If being a gentleman is your thing, stay away from Scandinavia!

 0    59 fiszek    Kluska1313
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dozwolony
rozpocznij naukę
allowed
kierować się
rozpocznij naukę
to head
przejście
rozpocznij naukę
an aisle
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
rozpocznij naukę
luggage
Where did you leave your luggage?
stojak
rozpocznij naukę
rack
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
rozpocznij naukę
calm
Stay calm, I got this.
ciężki dzień
rozpocznij naukę
tough day
przechylony
rozpocznij naukę
lopsided
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
rozpocznij naukę
to suggest
I suggest we study for the final exam.
pchać
Przestań mnie popychać!
rozpocznij naukę
push
Stop pushing me!
obniżać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
rozpocznij naukę
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
krzyczeć
rozpocznij naukę
to scream
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
rozpocznij naukę
equal
All our employees are equal.
chyba, że
rozpocznij naukę
unless
niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled
rycerskość
rozpocznij naukę
chivalry
zdolny
rozpocznij naukę
Capable
gardzić
Nicole to taka okropna osoba. Gardzę nią!
rozpocznij naukę
despise
Nicole is such a horrible person. I despise her!
łaskawie
rozpocznij naukę
graciously
błyszczący
Uwielbiam błyszczącą biżuterię.
rozpocznij naukę
shiny
I love shiny jewellery.
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
rozpocznij naukę
perhaps, maybe
Perhaps we could send her some flowers?
raczej
rozpocznij naukę
rather
zmuszać kogoś
rozpocznij naukę
to force someone
odmowa
rozpocznij naukę
refusal
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
rozpocznij naukę
polite
We only hire polite people.
gościnność
rozpocznij naukę
hospitality
uprzejmość
rozpocznij naukę
courtesy
kontynuować
rozpocznij naukę
to proceed, continue
celowo
rozpocznij naukę
deliberately
co najmniej
rozpocznij naukę
nothing less than
zdumienie
rozpocznij naukę
amazement
gest
To jest prosty gest do zrobienia.
rozpocznij naukę
a gesture
This is a simple gesture to make.
pokornie, skromnie
rozpocznij naukę
humbly
w kierunku
rozpocznij naukę
towards
odrzucić ofertę
rozpocznij naukę
to decline the offer
przemienić się
rozpocznij naukę
turn into
zagrożony, w zagrożeniu
rozpocznij naukę
at stake
stracić twarz
rozpocznij naukę
lose face
słabsza płeć
rozpocznij naukę
weaker sex
napięcie
rozpocznij naukę
tension
łatwość
rozpocznij naukę
ease
jak gdyby
rozpocznij naukę
as if
łagodzić, załagodzić
rozpocznij naukę
to ease
facet, gość
rozpocznij naukę
fellow
przechylać się
rozpocznij naukę
to lean over
ostatecznie, w końcu
rozpocznij naukę
eventually, finally
zawstydzić, zakłopotać
rozpocznij naukę
to embarrass
szowinistyczna świnia
rozpocznij naukę
chauvinist pig
podnieść
rozpocznij naukę
to raise
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
rozpocznij naukę
to offer
The bank offered me a loan.
otwierać drzwi kobietą
rozpocznij naukę
to open doors for women
chodnik
rozpocznij naukę
sidewalk
potężna
rozpocznij naukę
powerful
bogini
rozpocznij naukę
goddess
niezależna
rozpocznij naukę
independent
dumna
rozpocznij naukę
proud
tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as
wdzięczność
rozpocznij naukę
gratitude
nie zbliżaj się
rozpocznij naukę
stay away

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.