Unit 3 "szkoła", repetytorium maturalne LONGMAN 2015

 0    210 fiszek    kinguu1912
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
boarding school
rozpocznij naukę
szkoła z internatem
college
rozpocznij naukę
uniwersytet
independent school
rozpocznij naukę
szkoła niepubliczna
kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole
primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa
public school
rozpocznij naukę
szkoła prywatna
secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia
state school
rozpocznij naukę
szkoła publiczna
vocational school
rozpocznij naukę
szkoła zawodowa
academic year
rozpocznij naukę
rok akademicki
apply to university
rozpocznij naukę
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures
rozpocznij naukę
uczęszczać na wykłady
(BA) dissertation
rozpocznij naukę
praca licencjacka
BA (Bachelor of Arts)
rozpocznij naukę
licencjat w dziale nauk humanistycznych
BEd (Bachelor of Education)
rozpocznij naukę
licencjat w dziedzine pedagogiki
BSc (Bachelor of Science)
rozpocznij naukę
licencjat w dziale nauk ścisłych
campus
rozpocznij naukę
kampus uniwersytecki
dean
rozpocznij naukę
dziekan
get a degree
rozpocznij naukę
uzyskać stopień naukowy
dorm
rozpocznij naukę
akademik
get a scholarship
rozpocznij naukę
dostać stypendium
get into university
rozpocznij naukę
dostać się na uniwersytet
graduate (n)
rozpocznij naukę
absolwent
graduate (v)
rozpocznij naukę
ukończyć studia
lecturer
rozpocznij naukę
wykładowca
MA(Master of Arts)
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
MEd (Master of Education)
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie pedagogiki
MSc (Master of Science)
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie nauk ścisłych
PhD(Doctor of Philosophy)
rozpocznij naukę
doktor
postgraduate course
rozpocznij naukę
studia magisterskie
research paper
rozpocznij naukę
publikacja naukowa
sabbatical (leave)
rozpocznij naukę
urlop naukowy
seminar
rozpocznij naukę
seminarium naukowe
term paper
rozpocznij naukę
praca semestralna
thesis
rozpocznij naukę
praca magisterska/doktorska
university fees
rozpocznij naukę
czesne
tutorial
rozpocznij naukę
konsultacje
undergraduate
rozpocznij naukę
student pierwszych trzech lat studiów
workshop
rozpocznij naukę
zajęcia praktyczne
humanities
rozpocznij naukę
nauki humanistyczne
law
rozpocznij naukę
prawo
linguistics
rozpocznij naukę
językoznawstwo
psychology
rozpocznij naukę
psychologia
social sciences
rozpocznij naukę
nauki społeczne
sociology
rozpocznij naukę
socjologia
certificate
rozpocznij naukę
certyfikat
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
deputy head
rozpocznij naukę
wicedyrektor
enrol on a course
rozpocznij naukę
zapisać się na kurs
extra-curricular activities
rozpocznij naukę
zajęcia dodatkowe
follow the curriculum
rozpocznij naukę
realizować program nauczania
form teacher
rozpocznij naukę
wychowawca
head teacher
rozpocznij naukę
dyrektor
mixed-ability class
rozpocznij naukę
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
optional
rozpocznij naukę
nieobowiązkowy
schoolchild
rozpocznij naukę
uczen
school fees
rozpocznij naukę
czesne
school year
rozpocznij naukę
rok szkolny
state education
rozpocznij naukę
szkolnictwo publiczne
curriculum
rozpocznij naukę
program nauczania
teaching staff
rozpocznij naukę
grono pedagogiczne
term
rozpocznij naukę
semester
timetable
rozpocznij naukę
plan lekcji
backpack
rozpocznij naukę
plecak
compass
rozpocznij naukę
cyrkiel
file
rozpocznij naukę
segregator
folder
rozpocznij naukę
teczka
fountain pen
rozpocznij naukę
pióro wieczne
highlighter
rozpocznij naukę
zakreślacz
hole punch
rozpocznij naukę
dziurkacz
notepad
rozpocznij naukę
notatnik
notebook
rozpocznij naukę
zeszyt
paperclip
rozpocznij naukę
spinacz do papieru
pencil sharpener
rozpocznij naukę
temperówka
rubber
rozpocznij naukę
gumka
ruler
rozpocznij naukę
linijka
set square
rozpocznij naukę
ekierka
stapler
rozpocznij naukę
zszywacz
analyse
rozpocznij naukę
analizować
Chemistry
rozpocznij naukę
Chemia
economics
rozpocznij naukę
ekonomia
english literature
rozpocznij naukę
angielski, literatura angielska
essay
rozpocznij naukę
wypracowanie
geography
rozpocznij naukę
geografia
graph
rozpocznij naukę
wykres
history
rozpocznij naukę
historia
interpretation
rozpocznij naukę
interpretacja
maths
rozpocznij naukę
matematyka
paper textbook
rozpocznij naukę
podręcznik w wersji papierowej
electronic textbook
rozpocznij naukę
podręcznik w wersji elektronicznej
run experiments
rozpocznij naukę
przeprowadzać eksperymenty
science
rozpocznij naukę
przedmioty ścisłe
solve quadratic equations
rozpocznij naukę
rozwiązywać równania kwadratowe
take notes
rozpocznij naukę
robić notatki
test tube
rozpocznij naukę
próbówka
write up an experiment
rozpocznij naukę
opisać doświadczenie
abilities
rozpocznij naukę
zdolności
academic results
rozpocznij naukę
wyniki w nauce
academic standards
rozpocznij naukę
poziom nauczania
all-round development
rozpocznij naukę
wszechstronny rozwój
attend school
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły
average
rozpocznij naukę
przeciętny
bookworm
rozpocznij naukę
mól książkowy
brainstorm
rozpocznij naukę
burza mózgów
creativity
rozpocznij naukę
kreatywnośc
distinguished
rozpocznij naukę
wybitny
excel at sth
rozpocznij naukę
celować w czymś
talented
rozpocznij naukę
uzdolniony
give feedback on homework
rozpocznij naukę
omawiać pracę domową
homeschooling
rozpocznij naukę
nauczanie domowe
know-it-all
rozpocznij naukę
mądrala
learning difficulties
rozpocznij naukę
trudności w uczeniu się
make progress
rozpocznij naukę
robić postępy
learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć
outstanding grades
rozpocznij naukę
znakomite oceny
pay attention to
rozpocznij naukę
słuchać uważnie kogoś/czegoś
set targets
rozpocznij naukę
wyznaczać cele
skills
rozpocznij naukę
umiejętności
swot
rozpocznij naukę
kujon
take attendance
rozpocznij naukę
sprawdzać listę obecności
teamwork
rozpocznij naukę
praca zespołowa
be off school
rozpocznij naukę
nie chodzić do szkoły (z powodu choroby)
bully (v)
rozpocznij naukę
prześladować
bully (n)
rozpocznij naukę
prześladowca
bullying
rozpocznij naukę
prześladowanie
CCTV camera
rozpocznij naukę
kamera monitoringu
cheat
rozpocznij naukę
oszukiwać, ściągać
copy from sb
rozpocznij naukę
spisywać od kogoś
cheat notes
rozpocznij naukę
ściągi
do well at school
rozpocznij naukę
mieć dobre wyniki w szkole
do badly at school
rozpocznij naukę
mieć złe wyniki w szkole
do well in exams
rozpocznij naukę
mieć dobre wyniki na egzaminach
do badly in exams
rozpocznij naukę
mieć złe wyniki na egzaminach
dyslexia
rozpocznij naukę
dyslekcja
expel sb from school
rozpocznij naukę
wyrzucić kogoś ze szkoły
expulsion
rozpocznij naukę
wydalenie
fail to achieve sth
rozpocznij naukę
nie osiągnąć czegoś
failure
rozpocznij naukę
porażka
get poor results
rozpocznij naukę
mieć słabe wyniki
have a hard time
rozpocznij naukę
mieć trudności
hopeless at Maths
rozpocznij naukę
beznadziejny z matmy
individual approach
rozpocznij naukę
indywidualne podejscie
misbehave
rozpocznij naukę
źle się zachowywać
offence
rozpocznij naukę
przewinienie
overcome problems
rozpocznij naukę
pokonywać problemy
remedial classes
rozpocznij naukę
zajęcia wyrównawcze
skip lessons
rozpocznij naukę
chodzić na wagary
special education needs
rozpocznij naukę
specjalne potrzeby edukacyjne
support
rozpocznij naukę
wsparcie
weaker areas
rozpocznij naukę
słabe punkty
A-levels
rozpocznij naukę
brytyjska matura
assessment
rozpocznij naukę
ocena, ocenianie
entrance exam
rozpocznij naukę
egzamin wstępny
exam paper
rozpocznij naukę
arkusz egzaminacyjny
exam results
rozpocznij naukę
wyniki egzaminu
examination rules
rozpocznij naukę
zasady zdawania egzaminu
external exam
rozpocznij naukę
egzamin zewnętrzny
internal exam
rozpocznij naukę
egzamin wewnętrzny
fail an exam
rozpocznij naukę
niezdać egzaminu
flunk an exam
rozpocznij naukę
oblać egzamin
GCSEs
rozpocznij naukę
brytyjski egzamin gimnazjalny
grade
rozpocznij naukę
stopień, ocena
grade point average
rozpocznij naukę
średnia ocen
mark (n)
rozpocznij naukę
stopień wyrażony w punktach
mark (v)
rozpocznij naukę
sprawdzać, oceniać
mock exam
rozpocznij naukę
egzamin próbny
online report
rozpocznij naukę
dzienniczek internetowy
pass an exam
rozpocznij naukę
zdać egzamin
past papers
rozpocznij naukę
arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich
retake an exam
rozpocznij naukę
zdawać egzamin ponownie
school-leaving exam
rozpocznij naukę
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
school report
rozpocznij naukę
świadectwo szkolne
score 100 points
rozpocznij naukę
otrzymać 100 punktów
set an exam
rozpocznij naukę
przygotowywać egzamin
take an exam
rozpocznij naukę
podejść do egzaminu
take a test
rozpocznij naukę
pisać sprawdzian
afterschool club
rozpocznij naukę
świetlica szkolna
attend a course
rozpocznij naukę
chodzić na kurs
be a member
rozpocznij naukę
być członkiem
become a member
rozpocznij naukę
zostać członkiem
develop artistically
rozpocznij naukę
rozwijać zdolności artystyczne
develop leadership skills
rozpocznij naukę
rozwijać zdolności przywódcze
develop interpersonal skills
rozpocznij naukę
rozwijać zdolności interpersonalne
first aid training
rozpocznij naukę
kurs pierwszej pomocy
join a club
rozpocznij naukę
zapisać się do klubu
join a gym
rozpocznij naukę
zapisać się na siłownię
participate in
rozpocznij naukę
brać udział w
school choir
rozpocznij naukę
chór szkolny
school orchestra
rozpocznij naukę
orkiestra szkolna
society
rozpocznij naukę
towarzystwo, stowarzyszenie
sports club
rozpocznij naukę
kółko sportowe
drama club
rozpocznij naukę
kółko teatralne
chess club
rozpocznij naukę
kółko szchowe
photography club
rozpocznij naukę
kółko fotograficzne
voluntary
rozpocznij naukę
dobrowolny
be off school
rozpocznij naukę
być nieobecnym w szkole
catch up on school work
rozpocznij naukę
nadrobić materiał z zajęć
catch up with the rest of the class
rozpocznij naukę
dogonić resztę klasy
drop out of school
rozpocznij naukę
rzucić szkołę
fall behind with school work
rozpocznij naukę
mieć zaległości w nauce
get down to work
rozpocznij naukę
zabrać się do pracy
hand in homework
rozpocznij naukę
oddać pracę domową
note down
rozpocznij naukę
zapisywać
take in information
rozpocznij naukę
przyswajać informacje
turn up late
rozpocznij naukę
spóźnić się
a piece of cake
rozpocznij naukę
łatwizna
burn the midnight oil
rozpocznij naukę
pracować do późna w nocy
feel out of your depth
rozpocznij naukę
całkowicie się pogubić
know sth inside out
rozpocznij naukę
znać coś na wylot
pass an exam with flying colours
rozpocznij naukę
zdać egzamin śpiewająco

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.