17.02.17 Engineering

 0    28 fiszek    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Wyboista droga

but somewhat perplexing
rozpocznij naukę
ale nieco kłopotliwy

it was formed by acquisition
rozpocznij naukę
została utworzona przez przejęcie

A fairly recent addition to
rozpocznij naukę
Dość najnowszym dodatkiem do

unlike its fellow majors is a privately held company
rozpocznij naukę
w przeciwieństwie do swoich kolegów kierunków jest prywatną firmą

quantities of undifferentiated material
rozpocznij naukę
Ilości materiału niezróżnicowanych

solid pellets of polymers
rozpocznij naukę
stałe granulki, z polimerów

Its facilities are
rozpocznij naukę
Jego wyposażeniem są

primary extractive industries
rozpocznij naukę
Głównymi przemysł wydobywczy

The supply chain networks for the automotive sector are complex
rozpocznij naukę
Sieci łańcucha dostaw dla branży motoryzacyjnej jest złożony

by the end of the decade
rozpocznij naukę
pod koniem obecnej dekady

is becoming increasingly important in a wide variety of applications
rozpocznij naukę
staje się coraz bardziej ważne w wielu różnych zastosowaniach

Machine vision systems in industry depend upon it
rozpocznij naukę
Systemy wizyjne w przemyśle zależy od niego

can struggle to make out details in the dark
rozpocznij naukę
Można mieć problem, aby dostrzec szczegóły w ciemności

explained that rather than
rozpocznij naukę
wyjaśnił, że zamiast

which greatly reduces the data output
rozpocznij naukę
co znacznie zmniejsza dane wyjściowe

is effectively no time lag
rozpocznij naukę
faktycznie nie ma opóźnienienia

endure a reasonable fall without breaking.
rozpocznij naukę
znosić rozsądny upadek bez zepsucia

Quite simply, robots with legs can go a lot of places that wheels cannot
rozpocznij naukę
Po prostu, roboty z nogami mogą przejść wiele miejsc, gdzie koła nie może

help reduce delays and cut costs
rozpocznij naukę
przyczynić się do zmniejszenia opóźnień i cięcia kosztów

As well as reducing the need for compensation
rozpocznij naukę
Jak również zmniejszenie zapotrzebowania na rekompensaty

systematically getting better at every aspect of what we do
rozpocznij naukę
systematycznie coraz lepiej w każdym aspekcie tego, co robimy

We have progressively built the knowledge and competence
rozpocznij naukę
stopniowo budujemy wiedzę i kompetencje

50 year period.
rozpocznij naukę
50 letni okres.

Can you imagine that a 1958 Corvette design would pass the safety and performance requirements of 2006 (let alone 2017)? Me neither.
rozpocznij naukę
Czy można sobie wyobrazić, że 1958 Corvette projekt przejdzie wymogi bezpieczeństwa i wydajności 2006 (nie mówiąc już o 2017)? Ja też nie.

Why haven’t aircraft designs kept up with automobiles
rozpocznij naukę
Dlaczego projekty samolotów nie są na bieżąco z samochodami

It’s not due to a lack of creative
rozpocznij naukę
To nie z powodu braku creatywności

product liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za produkt


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.