what is psychology

 0    117 fiszek    Daria50
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

w dziedzinie psychologii
rozpocznij naukę
in the field of psychology

psychoanaliza
rozpocznij naukę
psychoanalysis

dały początek
rozpocznij naukę
gave rise to

teoria marzeń sennych
rozpocznij naukę
dream theory

hallucinations


zaburzenie psychiczne
rozpocznij naukę
mental disorder

nadmierna stymulacja
rozpocznij naukę
overstimulation

prowadzić do
rozpocznij naukę
lead to

napięcie emocjonalne
rozpocznij naukę
emotional tension

teoria konstruktów osobistych
rozpocznij naukę
Personal Construct Theory

proponent

warunkowanie instrumentalne
rozpocznij naukę
operant conditioning

projection

przypisywanie swoich uczuć
rozpocznij naukę
attributing your feelings

świadomość umysłu
rozpocznij naukę
consious mind

accesible

pozazmyslowe
rozpocznij naukę
extrasensory

podświadomość
rozpocznij naukę
subconscious

reinforcement

treatable

forensic

pobudzać wyobraźnię
rozpocznij naukę
stimulate the imagination

bardziej świadomi
rozpocznij naukę
more conscious of

Codzienne warunki pracy
rozpocznij naukę
Daily working conditions

warunkowanie instrumentalne
rozpocznij naukę
operant conditioning

na behawioryzmu oparto
rozpocznij naukę
were Based on behaviourism

projection

aktywność umysłowa
rozpocznij naukę
mental activity

biochemistry

nadmiernie stymulują
rozpocznij naukę
overstimulate

unfeeling

inhibition

narcissism

neurosis

reinforcement

zaburzenia świadomości
rozpocznij naukę
disorder of consciousness

psychologia osobowości
rozpocznij naukę
personality psychology

paranoic

przeniesienie
rozpocznij naukę
transference

Klasyfikacja i definicja
rozpocznij naukę
classification and definition

podobieństwa i roznice
rozpocznij naukę
comparison and contrast

przyczyna i skutek
rozpocznij naukę
cause and effect

sekwencja wydarzeń
rozpocznij naukę
sequence of events

Etapy procesu
rozpocznij naukę
stages of a process

Teorie i opinie wspierające informacje
rozpocznij naukę
theories or opinions then supporting information

schemat drzewo
rozpocznij naukę
tree diagram

diagram sekwencji działań
rozpocznij naukę
flow chart

Nagłówki i notatki
rozpocznij naukę
headings and notes

kółko i odgalezienia
rozpocznij naukę
spidergram


timeline

dwie kolumny
rozpocznij naukę
two columns

Psychologia rozwojowa
rozpocznij naukę
developmental psychology

warunkowanie klasyczne
rozpocznij naukę
classical conditioning

Historia psychologii
rozpocznij naukę
history of psychology

uzależnienie od narkotyków
rozpocznij naukę
drug dependency

planowanie w psychologii społecznej
rozpocznij naukę
gov planning

dynamika grupy
rozpocznij naukę
group dynamic

struktura organizacyjna
rozpocznij naukę
organizational structure

struktura mózgu
rozpocznij naukę
brain structure

układ nerwowy
rozpocznij naukę
nervous system

gdzie uses neuropsycholiogy
rozpocznij naukę
commerce and medicine

rozwój mózgu
rozpocznij naukę
brain development

dobór personelu
rozpocznij naukę
Staff selection

gdzie uses clinical psychology
rozpocznij naukę
schools and universities

nowe doświadczenia
rozpocznij naukę
new experiences

należą do grupy
rozpocznij naukę
belong to Group

niskie dochody
rozpocznij naukę
low income

zależność
rozpocznij naukę
dependency

leki uzależniające
rozpocznij naukę
drugs addictive

łatwo nakłonić do brania narkotyków
rozpocznij naukę
easy to persuade to take drugs

nauka języka u dzieci
rozpocznij naukę
language acquisition in children

przedjęzykowy
rozpocznij naukę
prelinguistic

rozpoznawać głos matki
rozpocznij naukę
recognize mother's voice

zrozumieć podstawowe słownictwo
rozpocznij naukę
understand Basic vocabulary

lingwistyczny
rozpocznij naukę
linguistic

rozwój poznawczy
rozpocznij naukę
cognitive development

konkretny ops
rozpocznij naukę
concrete ops

stimulus

ślinić się
rozpocznij naukę
salivate

szczur w szklanym pudelku
rozpocznij naukę
rat in Glass box

nacisnąć dźwignię przez przypadek
rozpocznij naukę
hit lever by chance

odruch warunkowy
rozpocznij naukę
conditioned reflex

nerw wzrokowy
rozpocznij naukę
optic nerve

percepcja od wrażeń zmysłowych
rozpocznij naukę
perception from sensory experiences

sprawdź wymowę nazw
rozpocznij naukę
check the pronunciation of names

sala wykładowa
rozpocznij naukę
lecture room

na górze arkusza papieru
rozpocznij naukę
at the top of a sheet of paper


rolemodels

obserwowalne dowody
rozpocznij naukę
observable evidence

empirical

wyłącznie na logice / racjonalne
rozpocznij naukę
entirely on logic / rational

response

hipnotyzować
rozpocznij naukę
mesmerize hypnotise

przesadny strach
rozpocznij naukę
exaggerated fear

przez profilowanie
rozpocznij naukę
by profiling

dochodzenie policyjne
rozpocznij naukę
Police investigations

cognitive

świadomy / świadoma
rozpocznij naukę
being aware / conscious

transakcyjna
rozpocznij naukę
transactional

typy osobowości
rozpocznij naukę
personality types

counselling

aristotle

od niemowlęctwa
rozpocznij naukę
from infancy

łańcuch przyczynowo skutkowy
rozpocznij naukę
the chain of cause

wielokrotny efekt
rozpocznij naukę
multiple effect

to grieve

bereavement

branży detalicznej
rozpocznij naukę
retail industry

perpetrator

odnosić korzyści z
rozpocznij naukę
to benefit from

lunatic

być w zaprzeczeniu
rozpocznij naukę
to be in the denial

extintion

terms and conditions


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.