpocznij naukę
meeting friends
I spend my free time meeting friends

rozwiązywać krzyżówki
ja lubię rozwiązywać krzyżówki
rozpocznij naukę
doing crossword puzzles
I like doing crossword puzzles

chodzić na długie spacery
ja lubię chodzić na długie spacery z moim psem
rozpocznij naukę
going for long walks
I like going for long walks with my dog

szkolny chór
ona śpiewa w szkolnym chórze
rozpocznij naukę
school choir
she sings in the school choir

ćwiczyć jazdę konną
ona ćwiczy jazdę konną
rozpocznij naukę
to practise horse-riding
she practises horse-riding

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
from time to time

szczególnie
ja szczególnie lubię...
rozpocznij naukę
especially
I especially like...

optymista
ja jestem optymistą
rozpocznij naukę
optimist
I am an optimist

mieć pozytywne podejście
ja mam pozytywne podejście do życia
rozpocznij naukę
to have a positive attitude
I have a positive attitude to life

słabe strony
moją słabą stroną są...
rozpocznij naukę
week points
my weak points are...

niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience

stubbornness


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.