czasowniki nieregularne

 0    203 fiszki    piotrmaksym
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

arise arose arisen

awake awoke awoken

be was/were been

bear bore borne

beat beat beaten

become became become

begin began begun

bend bent bent

bereave bereft bereft

bereave bereaved bereaved

założyć się
rozpocznij naukę
bet bet bet

bid bid bid

bind bound bound

bite bit bitten

bleed bled bled

blow blew blown

break broke broken

breed bred bred

bring brought brought

nadawać (radio, tv)
rozpocznij naukę
broadcast broadcast broadcast

build built built

burn burnt burnt

burst burst burst

buy bought bought

cast cast cast

catch caught caught

choose chose chosen

cling clung clung

przychodzić
rozpocznij naukę
come came come

cost cost cost

ustalać koszt
rozpocznij naukę
cost costed costed

skradać się
rozpocznij naukę
creep crept crept

cut cut cut

traktować zajmować się
rozpocznij naukę
deal dealt dealt

dig dug dug

do did done

draw drew drawn

śnić marzyć
rozpocznij naukę
dream dreamt dreamt

drink drank drunk

prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive drove driven

eat ate eaten

fall fell fallen

feed fed fed

feel felt felt

fight fought fought

find found found

flee fled fled

fling flung flung

fly flew flown

powstrzymywać się
rozpocznij naukę
forbear forbore forborne

forbid forbade forbidden

przewidywać zapowiadać
rozpocznij naukę
forecast forecast forecast

przewidywać
rozpocznij naukę
foresee foresaw foreseen

przepowiadać
rozpocznij naukę
foretell foretold foretold

forget forgot forgotten

forgive forgave forgiven

forsake forsook forsaken

freeze froze frozen

get got got

give gave given

iść jechać
rozpocznij naukę
go went gone

grind ground ground

grow grew grown

wieszać (rzecz)
rozpocznij naukę
hang hung hung

wieszać (człowieka)
rozpocznij naukę
hang hanged hanged

mieć posiadać
rozpocznij naukę
have had had

hear heard heard

hew hewed/hewn hewed

hide hid hidden

hit hit hit

hold held held

hurt hurt hurt

trzymać utrzymywać
rozpocznij naukę
keep kept kept

kneel knelt knelt

dziać robić na drutach
rozpocznij naukę
knit knitted/knit knitted/knit

know knew known

lay laid laid

lead led led

opierać się
rozpocznij naukę
lean leant leant

learn learnt learnt

leave left left

lend lent lent

let let let

lie lay lain

lie lied lied

light lit lit

lose lost lost

make made made

mean meant meant

meet met met

wprowadzać w błąd
rozpocznij naukę
mislead misled misled

zrobić błąd ortograficzny
rozpocznij naukę
misspell misspelt misspelt

pomylić się
rozpocznij naukę
mistake mistook mistaken

źle zrozumieć
rozpocznij naukę
misunderstand misunderstood misunderstood

mow mowed mown/mowed

przewyższać
rozpocznij naukę
outto outdid outdone

outgrow outgrew outgrown

overcome overcame overcome

przesadzać w czymś
rozpocznij naukę
overdo overdid overdone

przekraczać kredyt
rozpocznij naukę
overdraw overdrew overdrawn

overfeed overfed overfed

przypadkowo usłyszeć
rozpocznij naukę
overhear overheard overheard

oversleep overslept overslept

overtake overtook overtaken

pay paid paid

put put put

przestać opuścić
rozpocznij naukę
quit quit/quited quit/quited

read read read

rebuild rebuilt rebuilt

rewind rewound rewound

rewrite rewrote rewritten

uwalniać od czegoś
rozpocznij naukę
rid rid/ridded rid/ridded

ride rode ridden

ring rang rung

obrączkować
rozpocznij naukę
ring ringed ringed

podnosić się
rozpocznij naukę
rise rose risen

run ran run

saw sawed sawn

say said said

see saw seen

seek sought sought

sell sold sold

send sent sent

umieszczać natawiać
rozpocznij naukę
set set set

sew sewed sewn

shake shook shaken

shear sheared shorn

lać przelewać
rozpocznij naukę
shed shed shed

shine shone shone

shine shined shined

shoot shot shot

show showed shown

kurczyć się
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk

shut shut shut

sing sang sung

sink sank sunk

sit sat sat

slay slew slain

sleep slept slept

slide slid slid

sling slung slung

podkradać się
rozpocznij naukę
slink slunk slunk

rozcinać pękać
rozpocznij naukę
slit slit slit

wąchać pachnieć
rozpocznij naukę
smell smelt smelt

sow sowed sown

speak spoke spoken

speed sped sped

przyspieszać
rozpocznij naukę
speed up speeded up speeded up

literować pisać ortograficznie
rozpocznij naukę
spell spelt spelt

wydawać pieniądze
rozpocznij naukę
spend spent spent

spill spilt spilt

spin spun spun

spit spat spat

rozłupać rozdzielić
rozpocznij naukę
split split split

spoil spoilt spoilt

spread spread spread

spring sprang sprung

stand stood stood

steal stole stolen

przyleić wetknąć
rozpocznij naukę
stick stuck stuck

śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink stank stunk

strew strewed strewn

stride strode stridden

strike strung strung

string strung strung

strive strove striven

kląć przysięgać
rozpocznij naukę
swear swore sworn

sweat sweat sweat

sweep swept swept

swell swelled swollen

swin swam swum

swing swung swung

take took taken

teach taught taught

tear tore torn

opowiedzieć
rozpocznij naukę
tell told told

think thought thought

throw threw thrown

thrust thrust thrust

tread trod trodden

wyprostować
rozpocznij naukę
unbend unbent unbent

rozwiązywać coś związanego
rozpocznij naukę
unbind unbound unbound

poddawać się czemuś
rozpocznij naukę
undergo underwent undergone

leżęć pod czymś
rozpocznij naukę
underlie underlay underlain

understand understood understood

przedsiębrać
rozpocznij naukę
undertake undertook undertaken

odwiązywać
rozpocznij naukę
undo undid undone

unwind unwound unwound

uphold upheld upheld

wywracać wzburzać
rozpocznij naukę
upset upset upset

wake woke woken

nosić ubranie
rozpocznij naukę
wear wore worn

weave wove woven

wed wed wed

weep wept wept

wet wet wet

win won won

nakręcać nawijać
rozpocznij naukę
wind wound wound

withdraw withdrew withdrawn

wstrzymywać
rozpocznij naukę
withhold withheld withheld

wytrzymywać
rozpocznij naukę
withstand withstood withstood

wykręcać wyżymać
rozpocznij naukę
wring wrung wrung

write wrote written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.