Świat przyrody 2 etap suka gosek

 0    131 fiszek    profil290
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
acid rain

aerosol

atmosphere

ulegający biogradacji
rozpocznij naukę
biodegradable

car exhaust fumes

dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide

zmiana klimatu
rozpocznij naukę
climate change


ochrona przyrody/środowiska
rozpocznij naukę
conservation

konsumpcjonizm
rozpocznij naukę
consumerism

consumption

wylesianie, deforestacja
rozpocznij naukę
deforestation

jednorazowego użytku
rozpocznij naukę
disposable

zagrożone gatunki
rozpocznij naukę
endangered species

energooszczędny
rozpocznij naukę
energy-saving

środowisko naturalne
rozpocznij naukę
environment

dotyczący środowiska
rozpocznij naukę
environmental

environmentalist

wymarły (gatunek)
rozpocznij naukę
extinct

wyginięcie, wymarcie
rozpocznij naukę
extinction

zagrożony wyginięciem
rozpocznij naukę
at risk of extinction

na granicy wymarcia
rozpocznij naukę
on the brink of extinction

spadek temperatury
rozpocznij naukę
fall in temperature

globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming

gravity

efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect

siedlisko gatunku
rozpocznij naukę
habitat

gorąco, ciepło
rozpocznij naukę
heat

industry

wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
dump


litter

zasoby naturalne
rozpocznij naukę
natural resources

oil spill

organiczny, naturalny
rozpocznij naukę
organic

nadmierny połów ryb
rozpocznij naukę
overfishing

przeludnienie
rozpocznij naukę
overpopulation

powłoka ozonowa
rozpocznij naukę
ozone layer

dziura ozonowa
rozpocznij naukę
hole in the ozone layer

bezpieczny dla powłoki ozonowej
rozpocznij naukę
ozone-friendly

petrol

benzyna bezołowiowa
rozpocznij naukę
unleaded petrol

podbiegunowa czapa lodowa
rozpocznij naukę
polar ice cap

zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
pollution

zanieczyszczenie powietrza
rozpocznij naukę
air pollution

zanieczyszczenie gleby
rozpocznij naukę
soil pollution

zanieczyszczenie wody
rozpocznij naukę
water pollution

gatunki chronione
rozpocznij naukę
protected species

las deszczowy, las tropikalny
rozpocznij naukę
rainforest

ponowne przetwarzanie zużytych gumowych jebadeł
rozpocznij naukę
recykling

wzrost temperatury
rozpocznij naukę
rise in temperaturenienaruszający równowagi ekologicznej
rozpocznij naukę
sustainable

rolnictwo zrównoważone
rozpocznij naukę
sustainable agriculture

zrównoważony rozwój
rozpocznij naukę
sustainable development

naruszający równowagę ekologiczną
rozpocznij naukę
unsustainable

tidal

przypływ, odpływ
rozpocznij naukę
tide

promieniowanie ultrafioletowe
rozpocznij naukę
ultra-violet radiation


dzika przyroda
rozpocznij naukę
wildlife

absorb

palić, spalić
rozpocznij naukę
burn

umożliwiać
rozpocznij naukę
enable

generate


zanieczyszczać
rozpocznij naukę
pollute

protect

ponownie przetwarzać gumowe jebadła
rozpocznij naukę
recycle

oszczędzać
rozpocznij naukę
save

podtrzymywać, utrzymywać
rozpocznij naukę
sustain

become extinct

palić śmieci
rozpocznij naukę
burn rubbish

wycinać lasy
rozpocznij naukę
cut down forests

niszczyć środowisko
rozpocznij naukę
destroy the environment

niszczyć zasoby
rozpocznij naukę
destroy resources

przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
environmentally friendly

produkty ekologiczne
rozpocznij naukę
environmentally friendly products

wytwarzać dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
generate CO2

szkodzić środowisku
rozpocznij naukę
harm the environment

szkodliwy dla środowiska
rozpocznij naukę
harmful to the environment

zostawić odkręcony kran
rozpocznij naukę
leave the water running

przenikać przez atmosferę
rozpocznij naukę
pass through the atmosphere

sprzątać śmieci
rozpocznij naukę
pick up litter

wskazywać coś, zwrócić uwagę na coś
rozpocznij naukę
point sth out

zapobiegać globalnemu ociepleniu
rozpocznij naukę
prevent global warming

chronić środowisko naturalne
rozpocznij naukę
protect the environment

chronić dziką przyrodę
rozpocznij naukę
protect wildlife

zmniejszać emisję gazów cieplarnianych
rozpocznij naukę
reduce rhe emissions of greenhouse gases

oszczędzać energię
rozpocznij naukę
save energy

oszczędzać wodę
rozpocznij naukę
save water

segregować śmieci
rozpocznij naukę
sort rubbish

wyrzucić coś
rozpocznij naukę
throw sth out

wyłączyć światło
rozpocznij naukę
turn off the light

marnować energię
rozpocznij naukę
waste energy

marnować zasoby
rozpocznij naukę
waste resources

czysta energia elektryczna
rozpocznij naukę
clean electricity

energy

alternatywne źródła energii
rozpocznij naukę
alternative energy sources

energia geotermalna
rozpocznij naukę
geothermal energy

energia nuklearna
rozpocznij naukę
nuclear energy

energia odnawialna
rozpocznij naukę
renewable energy

źródło energii
rozpocznij naukę
source of energy

całkowite zużycie energii
rozpocznij naukę
total energy consumption


paliwo kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuel

energia elektryczna z hydroelektrowni
rozpocznij naukę
hydroelectricity

natural gas

ropa naftowa
rozpocznij naukę
oil


energia elektryczna
rozpocznij naukę
electric power

energia słoneczna
rozpocznij naukę
solar power

energia wodna
rozpocznij naukę
water power

energia wiatrowa
rozpocznij naukę
wind power

power station

elektrownia hydroelektryczna
rozpocznij naukę
Hydroelectric power station

bateria słoneczna
rozpocznij naukę
solar battery

farma wiatrowa
rozpocznij naukę
wind farm

turbina wiatrowa
rozpocznij naukę
wind turbine

być wzorowanym na czymś
rozpocznij naukę
be modeled on sth

spalać paliwo
rozpocznij naukę
burn fuel

spalać benzynę
rozpocznij naukę
burn petrol

wytwarzać energię
rozpocznij naukę
generate energy

odbijać światło
rozpocznij naukę
reflect light

magazynować wodę
rozpocznij naukę
store waterplanet

satellite

wszechświat
rozpocznij naukę
universe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.