Speakout Unit 7

 0    62 fiszki    jolapapior
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

costume drama
rozpocznij naukę
film kostiumowy

current (tendency) / (present)
current issue words that are no longer current
rozpocznij naukę
nurt, trend / obecny, aktualny
current issue słowa, które wyszły z powszechnego użycia

Sprawy, wydarzenie

docudrama

seryjny

series
This new TV series is awesome!
rozpocznij naukę
seria
Ten nowy serial jest świetny!

serial komediowy

szkic, zarys

opera
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod

affectionately
rozpocznij naukę
pieszczotliwie, czule

air
Everyone will get a chance to air their views.
rozpocznij naukę
nadawać
Everyone will get a chance to air their views.

Najlepiej ocenione

surroundings (n pl)
I soon got used to my new surroundings.
rozpocznij naukę
okolice
I soon got used to my new surroundings.

get used
to get used to each other
rozpocznij naukę
przyzwyczaić
to get used to each other

to sit on sb's lap
rozpocznij naukę
usiąść komuś na kolanach

one-off (payment, oportunity)
rozpocznij naukę
jednorazowy, niepowtarzaln, unikat

wykorzystywać, użytkować/ wyczyn

participation
rozpocznij naukę
uczestnictwo

to be renowned for sth
rozpocznij naukę
słynąć z czegoś

in-depth study/research/analysis
rozpocznij naukę
dogłębne badania / analiza

hard-hitting
rozpocznij naukę
bezkompromisowy, miażdżącyj

come under fire
rozpocznij naukę
być poddanym krytyce

upraszczać

wydać / wprowadzać na rynek

wycofać się / wyjeżdzaćzmieniać pas ruchu

wznosić, rozbijać / zatrzymać się (nocleg)

zaświadczyć, być świadkiem

oszustwo, fałszywy alarm

there's no denying that...
rozpocznij naukę
nie ma wątpliwości, że...

to insist on sb's doing sth
if you insist
rozpocznij naukę
nalegać, by ktoś coś zrobił
if you insist

zatem, dlatego też

hypocritical / two-faced
It would be hypocritical to get married in church when we don’t believe in God.
rozpocznij naukę
obłudny, fałszywy
It would be hypocritical to get married in church when we don’t believe in God.

influential
to be influential in doing sth
rozpocznij naukę
wpływowy
mieć wpływ na (z)robienie czegoś

intrusion (unwanted presence)
I resented this intrusion into my domestic affairs.
rozpocznij naukę
wtrącanie się

to resent sth / sb
rozpocznij naukę
mieć żal o coś / do kogoś

po zastanowieniu / po namyśle

biased
The newspaper is a bit biased. They write more positively about the government than the opposition.
rozpocznij naukę
stronniczy
Ta gazeta jest nieco stronnicza. Lepiej piszą o rządzie niż o opozycji.

circulation
The paper has a circulation of almost 2 million.
rozpocznij naukę
nakład
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.

felietonista (redaktor stałej rubryki w czasopiśmie)

over the page
rozpocznij naukę
na następnej stronie

readership
The paper targets a young readership who are tired of the usual broadsheets.
rozpocznij naukę
czytelnicy
Grupą docelową gazety są młodzi czytelnicy, znudzeni typowymi gazetami wielkoformatowymi.

sensacyjny

drop
to drop dead
rozpocznij naukę
zmniejszenie / spadek
nagle umrzeć

to be fuelled
The photo fuelled the rumour that they had split up.
rozpocznij naukę
być napędzany
The photo fuelled the rumour that they had split up.

flip through
rozpocznij naukę
przeglądać

heart-searching
rozpocznij naukę
głębokie zastanowienie / wnikliwy

to befriend sb
he befriended me when I was in trouble
rozpocznij naukę
zaprzyjaźnić się z kimś, zaopiekować
he befriended me when I was in trouble

bold, cheeky
rozpocznij naukę
śmiały, zuchwały

commuter
Due to long traffic jams all commuters came late.
rozpocznij naukę
dojeżdżający do pracy
Z powodu dużego ruchu drogowego wszyscy dojeżdżający do pracy spóźnili się.

prezenter

pomyłka, popełnić głupi błąd

nieunikniony

visible
The lights of the city were clearly visible below them.
rozpocznij naukę
widoczny
The lights of the city were clearly visible below them.

zacinać się / nie działać / awaria

bezsporny

division
the division of words into syllables
rozpocznij naukę
podział, dzielić
the division of words into syllables

incydent, zajście

spinacz

gałka od drzwi

trade
They hope to increase trade with China.
rozpocznij naukę
handel
They hope to increase trade with China.

to be on the rocks
rozpocznij naukę
chylić się ku upadkowi

enterprising
rozpocznij naukę
przedsiębiorczy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.