styl życia, konflikty i problemy

 0    99 fiszek    anka9981
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

against sb's better judgement
rozpocznij naukę
wbrew czyjemuś zdrowemu rozsądkowi

argue/ argument
rozpocznij naukę
kłócić się / kłótnia

be complete opposites
rozpocznij naukę
bardzo różnić się od siebie, być jak ogień i woda

behave / behaviour
rozpocznij naukę
zachowywać się / zachowanie

broad-minded
rozpocznij naukę
tolerancyjny

confront /confrontation
rozpocznij naukę
skonfrontować / konfrontacja

disagree / disagreement
rozpocznij naukę
nie zgadzać się / różnica zdań

dyscyplina

divorce rates
rozpocznij naukę
odsetek rozwodów

rzucić (kogoś)

end a relationship
rozpocznij naukę
zakończyć związek

family values
rozpocznij naukę
wartości rodzinne

koleżeństwo / braterstwo

get a divorce
rozpocznij naukę
rozwieść się

give sb the silent treatment
rozpocznij naukę
nie odzywać się do kogoś

go ballistic
rozpocznij naukę
bardzo się zdenerwować

uziemić, dać (dziecku) szlaban na wychodzenie z domu

have a difference of opinion
rozpocznij naukę
mieć odmienne zdania

have a fight
rozpocznij naukę
pokłócić się

have a fling
rozpocznij naukę
zaszaleć

have an affair
rozpocznij naukę
mieć romans

nietolerancyjny

lay down some (ground) rules
rozpocznij naukę
wyznaczyć (podstawowe) zasady

learn right from wrong
rozpocznij naukę
odróżniać dobro od zła

lifelong commitment
rozpocznij naukę
zobowiązanie na całe życie

narrow-minded
rozpocznij naukę
ograniczony

push the limits
rozpocznij naukę
testować granicę

rebel / rebellion
rozpocznij naukę
buntować się / bunt

respect other people
rozpocznij naukę
szanować innych ludzi


sarkastyczny

w separacji

set boundaries
rozpocznij naukę
stawiać granice

lekceważyć

stick to the rules
rozpocznij naukę
przykleja się zasad

take a dislike to sb
rozpocznij naukę
powziąć niechęć do kogoś

take sb's side
rozpocznij naukę
wziąć czyjąś stronę

spięty

virtues and vices
rozpocznij naukę
cnoty i wady

break off engagement
rozpocznij naukę
zerwać zaręczyny

zerwać z kimś

catch sb out
rozpocznij naukę
złapać kogoś (na np. kłamstwie)

zdradzić kogoś

cut off / stop an allowance
rozpocznij naukę
wstrzymać wypłatę kieszonowego

fall in with a bad crowd
rozpocznij naukę
wpaść w złe towarzystwo

fall out with sb
rozpocznij naukę
pokłócić się z kimś

get away with sth
rozpocznij naukę
uniknąć kary za cośget

get back on track
rozpocznij naukę
wrócić na dobrą drogę

get back together
rozpocznij naukę
wrócić do siebie

get on (well) with
rozpocznij naukę
mieć dobre stosunki z

get one's point across
rozpocznij naukę
wytłumaczyć swój punkt widzenia

go back on one's promise
rozpocznij naukę
nie dotrzymać obietnicy

go on about sth
rozpocznij naukę
ciągle o czymś mówić

go out with sb
rozpocznij naukę
umawiać się z kimś

have it out with somebody
rozpocznij naukę
wyjaśnić coś sobie

zawieść kogoś

make up with sb
rozpocznij naukę
pogodzić się z kimś

pull oneself together
rozpocznij naukę
wziąć się w garść

zrywać (np. o związku)

stand up to sb
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się komuś

talk things trought
rozpocznij naukę
przedyskutować sprawę

zbesztać kogoś

walk out on sb
rozpocznij naukę
odejść od kogoś

at the drop of a hat
rozpocznij naukę
natychmiast, bez wachania


być świadomym

zzielenieć z zazdrości

korzystny

when it came down to it (come down to)
rozpocznij naukę
gdy przyszło co do czego (sprowadzają się do)

come to (a place)
rozpocznij naukę
przybyć do

uważać za

cost an absolute fortune
rozpocznij naukę
kosztować absolutną fortunę (majątek)

przenikliwy, bystry


odpowiednik

fiddle with sth
rozpocznij naukę
bawić się czymś

for instance
rozpocznij naukę
na przykład

zamieszanie


get established in one's profession
rozpocznij naukę
zdobyć uznanie w swoim zawodzie

go according to plan
rozpocznij naukę
iść zgodnie z planem

zdecydować się na coś

o którym mowa, wymieniony

kameralny

locationwise
rozpocznij naukę
biorąc uwagę pod lokalizację

look one's age
rozpocznij naukę
wyglądać na swój wiek

offerować

ostentatious
rozpocznij naukę
pretensjonalny

przestarzały

zgoda / pozwolenie

reflect on sth
rozpocznij naukę
zastanowić się nad czymś

stosunkowo

pozostawać

emerytura

uciec

set one's mind on doing sth
rozpocznij naukę
by zdeterminowanym, aby coś zrobić

płynnie, bez problemów

doceniać

mądrość


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.