Zwroty łącińskie (PRAWO) - październik

 0    57 fiszek    jusoola
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
z punktu widzenia prawa obowiązującego
rozpocznij naukę
de lege lata
z punktu widzenia prawa przyszłego (pożądanych zmian)
rozpocznij naukę
de lege ferenda
prawo obowiązujące, będące w mocy
rozpocznij naukę
ius vigens
prawo bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius dispositivum
prawo zawierania umów międzynarodowych (uprawnienie państwa)
rozpocznij naukę
ius tractatuum
prawo legacji (wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych)
rozpocznij naukę
ius legationis
prawo do występowania osobiście przed sądem i wysuwania roszczeń, stawiania wniosków procesowych
rozpocznij naukę
ius postulandi
prawo do posiadania, użytkowania i pobierania pożytków
rozpocznij naukę
ius possidend, utendi et fruendi
prawo kanoniczne
rozpocznij naukę
ius canonicum
prawo cywilne
rozpocznij naukę
ius civile
prawo karne
rozpocznij naukę
ius poenale
prawo prywatne
rozpocznij naukę
ius privatum
prawo publiczne
rozpocznij naukę
ius publicum
prawo życia i śmierci
rozpocznij naukę
ius vitae et necis
na mocy prawa, prawnie
rozpocznij naukę
iure
na mocy prawa, z mocy przepisu
rozpocznij naukę
ipso iure
według prawa, z mocy ustawy
rozpocznij naukę
ex lege
z zachowaniem formalności prawnych, prawnie, ustawowo
rozpocznij naukę
lege
zgodnie z zasadami sztuki
rozpocznij naukę
lege artis
racja prawna, przyczyna wydania ustawy, cel, uzasadnienie ustawowe, sens ustawy
rozpocznij naukę
ratio legis
podstawa, uzasadnienie decyzji
rozpocznij naukę
ratio decidendi
względy ścisłego prawa
rozpocznij naukę
stricti iuris ratio
spoczywanie ustawy
rozpocznij naukę
vacatio legis
błąd co do faktu
rozpocznij naukę
error facti
błąd co do prawa
rozpocznij naukę
error iuris
źródła prawa
rozpocznij naukę
fontes iuris
źródła powstania prawa
rozpocznij naukę
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa
rozpocznij naukę
fontes iuris cognoscendi
ciężar przeprowadzenia dowodu, ciężar dowodzenia
rozpocznij naukę
onus probandi
prawo, ustawa
rozpocznij naukę
lex legis
prawa, ustawy
rozpocznij naukę
leges
prawo
rozpocznij naukę
ius iuris
prawa
rozpocznij naukę
iura
przepis ustawa ogólna
rozpocznij naukę
lex generalis
ustawa szczególna
rozpocznij naukę
lex specialis
prawo pozytywne, nadane, aktualnie obowiązujące
rozpocznij naukę
lex positiva
sprawiedliwość
rozpocznij naukę
iustitia
sędzia
rozpocznij naukę
iudex iudicis
sędziowie
rozpocznij naukę
iudices
sędzia przekupiony
rozpocznij naukę
iudex corruptus
sędzia wyłączony ze sprawy
rozpocznij naukę
iudex inhabilis
sędzia podejrzany o stronniczość
rozpocznij naukę
iudex suspectus
sądzić, wymierzać sprawiedliwość, wydawać wyrok
rozpocznij naukę
iudico
jurysdykcja, sądownictwo, zakres władzy sędziowskiej, wymiar sprawiedliwości
rozpocznij naukę
iurisdictio
prawoznawstwo, jurysprudencja
rozpocznij naukę
iurisprudentia
znajomość czegoś, biegłość w czymś
rozpocznij naukę
prudentia
sąd, opinia, pogląd, gmach sądu, kolegium sędziów, sprawa sądowa, spór, proces sądowy, wyrok.
rozpocznij naukę
iudicium
sąd, rynek rzymski, działalność publiczna, sądowa, sprawa sądowa
rozpocznij naukę
forum
sąd krajowy
rozpocznij naukę
forum domesticium
sąd krajowy
rozpocznij naukę
forum internum
sąd zagraniczny
rozpocznij naukę
forum externum
sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.
rozpocznij naukę
forum domicilii
miejsce zamieszkania
rozpocznij naukę
domicilium
sąd właściwy (właściwość sądowa)
rozpocznij naukę
forum competentis
kuria, sąd
rozpocznij naukę
curia
wzywać do sądu (dosł. wzywać do urzędu pretora)
rozpocznij naukę
in ius vocare

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.