styl życia, konflikty i problemy

 0    99 fiszek    anka9981
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
against sb's better judgement
rozpocznij naukę
wbrew czyjemuś zdrowemu rozsądkowi
argue/ argument
rozpocznij naukę
kłócić się / kłótnia
be complete opposites
rozpocznij naukę
bardzo różnić się od siebie, być jak ogień i woda
behave / behaviour
rozpocznij naukę
zachowywać się / zachowanie
broad-minded
rozpocznij naukę
tolerancyjny
confront /confrontation
rozpocznij naukę
skonfrontować / konfrontacja
disagree / disagreement
rozpocznij naukę
nie zgadzać się / różnica zdań
discipline
rozpocznij naukę
dyscyplina
divorce rates
rozpocznij naukę
odsetek rozwodów
dump
rozpocznij naukę
rzucić (kogoś)
end a relationship
rozpocznij naukę
zakończyć związek
family values
rozpocznij naukę
wartości rodzinne
fellowship
rozpocznij naukę
koleżeństwo / braterstwo
get a divorce
rozpocznij naukę
rozwieść się
give sb the silent treatment
rozpocznij naukę
nie odzywać się do kogoś
go ballistic
rozpocznij naukę
bardzo się zdenerwować
ground
rozpocznij naukę
uziemić, dać (dziecku) szlaban na wychodzenie z domu
have a difference of opinion
rozpocznij naukę
mieć odmienne zdania
have a fight
rozpocznij naukę
pokłócić się
have a fling
rozpocznij naukę
zaszaleć
have an affair
rozpocznij naukę
mieć romans
intolerant
rozpocznij naukę
nietolerancyjny
lay down some (ground) rules
rozpocznij naukę
wyznaczyć (podstawowe) zasady
learn right from wrong
rozpocznij naukę
odróżniać dobro od zła
lifelong commitment
rozpocznij naukę
zobowiązanie na całe życie
narrow-minded
rozpocznij naukę
ograniczony
push the limits
rozpocznij naukę
testować granicę
rebel / rebellion
rozpocznij naukę
buntować się / bunt
respect other people
rozpocznij naukę
szanować innych ludzi
row
rozpocznij naukę
kłótnia
sarcastic
rozpocznij naukę
sarkastyczny
separated
rozpocznij naukę
w separacji
set boundaries
rozpocznij naukę
stawiać granice
snub
rozpocznij naukę
lekceważyć
stick to the rules
rozpocznij naukę
przykleja się zasad
take a dislike to sb
rozpocznij naukę
powziąć niechęć do kogoś
take sb's side
rozpocznij naukę
wziąć czyjąś stronę
uptight
rozpocznij naukę
spięty
virtues and vices
rozpocznij naukę
cnoty i wady
break off engagement
rozpocznij naukę
zerwać zaręczyny
break up
rozpocznij naukę
zerwać z kimś
catch sb out
rozpocznij naukę
złapać kogoś (na np. kłamstwie)
cheat on sb
rozpocznij naukę
zdradzić kogoś
cut off / stop an allowance
rozpocznij naukę
wstrzymać wypłatę kieszonowego
fall in with a bad crowd
rozpocznij naukę
wpaść w złe towarzystwo
fall out with sb
rozpocznij naukę
pokłócić się z kimś
get away with sth
rozpocznij naukę
uniknąć kary za cośget
get back on track
rozpocznij naukę
wrócić na dobrą drogę
get back together
rozpocznij naukę
wrócić do siebie
get on (well) with
rozpocznij naukę
mieć dobre stosunki z
get one's point across
rozpocznij naukę
wytłumaczyć swój punkt widzenia
go back on one's promise
rozpocznij naukę
nie dotrzymać obietnicy
go on about sth
rozpocznij naukę
ciągle o czymś mówić
go out with sb
rozpocznij naukę
umawiać się z kimś
have it out with somebody
rozpocznij naukę
wyjaśnić coś sobie
let sb down
rozpocznij naukę
zawieść kogoś
make up with sb
rozpocznij naukę
pogodzić się z kimś
pull oneself together
rozpocznij naukę
wziąć się w garść
split up
rozpocznij naukę
zrywać (np. o związku)
stand up to sb
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się komuś
talk things trought
rozpocznij naukę
przedyskutować sprawę
tell sb off
rozpocznij naukę
zbesztać kogoś
walk out on sb
rozpocznij naukę
odejść od kogoś
at the drop of a hat
rozpocznij naukę
natychmiast, bez wachania
backdrop
rozpocznij naukę
tło
be aware
rozpocznij naukę
być świadomym
be green
rozpocznij naukę
zzielenieć z zazdrości
beneficial
rozpocznij naukę
korzystny
when it came down to it (come down to)
rozpocznij naukę
gdy przyszło co do czego (sprowadzają się do)
come to (a place)
rozpocznij naukę
przybyć do
consider
rozpocznij naukę
uważać za
cost an absolute fortune
rozpocznij naukę
kosztować absolutną fortunę (majątek)
discerning
rozpocznij naukę
przenikliwy, bystry
drop
rozpocznij naukę
spadać
equivalent
rozpocznij naukę
odpowiednik
fiddle with sth
rozpocznij naukę
bawić się czymś
for instance
rozpocznij naukę
na przykład
fuss
rozpocznij naukę
zamieszanie
gain
rozpocznij naukę
zdobyć
get established in one's profession
rozpocznij naukę
zdobyć uznanie w swoim zawodzie
go according to plan
rozpocznij naukę
iść zgodnie z planem
go for sth
rozpocznij naukę
zdecydować się na coś
in question
rozpocznij naukę
o którym mowa, wymieniony
intimate
rozpocznij naukę
kameralny
locationwise
rozpocznij naukę
biorąc uwagę pod lokalizację
look one's age
rozpocznij naukę
wyglądać na swój wiek
offer
rozpocznij naukę
offerować
ostentatious
rozpocznij naukę
pretensjonalny
outdated
rozpocznij naukę
przestarzały
permission
rozpocznij naukę
zgoda / pozwolenie
reflect on sth
rozpocznij naukę
zastanowić się nad czymś
relatively
rozpocznij naukę
stosunkowo
remain
rozpocznij naukę
pozostawać
retirement
rozpocznij naukę
emerytura
run away
rozpocznij naukę
uciec
set one's mind on doing sth
rozpocznij naukę
by zdeterminowanym, aby coś zrobić
smoothly
rozpocznij naukę
płynnie, bez problemów
value
rozpocznij naukę
doceniać
wisdom
rozpocznij naukę
mądrość

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.