Czynności prawne

 0    61 fiszek    kasienka932
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zdarzenie w sensie ścisłym
rozpocznij naukę
sensu stricto
wola
rozpocznij naukę
voluntas
wola przyjęcia spadku
rozpocznij naukę
pro herede gestio
w umowach stron uwzględnia się bardziej wole stron niż słowa
rozpocznij naukę
in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit
na wypadek śmierci
rozpocznij naukę
mortis causa
czynności pomiędzy zywymi
rozpocznij naukę
inter vivos
czynność mieszana z darowizną
rozpocznij naukę
negotium mixtum cum donatione
przyczyna prawna
rozpocznij naukę
causa
umorzenie istniejącego długu
rozpocznij naukę
causa solvendi
nabycie prawa czy w ogólności korzyści majątkowej
rozpocznij naukę
causa obligandi vel accquirendi
obdarowanie innej osoby
rozpocznij naukę
causa donandi
czynności przy użyciu spiżu i wagi
rozpocznij naukę
per aes et libram
archaiczna postać pożyczki
rozpocznij naukę
nexum
uwolnienie od pożyczki
rozpocznij naukę
nexi liberatio
odpowiedzialność za dług
rozpocznij naukę
solutio per aes et libram
kupno za jednego sesterca
rozpocznij naukę
mancipatio sestertio nummo uno
odstąpienie spadu
rozpocznij naukę
in iure cessio hereditatis
to, co jest od początku wadliwe, nie może zostać uzdrowione z upływem czasu
rozpocznij naukę
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
zastrzeżenie potajemne
rozpocznij naukę
reservatio mentalis
czynność nie na serio
rozpocznij naukę
per iocum
pomyłka językowa
rozpocznij naukę
lapsus linguae
błąd
rozpocznij naukę
error
błąd rodzaju czyyności prawnej
rozpocznij naukę
error in negotio
błąd tożsamości podmiotu
rozpocznij naukę
error in persona
błąd co do tożsamości przedmiotu
rozpocznij naukę
error in corpore
błąd co do substancji, materii przedmiotu
rozpocznij naukę
error in substantia
błąd co do jakości przedmotu
rozpocznij naukę
error in qualitate
powzięcie błędnego wyobrażenie było dobrze usprawiedliwione
rozpocznij naukę
probabilis
nieznajomość prawa szkodzi
rozpocznij naukę
ignorantia iuris nocet
błędna pobudka nie szkodzi ważności czynności prawnej
rozpocznij naukę
falsa causa non nocet
przymus psychiczny
rozpocznij naukę
vis compulsiva
skarga z metus
rozpocznij naukę
actio quod metus causa
ekscepcja z metus
rozpocznij naukę
exceptio quod metus causa
przywrócenie do stanu pierwotnego
rozpocznij naukę
in integrum restitutio propter metum
przymus fizyczny
rozpocznij naukę
vis absoluta
skarga z podstępu
rozpocznij naukę
actio doli
ekscepcja z podstępu
rozpocznij naukę
exceptio doli
składniki przedmiotowo istotne
rozpocznij naukę
essentialia negotii
prawo bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius cogens
składniki przedmiotowo nieistotne
rozpocznij naukę
naturalia negotii
prawo względnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius dispositivum
klauzule czynności prawnych
rozpocznij naukę
accidentalia negotii
termin
rozpocznij naukę
dies
czy pewne, kiedy niepewne
rozpocznij naukę
dies certus an, incertus quando
czy i kiedy pewne
rozpocznij naukę
dies certus an, certus quando
czy nie pewne
rozpocznij naukę
dies incertus an
termin zawieszający
rozpocznij naukę
dies a quo
termin rozwiązujący
rozpocznij naukę
dies ad quem
warunek zawieszająci
rozpocznij naukę
condicio suspensiva
warunek rozwiązujący
rozpocznij naukę
condicio resolutiva
warunek przepisany przez prawo
rozpocznij naukę
condicio iuris
sprzeczny z prawem
rozpocznij naukę
contra leges
sprzeczny z dobrymi obyczajami
rozpocznij naukę
contra bonos mores
sytuacja prawna przed spełnieniem się warunku
rozpocznij naukę
pendente condicione
syt, prawna po spełnieniu się warunku
rozpocznij naukę
existente condicione
zobowiązanie w pełni skuteczne
rozpocznij naukę
obligatio perefecta
czynności prawne, przy których warunek niedozowolony
rozpocznij naukę
actus legitimi
polecenie
rozpocznij naukę
modus
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
sukcesja
rozpocznij naukę
successio
posłaniec
rozpocznij naukę
nuntius

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.