Bednarski - Tatiana - Lista 2

 0    42 fiszki    skycygan
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

działać w zastępstwie
rozpocznij naukę
to act by proxy

aggression

sojusz, przymierze
rozpocznij naukę
alliance

allies

aneksja, zajęcie
rozpocznij naukę
an annexation

są oczekiwane
rozpocznij naukę
are expected

przybywający
rozpocznij naukę
arriving

niezwłocznie, w krótkim terminie
rozpocznij naukę
at short notice

zaangażowanie, zobowiązanie / obowiązek
rozpocznij naukę
commitment

back-to-back

zaprojektowany, zaplanowany
rozpocznij naukę
be designed

zaplanować coś zrobić
rozpocznij naukę
be set to do something

drogą (lądową, powietrzną, morską)
rozpocznij naukę
by (land, air, sea)

nadchodzący
rozpocznij naukę
comming

ciągły, ciągła (obecność)
rozpocznij naukę
continuous (presence)

rozmieszczenie
rozpocznij naukę
deployment

a deputy

embassy

w zastępstwie
rozpocznij naukę
in lieu of

integralność, uczciwość
rozpocznij naukę
integrity (unity)

aftermath

w krótkim czasie
rozpocznij naukę
in the short term

key (fundamental)

mounting (going up)

ruchy, przemieszczenia
rozpocznij naukę
movements

wybuch, poczatek
rozpocznij naukę
an outbreak (start)

elementy (wyposażenia wojskowego)
rozpocznij naukę
pieces (of military equipment)

zasobny, bogaty
rozpocznij naukę
prosperous (flourishing)

zastąpując
rozpocznij naukę
replacing (i am replacing)

sites (locations)

wywołać obawy (niepokoje)
rozpocznij naukę
to spark fears

to blame for

przeprowadzać
rozpocznij naukę
to conduct (carry out)

powstrzymać (zniechęcić)
rozpocznij naukę
to deter (discourage)

to dubb (to call)

to ensure (to make sure)

podpadać pod
rozpocznij naukę
to fall under

zostrzyć (napięcia)
rozpocznij naukę
to heighten (tensions)

rozpocząć (wystartować, wodować, wprowadzać na rynek)
rozpocznij naukę
to launch

utrzymać (w dobrym stanie, dbać)
rozpocznij naukę
to maintain (to keep up)

zapewnić, uspokoić
rozpocznij naukę
to reassure

zająć miejsce kogoś
rozpocznij naukę
to take the place of somebody


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.